O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1347 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. 1347

2005-10- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Palangos miesto savivaldybė (1921-03-31 – 1940 m. )

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Palangos miestas Lietuvos Respublikai buvo grąžintas 1921-03-31. Nuo tada Palangos miesto savivaldybė ir pradėjo savo veiklą.[1]

Palanga buvo miestas, turintis savivaldybės teisę. Miesto savivaldybės veiklą kontroliavo vidaus reikalų ministras ir apskrities viršininkas.

Tiksli data, kada 1940 m. Palangos miesto savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“[2] iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.Savivaldybės buvo įpareigotos dirbti kol bus sudaryti vykdomieji komitetai.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu atkūrė iki Sovietų Sąjungos okupacijos veikusias vietinės valdžios įstaigas[3]. Tiksli data, kada 1941 m. Palangos miesto savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Miesto savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi miesto viešojo gyvenimo reikalais.

Miesto savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji steigė ir išlaikė švietimo, kultūros ir meno, sveikatos, socialinės globos ir labdaros, statybos priežiūros, švaros palaikymo ir kt. įstaigas, ugniagesių komandas, nustatė pramonės, prekybos, transporto, statybos ir kt. įmonių veiklos tvarką, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus, parkus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, teikė gyventojams juridinę pagalbą, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, rinko valstybinius mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Klaipėdos filialas 1969–10–23 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 5 Palangos miesto savivaldybės fondo bylas, kurios buvo įrašytos apyraše Nr.1.

Iš viso fonde Nr.1347 yra 1 apyrašas, 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1934 m., 1939–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas – nėra 1921–1930 m. ir 1935–1938 m. savivaldybės veiklos dokumentų. Fonde yra 1940–1941 m. Palangos miesto vykdomojo komiteto dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti miesto burmistro nutarimai, susirašinėjimo administraciniais – ūkiniais klausimais dokumentai, poilsiautojų registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.1347 apyraše Nr.1 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1934 m., 1939–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Gintarė Jauniškienė


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 379, ap. 2, b. 1756, l. 35.

[2] LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

[3] LCVA, F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 14:27