O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1510 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RASEINIŲ APSKRITIES VALSČIŲ SAVIVALDYBIŲ FONDĄ NR. 1510

2005-11- Nr. SA

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Fondo sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Jurbarko parapijinis komitetas (1918 m. lapkritis–1919 m. vasaris)

Jurbarko valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Jurbarko valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

2. Nemakščių parapijinis komitetas (1918-11-17–1919 m. lapkritis)

Nemakščių valsčiaus savivaldybė (1919 m.lapkritis–1940 m.)

Nemakščių valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

3. Šiluvos parapijinis komitetas (1918-11-17–1919 m. gruodis)

Šiluvos valsčiaus savivaldybė (1919 m. gruodis –1940 m.)

Šiluvos valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

4. Tytuvėnų piliečių komitetas (1918 m. lapkritis–1919 m.)

Tytuvėnų valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Tytuvėnų valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Raseinių apskrityje 1919 m. buvo 14 valsčių: Betygalos, Girkalnio, Juodaičių, Jurbarko, Kelmės, Kražių, Liolių, Nemakščių, Raseinių, Skirsnemunės, Šimkaičių, Šiluvos, Tytuvėnų ir Viduklės.[1]

Raseinių apskrityje 1931 m. buvo 12 valsčių: Betygalos, Girkalnio, Jurbarko, Kelmės, Kražių, Nemakščių, Raseinių, Raudonės, Šiluvos, Šimkaičių, Tytuvėnų, Viduklės.[2]

Valsčių savivaldybės savo veiklą organizavo vadovaudamosi 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu[3], vėliau - 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu[4] ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jų darbą.

Sovietams okupavus Lietuvą valsčių savivaldybės buvo įpareigotos tęsti savo veiklą iki vykdomųjų komitetų sudarymo.[5]

1941–1944 m. galiojo tik tie Lietuvos Respublikos Vietos savivaldybės įstatymo nuostatai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.[6]

1. Jurbarko valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Jurbarko valsčiaus gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918 m. lapkričio mėn.[7] Jame buvo išrinktas savivaldos vykdomasis organas - Jurbarko parapijinis komitetas. 1919 m. vasario mėn. buvo išrinkta valsčiaus valdyba.[8]

Tikslios datos, kada 1919 m. Jurbarko valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Jurbarko valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

2. Nemakščių valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Nemakščių gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918-11-17.[9] Jame buvo išrinktas savivaldos vykdomasis organas - Nemakščių parapijinis komitetas.

1919 m. lapkričio mėn. įvyko valsčiaus savivaldybės rinkimai, kuriuose buvo išrinkta valsčiaus taryba ir valsčiaus valdyba.[10]

Tiksli data, kada 1940 m. Nemakščių valsčiaus savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

Tikslios datos, kada 1941 m. Nemakščių valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

3. Šiluvos valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Šiluvos gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918-11-17.[11] Jame buvo išrinktas savivaldos vykdomasis organas - Šiluvos parapijinis komitetas.

1919 m. gruodžio mėn. įvyko valsčiaus savivaldybės rinkimai, kurioje buvo išrinkta valsčiaus taryba ir valsčiaus valdyba.[12]

Tiksli data, kada 1940 m. Šiluvos valsčiaus savivaldybė baigė veiklą, nenustatyta.

Tikslios datos, kada 1941 m. Šiluvos valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

2. Tytuvėnų valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Tytuvėnų gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918 m. lapkričio mėn.[13] Jame buvo išrinktas savivaldos vykdomasis organas - Tytuvėnų piliečių komitetas.

Tikslios datos, kada 1919 m. Tytuvėnų valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Tytuvėnų valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Valsčiaus savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi valsčiaus viešojo gyvenimo reikalais.

Valsčiaus savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji rūpinosi švietimu, sveikatos priežiūra, socialine globa ir labdara, statybos priežiūra, švaros palaikymu ir kt., prižiūrėjo kelius, tiltus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialas 1968-12-12 Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui perdavė 3 Raseinių apskrities Šiluvos valsčiaus savivaldybės bylas, įrašytas apyraše Nr. 1 ir 8 Raseinių apskrities Tytuvėnų valsčiaus savivaldybės bylas, įrašytas apyraše Nr. 2.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1970-11-26 archyvui perdavė 7 Raseinių apskrities Šiluvos valsčiaus savivaldybės bylas, įrašytas apyraše Nr.1 ir 174 Raseinių apskrities Nemakščių valsčiaus savivaldybė bylas, įrašytas apyrašuose Nr.3, 4 (apyraše Nr. 3 - 158, apyraše Nr. 4 - 16 apskaitos vienetų).

Sutvarkius rastus Jurbarko valsčiaus savivaldybės dokumentus, 1972-05-12 sudarytas apyrašas Nr.5, kuriame įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1973-06-27 archyvui perdavė 8 Nemakščių valsčiaus savivaldybės bylas. Bylos sutvarkytos ir 1973-12-12 įrašytos į apyrašą Nr.3

Papildomai 1984 m. ir 1996 m. įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr.1510 yra 5 apyrašai, 204 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1950 m. Dokumentai lietuvių ir vokiečių kalbomis.

Fondo apyraše Nr.1 įrašytoje gyventojų registracijos knygoje yra įrašų padarytų 1945-1950 m.

 

Šiluvos valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valsčiaus rinkiminės komisijos posėdžių protokolai, kandidatų ir rinkėjų į valsčiaus tarybos narius sąrašai, susirašinėjimo su apskrities valdyba, žemės tvarkytoju, mokesčių inspekcija, policijos nuovadų viršininku dėl kaimų viensėdžiais išskirstymo, mokesčių rinkimo klausimais dokumentai, personalo dokumentai.

Bylos susistemintos ir apyraše įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą.

Iš viso fondo Nr. 1510 apyraše Nr. 1 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921 m., 1924–1950 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Tytuvėnų valsčiaus žemės mokesčių knygų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos žemės mokesčių knygos.

Bylos apyraše įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1510 apyraše Nr. 2 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1935–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis ir mašinraštis.

 

Nemakščių valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti aukštesnių institucijų tvarkomieji dokumentai, apskrities valdybos įsakymai ir aplinkraščiai, apskrities valdybos, seniūnijų susirinkimų protokolai, susirašinėjimo su institucijomis dėl mokesčių mokėjimo, nekilnojamo turto perleidimo, baudų išieškojimo, mokyklų statymo ir ūkio vedimo ir kitais klausimais dokumentai, revizijos komisijų patikrinimo aktai, statistinės žinios apie valsčiaus ekonominę padėtį, personalo, finansiniai dokumentai.

Bylos susistemintos ir apyraše įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą. Sudaryta chronologinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 1510 apyraše Nr. 3 įrašyti 166 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Nemakščių valsčiaus savivaldybės personalo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti personalo dokumentai.

Bylos susistemintos ir apyraše įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą. Sudaryta chronologinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 1510 apyraše Nr. 4 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m., 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Jurbarko valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti Jurbarko valsčiaus kaimų gyventojų sąrašai ir gaunamų - siunčiamų raštų registracijos knyga.

Bylos įrašytos pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1510 apyraše Nr.5 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942 m. vasario - gruodžio mėn. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė


[1] Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau –LVŽ), 1919 m., Nr. 9, l. 1 – 8.

[2] Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[3] LVŽ, 1919 m., Nr. 14, l. 7.

[4] VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[5] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

[6] Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V., 1998 m., psl. 157, 163, 167 - 169.

[7] LCVA, F. 379, ap. 2, b. 1767, l. 40.

[8] LCVA, F. 379, ap. 2, b. 1767, l. 41.

[9] LCVA, F. 379, ap. 2, b. 1767, l. 50.

[10] LCVA, F. 379, ap. 2, b. 1767, l. 50.

[11] LCVA, F. 379, ap. 2, b. 1767, l. 53.

[12] LCVA, F. 379, ap. 2, b. 1767, l. 57.

[13] LCVA, F. 379, ap. 2. b. 1767. l. 61

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 14:08