O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1624 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAULIŲ APSKRITIES VALSČIŲ SAVIVALDYBIŲ FONDĄ NR. 1624

2006-01- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Gasčiūnų parapijinis komitetas (1918-11-26–1919 m.)

Gasčiūnų valsčiaus savivaldybė (1919–1930 m.)

2. Joniškio parapijinis komitetas (1918–1919 m.)

Joniškio valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Joniškio valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

3. Klovainių valsčiaus savivaldybė (1920 m.–1930-01-01)

4. Lygumų parapijinis komitetas (1918–1919 m.)

Lygumų valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Lygumų valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

5. Linkuvos parapijinis komitetas (1918–1919 m.)

Linkuvos valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Linkuvos valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

6. Pakruojo parapijinis komitetas (1918–1919 m.)

Pakruojo valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Pakruojo valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

7. Radviliškio parapijinis komitetas (1918-11-17–1919 m.)

Radviliškio valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Radviliškio valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

8. Stačiūnų parapijinis komitetas (1918–1919 m.)

Stačiūnų valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Stačiūnų valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

9. Šiaulėnų parapijinis komitetas (1918–1919 m.)

Šiaulėnų valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Šiaulėnų valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

10. Žeimelio valsčiaus komitetas (1918–1919 m.)

Žeimelio valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Žeimelio valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1919 m. Šiaulių apskrityje buvo 19 valsčių: Joniškio, Kriukų, Kuršėnų, Lygumų, Linkuvos, Meškuičių, Padubysio, Pakapės, Pakruojo, Pašvitinio, Radviliškio, Skaisgirio, Stačiūnų, Šakynos, Šaukėnų, Šiaulėnų, Šiaulių, Žagarės.[1]

1931 m. Šiaulių apskrityje buvo 24 valsčiai: Gruzdžių, Joniškio, Kriukų, Kuršėnų, Kruopių, Lygumų, Linkuvos, Meškuičių, Padubysio, Pakruojo, Papilės, Pašvitinio, Radviliškio, Raudėnų, Skaistgirio, Stačiūnų, Šaukėnų, Šiaulių, Šiaulėnų, Tryškių, Užvenčio, Vaiguvos, Žagarės, Žeimelio. [2]

Valsčių savivaldybės savo veiklą organizavo vadovaudamosi 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu[3], vėliau - 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu[4] ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jų darbą.

Sovietams okupavus Lietuvą valsčių savivaldybės buvo įpareigotos tęsti savo veiklą iki vykdomųjų komitetų sudarymo.[5]

1941–1944 m. galiojo tik tos Lietuvos Respublikos Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.[6]

1. Gasčiūnų valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Gaščiūnų valsčiaus atstovų susirinkimas įvyko 1918-11-26.[7] Jame buvo išrinktas Gaščiūnų parapijinis komitetas.

Tiksli data, kada 1919 m. Gaščiūnų valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą, nenustatyta.

Tiksli data, kada 1930 m. Gaščiūnų valsčius buvo likviduotas, nenustatyta. Likviduoto valsčiaus kaimai buvo priskirti prie Joniškio, Meškuičių, Lygumų ir Pašvitinio valsčių.[8]

2, 4 – 6, 8, 9. Joniškio, Linkuvos, Lygumų, Pakruojo, Stačiūnų ir Šiaulėnų valsčių savivaldybės. Tikslios datos, kada 1918 m. įvyko pirmieji Joniškio, Lygumų, Linkuvos, Pakruojo, Stačiūnų ir Šiaulėnų valsčių atstovų suvažiavimai, kuriuose buvo išrinkti Joniškio, Lygumų, Linkuvos, Pakruojo, Stačiūnų ir Šiaulėnų parapijiniai komitetai, nenustatytos.

Tikslios datos, kada 1919 m. Joniškio, Lygumų, Linkuvos, Pakruojo, Stačiūnų ir Šiaulėnų valsčių savivaldybės pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Joniškio, Lygumų, Linkuvos, Pakruojo, Stačiūnų ir Šiaulėnų valsčių savivaldybės buvo atkurtos ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

3. Klovainių valsčiaus savivaldybė. Tikslios datos, kada 1920 m. Klovainių valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą, nenustatyta.

Klovainių valsčius nuo 1930-01-01 buvo likviduotas, o jo kaimai prijungti prie Pakruojo valsčiaus.[9]

7. Radviliškio valsčiaus savivaldybė. Radviliškio valsčiaus atstovų susirinkimas įvyko 1918-11-17.[10] Jame buvo išrinktas Radviliškio parapijinis komitetas.

Tiksli data, kada 1919 m. Radviliškio valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą, nenustatyta.

Tikslios datos, kada 1940 m. Radviliškio valsčiaus savivaldybė baigė veiklą, kada 1941 m. buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

10. Žeimelio valsčiaus savivaldybė. Tiksli data, kada 1918 m. įvyko pirmasis Žeimelio valsčiaus atstovų suvažiavimas, kuriame buvo išrinktas Žeimelio valsčiaus komitetas, nenustatyta.

Tiksli data, kada 1919 m. Žeimelio valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą, nenustatyta.

Savivaldybių departamento 1926-0-27 nutarimu Žeimelio valsčius nuo 1926-01-01 priskirtas Šiaulių apskričiai. [11]

Tikslios datos, kada 1940 m. Žeimelio valsčiaus savivaldybė baigė veiklą, kada 1941 m. buvo atkurta ir pradėjo veiklą bei kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Valsčiaus savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi valsčiaus viešojo gyvenimo reikalais.

Valsčiaus savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji rūpinosi švietimu, sveikatos priežiūra, socialine globa ir labdara, statybos priežiūra, švaros palaikymu ir kt., prižiūrėjo kelius, tiltus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šiaulių miesto valstybinis archyvas 1961-02-10 perdavė archyvui 351 Šiaulių apskrities valsčių savivaldybių bylas įrašytas į 7 atskirus valsčių savivaldybių fondus.

1965 m. sudarytas jungtinis Šiaulių apskrities valsčių savivaldybių fondas: sudaryti 8 apyrašai – kiekvienos valsčiaus savivaldybės bylos įrašytos į atskirą apyrašą: apyraše Nr.1 įrašyti 86, apyraše Nr.2 – 68, apyrše Nr.3 – 20, apyraše Nr.4 – 70, apyraše Nr.5 – 51, apyraše Nr.6 – 27, apyraše Nr.7 – 34, apyraše Nr.8 – 3 apskaitos vienetai.

Pakruojo rajoninis archyvas 1961 m. perdavė archyvui 11 Pakruojo valsčiaus žemės ūkio skyriaus bylų, įrašytų fondo Nr.1588 apyraše Nr. 1. 1967-08-18 fondas Nr.1588 pertvarkytas, žemės mokesčių bylos įrašytos į fondo Nr.1624 apyrašus Nr.1 – 3, 5, 6, 8.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialas 1968-12-23 archyvui perdavė 2931 Šiaulių apskrities valsčių savivaldybių bylą įrašytą į apyrašus Nr.1 - 7, 9.

1994-07-18 Ypatingos reikšmės archyvinių dokumentų darbo grupė perdavė archyvui 4 Šiaulių apskrities valsčių savivaldybių bylas. Bylos sutvarkytos ir įrašytos į apyrašą Nr.4.

1995 m. fondas, kuriame buvo 9 apyrašai ir 3294 apskaitos vienetai, pertvarkytas: atrinkta naikinti – 388 bylos, į kitus fondus perkelta 13 bylų, archyvo bibliotekai perduota 12 bylų, sudarytos 129 bylos, sujungtos 3, 2 bylos nerastos. Į sudarytus naujus apyrašus Nr.1 – 10 įrašyta 3010 apskaitos vienetų: į apyrašą Nr.1 įrašyti 365, į apyrašą Nr.2 – 654, į apyrašą Nr.3 – 34, į apyrašą Nr.4 – 866, į apyrašą Nr. 5 – 496, į apyrašą Nr.6 – 93, į apyrašą Nr.7 – 173, į apyrašą Nr.8 – 3, į apyrašą Nr.9 – 227, į apyrašą Nr.10 – 99 apskaitos vienetai.

Papildomai 1996 m. ir1998 m. į apyrašus Nr.1. 2, 8 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr.1624 yra 10 apyrašų, 3013 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba, yra dokumentų vokiečių ir rusų kalbomis.

Dalis fondo bylų kataloguotos ir įtrauktos į vardinę ASMENŲ katalogo duomenų bazę.

Fondas nepilnas - nėra Klovainių ir Stačiūnų valsčių savivaldybių veiklos dokumentų.

 

Pakruojo valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; valsčiaus tarybos posėdžių protokolai; pranešimai apie žemės savininkų pasikeitimus; susirašinėjimo su įstaigomis kelių ir tiltų taisymo, mokyklų steigimo, remonto ir aprūpinimo, vidaus pasų, asmens liudijimų išdavimo, gyventojų gydymo, mokesčių, namų ir žemės nacionalizavimo ir denacionalizavimo, žydų turto perdavimo savivaldybės žinion ir kt. veiklos klausimais dokumentai; žinios apie rūšimis suskirstytus žemės plotus, malūnus, valsčiaus savivaldybės tarnautojus, seniūnus, valsčiuje pastatytus pastatus, tiltus, visuomeninius pastatus, istorinius paminklus, įmones, piliečių nekilnojamąjį turtą, nacionalizuotas įmones, socialinės globos įstaigas, mirusių savininkų likusį turtą; statistinės žinios apie samdomus žemės ūkio darbininkus, bedarbius, atsargos kareivius; mokyklinio amžiaus vaikų, pradžios mokyklų, valsčiaus savivaldybės turto įkainavimo, valsčiaus gyventojų, atsargos kareivių, taisytinų kelių paskirstymo, gavusių pasus gyventojų, asmenų, nesumokėjusių mokesčių, karo belaisvių, karo atbėgėlių, asmenų, siųstų į Vokietiją priverstiniams darbams, ir kt. sąrašai; gyventojams išduoti leidimai pereiti Lietuvos – Latvijos sieną; nekilnojamojo turto mokesčių, asmenų, mokėjusių prekybos ir pramonės mokesčius, registracijos knygos, žemės mokesčių knygos, personalo, finansiniai ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal svarbumą.

Apyraše Nr. 1 įrašyti 366 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra tiltų brėžinių, pastatų projektų.

 

Joniškio valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; valsčiaus tarybos ir valdybos posėdžių protokolai; susirašinėjimo su įstaigomis pašalpų ir baudų skyrimo, mokesčių išieškojimo, pastočių tiekimo, vidaus pasų išdavimo, rekvizicijų, žemės dalinimo, geležinkelio tiesimo ir stočių įrengimo, pastatų draudimo, privačių prekybos įstaigų atidarymo, kelių ir tiltų taisymo, turto paveldėjimo, leidimų sienai pereiti registravimo, piliečių turto įkainavimo, gyventojų gydymo ir kt. veiklos klausimais dokumentai; žinios apie išieškotus žemės mokesčius, vokiečių kariuomenės ūkiams padarytus nuostolius, dirbamos žemės plotus, valsčiaus savivaldybės tarnautojus, išskirstytus į vienkiemius kaimus, valsčiaus seniūnijas, seniūnus, naujakuriams paskirtą žemę; kaimų, dvarų, palivarkų, tarnautojų, savanorių ir kt. sąrašai; gyventojų prašymai išduoti leidimus pastatų statybai; personalo, finansų ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal svarbumą.

Apyraše Nr. 2 įrašyti 655 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra pastatų projektų.

 

Lygumų valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; seniūnijų susirinkimų protokolai; susirašinėjimo su įstaigomis miško medžiagos pardavimo gyventojams, turto varžytinių, žemės melioravimo, administracinių baudų išieškojimo, vidaus pasų, asmens liudijimų išdavimo, pastatų draudimo, ir kt. veiklos klausimais dokumentai; žinios apie teismo ir administracinėmis baudomis baustus asmenis, naujokų rezervą; statistinės žinios apie valsčiaus gyventojus, žemės plotus, numatomą derlių; atsargos kareivių, ūkininkų, kaimų ir vienkiemių gyventojų, savivaldybės tarnautojų ir kt. sąrašai; žemės mokesčių knygos, gimimo metrikų ištraukos, gimimo ir sutuoktuvių pažymėjimai, mirties liudijimai; personalo, finansų ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal svarbumą.

Apyraše Nr. 3 įrašyti 34 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1935–1936 m., 1938–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Linkuvos valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; apskrities tarybos, valsčiaus tarybos ir valdybos, revizijos, ūkio, švietimo komisijų posėdžių protokolai; pranešimai apie žemės savininkų pasikeitimus; susirašinėjimo su įstaigomis mokyklų steigimo, remonto ir aprūpinimo, vidaus pasų, asmens liudijimų išdavimo, miško medžiagos pardavimo gyventojams, rekvizicijų, mokesčių už gydymą, pastočių tiekimo, kelių ir tiltų taisymo ir kt. veiklos klausimais dokumentai; žinios apie ūkininkų turtą, naujokus, tarnaujančius kareivius, valdomus žemės plotus, nustatytus žemės mokesčius, kaimų išskirstymą viensėdžiais, valsčiaus gyvenamąsias vietoves, valsčiuje pastatytus pastatus, naujakuriams paskirtą žemę, samdomus žemės darbininkus; statistinės žinios apie valsčiaus įmones, gyventojus, pradžios mokyklas, kelius, tiltus; valsčiaus ūkininkų, mažažemių, mokyklinio amžiaus vaikų, kaimų, vienkiemių, dvarų, įmonių ir kt. sąrašai; gyventojams išduoti liudijimai žemei parduoti; žemės nuomos sutartys; nekilnojamojo turto savininkų, gyventojų, gavusių vidaus pasus, registracijos knygos; žemės mokesčių knygos, gyventojų prašymai išduoti leidimus pastatų statybai; personalo, finansų ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal svarbumą.

Apyraše Nr. 4 įrašyti 866 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra pastatų projektų, valsčiaus kaimų ir dvarų, išskirstytų vienkiemiais, žemės sklypų planai.

 

Radviliškio valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; apskrities tarybos, valsčiaus tarybos ir valdybos susirinkimų protokolai; susirašinėjimo su įstaigomis vidaus pasų, asmens liudijimų išdavimo, pradžios mokyklų steigimo, remonto ir aprūpinimo, kelių ir tiltų taisymo, pašalpų skyrimo, naujokų, atsargos kareivių, rekvizicijų ir kt. klausimais dokumentai; žinios apie ūkininkams priklausančius žemės plotus, ūkius, pramonės įmones, išduotus vidaus pasus, mokesčius ir kt.; ūkininkų, nesumokėjusių žemės mokesčio, valsčiaus turto, kaimų, vienkiemių, dvarų, namų, žemės savininkų naujokų, atsargos kareivių, kelių, tiltų ir kt. sąrašai; gyventojų prašymai išduoti leidimus pastatų statybai; gyventojams išduoti asmens liudijimai; žemės, pastatų nuomos sutartys; išduotų vidaus pasų registracijos knyga; personalo, finansų ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal svarbumą.

Apyraše Nr. 5 įrašyti 496 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba, yra dokumentų vokiečių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Šiaulėnų valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; valsčiaus tarybos posėdžių protokolai; susirašinėjimo su įstaigomis rekvizicijų, mokyklų aprūpinimo, vidaus pasų, asmens liudijimų išdavimo, atsargos kareivių registravimo ir kt. veiklos klausimais dokumentai; žinios apie mokesčius, bedarbius, malūnus, piliečius, nubaustus administracinėmis baudomis, vokiečius, turinčius valsčiuje turtą, pramonės įmones, išduotus vidaus pasus ir kt.; seniūnijų, valsčiaus pirčių, tabako, linų augintojų ir kt. sąrašai; gyventojų prašymai išduoti leidimus pastatų statybai; finansų ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal svarbumą.

Apyraše Nr. 6 įrašyti 93 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920 m., 1924–1925 m., 1927 m., 1929 m., 1932–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Žeimelio valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; apskrities ir valsčiaus tarybos posėdžių protokolai; pranešimai apie žemės savininkų pasikeitimus; susirašinėjimo su įstaigomis mokyklų aprūpinimo, vidaus pasų, asmens liudijimų išdavimo, kelių ir tiltų taisymo, administracinių baudų išieškojimo, miško pardavimo ir kt. veiklos klausimais dokumentai; žinios apie rūšimis suskirstytus žemės plotus, žemės savininkus, vienkiemių ir dvarų žemės sklypus, atsargos kareivių rezervą, samdomus darbininkus, pramonės įmones, vidaus pasų išdavimą, statistinės žinios apie naujakurių ekonominę padėtį, valsčiuje gyvenančius svetimšalius, seniūnijas, savivaldybės tarnautojus, pramonės įmones; naujakurių, naujokų, kaimų, vienkiemių, amatininkų ir kt. sąrašai; personalo, finansų ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal svarbumą.

Apyraše Nr. 7 įrašyti 173 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Klovainių ir Stačiūnų valsčių žemės mokesčių knygų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos Klovainių ir Stačiūnų valsčių žemės mokesčių knygos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal valsčius ir chronologiją.

Apyraše Nr. 8 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927 m., 1929 m., 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, spaudinys.

 

Gasčiūnų valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; valsčiaus tarybos posėdžių protokolai; susirašinėjimo su įstaigomis pastočių tiekimo, administracinių baudų, rekvizicijų, pasų išdavimo ir registravimo, mokyklų steigimo, remonto ir aprūpinimo, mokesčių, pastatų draudimo, miško pardavimo, kelių ir tiltų taisymo ir kt. veiklos klausimais dokumentai; žinios apie valsčiaus mokyklas, gyventojams išduotus vidaus pasus, mažažemius ir bežemius, sumokėtus mokesčius, rūšimis suskirstytus žemės plotus, statistinės žinios apie valsčiaus vienkiemius, gyventojus; ūkininkų, gyventojų, rekvizuojamų galvijų, produktų supirkimo kainų, valsčiaus tarybos ir valdybos narių, naujokų, rekvizicijų, rinkėjų, valsčiaus kaimų, dvarų, gyventojų ir kt. sąrašai; finansų ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal svarbumą.

Apyraše Nr. 9 įrašyti 227 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1930 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra mokyklos projektas.

 

Valsčių savivaldybių personalo bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti Gasčiūnų, Joniškio, Linkuvos, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulėnų ir Žeimelio valsčių savivaldybių tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai ir Joniškio ir Šiaulėnų valsčių savivaldybių įstaigų tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis, rūšies viduje – pagal valsčius ir chronologiją. Tarnautojų asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Apyraše Nr. 10 įrašyti 99 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė


[1] Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 9, l. 1 – 8.

[2] Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[3] LVŽ, 1919 m., Nr. 14, l. 7.

[4] VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[5] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

[6] Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V., 1998 m., psl. 157, 163, 167 - 169.

[7] LCVA, F. 1624, ap. 9, b. 1, l. 1a.p.

[8] LCVA, F. 1624, ap. 9, b. 224, l. 6a.p.

[9] LCVA, F. 1624, ap. 1, b. l3, l. 18.

[10] LCVA, F. 1624, ap. 5, b. 1, l. 29.

[11] LCVA, F. 400, ap. 1, b. 519, l. 1.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 11:08