O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1426 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UTENOS APSKRITIES VALSČIŲ SAVIVALDYBIŲ FONDĄ NR. 1426

2005-12- Nr. SA

Vilnius

 

1. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Fondo sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Daugailių parapijinis komitetas (1918 m.–1918 m. gruodis)

Daugailių parapijinis komitetas (1919 m. rugpjūtis–1919 m.)

Daugailių valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Daugailių valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

2. Tauragnų parapijinis komitetas (1918 m.–1918 m. gruodis)

Tauragnų valsčiaus savivaldybė (1920 m.–1940 m.)

Tauragnų valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

3. Utenos parapijinis komitetas (1918 m.–1918 m. gruodis)

Utenos parapijinis komitetas (1919 m. birželis–1919 m.)

Utenos valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Utenos valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

4. Vyžuonų parapijinis komitetas (1918 m.–1918 m. gruodis)

Vyžuonų parapijinis komitetas (1919 m. birželis–1919 m.)

Vyžuonų valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Vyžuonų valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

 

Fondo sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Utenos apskrityje 1919 m. buvo 13 valsčių - Aluntos, Anykščių, Daugailių, Debeikių, Kuktiškių, Leliūnų, Molėtų, Pakalnės, Skiemonių, Tauragnų, Utenos, Užpalių ir Vyžuonų.[1]

Utenos apskrityje 1931 m. buvo 14 valsčių: Aluntos, Anykščių, Daugailių, Debeikių, Joniškio, Kuktiškių, Leliūnų, Linkmenų, Molėtų, Skiemonių, Tauragnų, Utenos, Užpalių, Vyžuonų.[2]

Valsčių savivaldybės savo veiklą organizavo vadovaudamosi 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu[3], vėliau - 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu[4] ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jų darbą.

Sovietams okupavus Lietuvą valsčių savivaldybės buvo įpareigotos tęsti savo veiklą iki vykdomųjų komitetų sudarymo.[5]

1941–1944 m. galiojo tik tos Lietuvos Respublikos Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.[6]

1. Daugailių valsčiaus savivaldybė. Tiksli data, kada 1918 m. įvyko pirmasis Daugailių valsčiaus atstovų suvažiavimas, kuriame buvo išrinktas Daugailių parapijinis komitetas, nenustatyta.

1918 m. gruodžio mėn. Daugailių valsčių okupavus bolševikams, parapijinio komiteto veikla buvo sustabdyta.[7]

Daugailių valsčiaus parapijinio komiteto veikla buvo atnaujinta 1919 m. rugpjūčio mėn. [8]

Tikslios datos, kada 1919 m. Daugailių valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Daugailių valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

2. Tauragnų valsčiaus savivaldybė. Tiksli data, kada 1918 m. įvyko pirmasis Tauragnų valsčiaus atstovų suvažiavimas, kuriame buvo išrinktas savivaldos vykdomasis organas - Tauragnų parapijinis komitetas, nenustatyta.

Tauragnų valsčių 1918 m. gruodžio mėn. okupavus bolševikams, parapijinio komiteto veikla buvo sustabdyta.[9]

Tiksli data, kada 1920 m. Tauragnų valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą, nenustatyta. [10]

Tiksli data, kada 1940 m. Tauragnų valsčiaus savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

Tikslios datos, kada 1941 m. Tauragnų valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

3. Utenos valsčiaus savivaldybė. Tiksli data, kada 1918 m. įvyko pirmasis Utenos valsčiaus atstovų suvažiavimas, kuriame buvo išrinktas savivaldos vykdomasis organas - Utenos parapijinis komitetas, nenustatyta.

Utenos valsčių 1918 m. gruodžio mėn. okupavus bolševikams, parapijinio komiteto veikla buvo sustabdyta.[11]

Utenos valsčiaus parapijinio komiteto veikla buvo atnaujinta 1919 m. birželio mėn. [12]

Tikslios datos, kada 1919 m. Utenos valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Utenos valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

4. Vyžuonų valsčiaus savivaldybė. Tiksli data, kada 1918 m. įvyko pirmasis Vyžuonų valsčiaus atstovų suvažiavimas, kuriame buvo išrinktas savivaldos vykdomasis organas - Vyžuonų parapijinis komitetas, nenustatyta.

1918 m. gruodžio mėn. Vyžuonų valsčių okupavus bolševikams, parapijinio komiteto veikla buvo sustabdyta.[13]

Vyžuonų valsčiaus parapijinio komiteto veikla buvo atnaujinta 1919 m. birželio mėn. [14]

Tikslios datos, kada 1919 m. Vyžuonų valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Vyžuonų valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Valsčiaus savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi valsčiaus viešojo gyvenimo reikalais.

Valsčiaus savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji rūpinosi švietimu, sveikatos priežiūra, socialine globa ir labdara, statybos priežiūra, švaros palaikymu ir kt., prižiūrėjo kelius, tiltus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II.DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1968 m. Utenos apskrities savivaldybės fonde Nr. 843 buvo rastos 376 Utenos apskrities valsčių savivaldybių bylos. 1969 m. sudarytas naujas fondas Nr.1426. Bylos sutvarkytos, sudaryti 427 apskaitos vienetai ir įrašyti į apyrašus Nr.1 ir Nr.2: į apyrašą Nr.1 įrašyti 395, į apyrašą Nr.2 – 32 apskaitos vienetai.

Papildomai į apyrašą Nr.2 1994 m. įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1426 yra 2 apyrašai, 428 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Dalis fondo apyrašuose Nr.1, 2 įrašytų bylų kataloguotos vardinėje ASMENŲ duomenų bazėje.

 

Vyžuonų valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, apskrities valdybos, valsčiaus valdybos ir tarybos, valsčiaus gyventojų susirinkimų protokolai, statistinės žinios apie darbą pramonės įmonėse, vaikų skaičių, dvarus, susirašinėjimo su įstaigomis mokyklų aprūpinimo, kelių ir tiltų tiesimo bei remonto, mokesčių surinkimo, vidaus pasų išdavimo, naujokų mobilizacijos, rekvizicijų ir kitais klausimais dokumentai, nekilnojamo turto savininkų sąrašai, algų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą.

Iš viso fondo Nr. 1426 apyraše Nr. 1 įrašyti 395 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Daugailių, Tauragnų, Utenos valsčių savivaldybių veiklos apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, apskrities viršininko ir valsčių valdybų pranešimai apie išduotus vidaus pasus, susirašinėjimo su įstaigomis žemės mokesčio mokėjimo, istorinių paminklų registravimo, statistinių žinių rinkimo, vidaus pasų išdavimo ir kitais klausimais dokumentai, išduotų pasų, prekybos ir pramonės įstaigų savininkų mokėtų mokesčių registracijos knyga, žemės mokesčių knygos, asmenų, nesumokėjusių valstybinių mokesčių, sąrašai, algų išmokėjimo lapai ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1426 apyraše Nr. 2 įrašyti 33 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė


[1] Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 9, l 1 – 8.

[2] Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[3] LVŽ, 1919 m., Nr. 14, l. 7.

[4] VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[5] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

[6] Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V., 1998m., psl. 157, 163, 167 - 169.

[7] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 286 a.p.

[8] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 286 a.p.

[9] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 286 a.p.

[10] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 286 a.p.

[11] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 286 a.p.

[12] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 286 a.p.

[13] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 286 a.p.

[14] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 286 a.p.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 14:14