O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1583 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

II RAJONO VIRŠININKO DŪKŠTE FONDĄ NR. 1583

 

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

III rajono viršininkas Dūkšte (Naczelnik III rejonu w Duksztach) (1919 m. – 1922-05-08)

II rajono viršininkas Dūkšte (Naczelnik II rejonu w Duksztach) (1922-05-09 – 1925 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Rytų žemių generalinio komisaro 1919-10-23 potvarkiu buvo įsteigta Breslaujos apskritis. 1919-11-05 potvarkiu apskritys buvo suskirstytos į rajonus, kuriuos sudarė 3 - 5 valsčiai.[1]

Tiksli data, kada pradėjo veiklą Breslaujos apskrities III rajono viršininko Dūkšte įstaiga, nenustatyta.

Breslaujos apskrities III rajoną sudarė Dūkšto, Rimšės ir Smalvų valsčiai.[2] Rajonui vadovavo viršininkas, kuris buvo tiesiogiai pavaldus apskrities seniūnui.

Vadovaujantis Breslaujos apskrities seniūno 1922-05-31 potvarkiu, Breslaujos apskrities II rajonas su viršininko buveine Opsoje nuo 1922-05-09 buvo panaikintas, jam priklausęs Vydžių valsčius prijungtas prie III rajono su viršininko buveine Dūkšte teritorijos, o III rajonas pavadintas II rajonu.[3]

Lenkijos Respublikos Ministrų Tarybos 1925-06-26 potvarkiu Dūkšto valsčius nuo 1926-01-01 buvo prijungtas prie Švenčionių apskrities[4], o Rimšės, Smalvų ir Vydžių valsčiai liko Breslaujos apskrityje.

Tiksli data, kada Breslaujos apskrities II rajono viršininko Dūkšte įstaiga baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Breslaujos apskrities II rajono viršininko Dūkšte pagrindinė funkcija buvo vykdyti apskrities seniūno potvarkius ir nurodymus.[5] Rajono viršininkas prižiūrėjo valsčių savivaldybių veiklą žemės ūkio, mokesčių mokėjimo, socialinės rūpybos, švietimo ir kitose srityse, rūpinosi viešosios tvarkos ir piliečių saugumo užtikrinimu, valstybės turto apsauga, teikė apskrities seniūnui ataskaitas apie politinę, ekonominę, socialinę padėtį rajone.

 

II.DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Baltarusijos TSR valstybinio archyvo Minsko srities Molodečno filialas 1960-10-10 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui Breslaujos apskrities III rajono viršininko Dūkšte įstaigos dokumentus - 22 bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2, ir bylų apyrašus.

Iš gautų dokumentų sudarytas fondas Nr. 1583. Fondo apyrašai Nr. 1, Nr. 2 ir 22 apskaitos vienetai į apskaitos dokumentus įrašyti 1961 m.

Iš viso fonde Nr. 1583 yra 2 apyrašai, 22 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1924 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos II rajono viršininko Dūkšte ataskaitos apie politinę ir ekonominę padėtį rajone, susirašinėjimo ūkiniais, vakaronių organizavimo klausimais dokumentai, valsčių tarybų posėdžių protokolai, kaimų ir valstiečių ūkių sąrašai, asmenų prašymai išduoti leidimus pereiti sieną.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka pagal metus, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1583 apyraše Nr. 1 įrašyti 9 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1922 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo mokyklų steigimo ir aprūpinimo patalpomis, žemės ūkio naudmenų apskaitos, prekybos, tiekimo, mokesčių rinkimo klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka pagal metus, metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1583 apyraše Nr. 2 įrašyta 13 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1924 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Edita Motiejūnienė

[1] Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich ( toliau DU ZCZW), 1919, Nr. 25-257, Nr. 28-303.

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA), f. 1583, ap. 1, b. 1, l. 10, 16, 97, 134.

[3] LCVA, f. 1583, ap. 2, b.7, l.137.

[4] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1925, Nr. 67-472.

[5] DU ZCZW, 1919, Nr. 28-303.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 11:12