O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1696 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS APSKRITIES VALSČIŲ SAVIVALDYBIŲ FONDĄ NR. 1696

 

2005-12- Nr. SA-

Vilnius

 

1. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Balninkų parapijinis komitetas (1918–1919 m.)

Balninkų valsčiaus savivaldybė (1920–1940 m.)

Balninkų valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

2. Deltuvos parapijinis komitetas (1918–1919 m.)

Deltuvos valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Deltuvos valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

3. Gelvonų parapijinis komitetas (1918–1919 m.)

Gelvonų valsčiaus savivaldybė (1920–1940 m.)

Gelvonų valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

4. Kurklių parapijinis komitetas (1918–1919 m.)

Kurklių valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Kurklių valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

5. Musninkų parapijinis komitetas (1918–1919 m.)

Musninkų valsčiaus savivaldybė (1920–1940 m.)

Musninkų valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

6. Šešuolių parapijinis komitetas (1918–1919 m.)

Šešuolių valsčiaus savivaldybė (1920–1940 m.)

Šešuolių valsčiaus savivaldybė (1941-1944 m.)

7. Širvintų parapijinis komitetas ( 1918–1919 m.)

Širvintų valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Širvintų valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

8. Želvos parapijinis komitetas (1918–1919 m.)

Želvos valsčiaus savivaldybė (1920–1940 m.)

Želvos valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

9. Žemaitkiemio parapijinis komitetas (1918-1919 m.)

Žemaitkiemio valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Žemaitkiemio valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1919 m. Ukmergės apskrityje buvo 16 valsčių: Balninkų, Gelvonų, Kavarsko, Kurklių, Lidakių, Pabaisko, Pagirių, Panoterių, Siesikų, Šešuolių, Širvintų, Taujėnų, Traupio, Ukmergės, Veprių, Želvos.[1]

1931 m. Ukmergės apskrityje buvo 17 valsčių savivaldybių: Balninkų, Deltuvos, Gelvonų, Giedraičių, Kavarsko, Kurklių, Musninkų, Pabaisko, Pagirių, Panoterių, Siesikų, Šešuolių, Širvintų, Taujėnų, Veprių, Želvos, Žemaitkiemio.[2]

Valsčių savivaldybės savo veiklą organizavo vadovaudamasi 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu[3], vėliau - 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu[4] ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jų darbą.

Sovietams okupavus Lietuvą, valsčių savivaldybės buvo įpareigotos tęsti savo veiklą iki vykdomųjų komitetų sudarymo.[5]

1941–1944 m. galiojo tik tos Lietuvos Respublikos Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.[6]

1, 3, 5, 6 ir 8. Balninkų, Gelvonų, Musninkų, Šešuolių ir Želvos valsčių savivaldybės. Tikslios datos, kada 1918 m. įvyko pirmieji Balninkų, Gelvonų, Musninkų, Šešuolių ir Želvos valsčių atstovų suvažiavimai, kuriuose buvo išrinkti savivaldos vykdomieji organai - Balninkų, Gelvonų, Musninkų, Šešuolių ir Želvos parapijiniai komitetai, nenustatytos.

Tikslios datos, kada 1920 m. Balninkų, Gelvonų, Musninkų, Šešuolių ir Želvos valsčių savivaldybės pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Balninkų, Gelvonų, Musninkų, Šešuolių ir Želvos valsčių savivaldybės buvo atkurtos ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

2, 4, 7 ir 9. Deltuvos, Kurklių, Širvintų ir Žemaitkiemio valsčiaus savivaldybės. Tikslios datos, kada 1918 m. įvyko pirmieji Deltuvos, Kurklių, Širvintų ir Žemaitkiemio valsčių atstovų suvažiavimai, kuriuose buvo išrinkti savivaldos vykdomieji organai - Deltuvos, Kurklių, Širvintų ir Žemaitkiemio parapijiniai komitetai, nenustatytos.

Tikslios datos, kada 1919 m. Deltuvos, Kurklių, Širvintų ir Žemaitkiemio valsčiųs savivaldybės pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Deltuvos, Kurklių, Širvintų ir Žemaitkiemio valsčių savivaldybės buvo atkurtos ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Valsčiaus savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi valsčiaus viešojo gyvenimo reikalais.

Valsčiaus savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji rūpinosi švietimu, sveikatos priežiūra, socialine globa ir labdara, statybos priežiūra, švaros palaikymu ir kt., prižiūrėjo kelius, tiltus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialas 1965-03-23 archyvui perdavė 843 Žemaitkiemio, 47 Želvos, 63 Deltuvos, 95 Musninkų, 51 Balninkų bylas, įrašytas į apyrašus Nr.1 - 5.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1967 m. ir 1968 m. į apyrašą Nr.4 papildomai įrašyti 8 apskaitos vienetai.

1975 m. fondas pertvarkytas: atrinkta naikinti – 87 bylos, į kitus fondus perkeltos 103 bylos, 960 apskaitos vienetai įrašyti į sudarytus naujus apyrašus Nr.1 – Nr.6 (į apyrašą Nr.1 įrašyti 35, į apyrašą Nr.2 – 62, į apyrašą Nr.3 – 127, į apyrašą Nr.4 – 55, į apyrašą Nr.5 – 432, į apyrašą Nr.6 – 249 apskaitos vienetai).

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1980 m. į apyrašą Nr.5 papildomai buvo įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Kurklių vidurinė mokykla 2001-01-08 perdavė archyvui 1 bylą, kuri buvo įrašyta į apyrašą Nr.4.

Iš viso fonde Nr. 1696 yra 6 apyrašai, 964 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Balninkų valsčiaus savivaldybės veiklos bylų aprašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo su įstaigomis pašalpų beturčiams skyrimo, žemės sklypų nuomos, žemės mokesčių išieškojimo, rekvizicijų, prievolių vykdymo ir kt. klausimais dokumentai; savivaldybės tarnautojams ir darbininkams atlyginimų išmokėjimo lapai, piliečiams išduoti leidimai avalynei, verpalams, miško medžiagai pirkti; prievolių vykdymo registracijos knygos, žemės nuomos sutartys; gyventojų, pabėgusių iš pafrontės srities, registracijos kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1696 apyraše Nr. 1 įrašyti 35 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934 m., 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Deltuvos valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti valsčiaus gyventojų asmens liudijimai, gyventojų, turinčių teisę balsuoti, sąrašai, išduoti pažymėjimai rūbams ir avalynei pirkti; piliečių prašymai ir išduotų leidimų namų statybai nuorašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją; piliečių prašymų ir išduotų leidimų namų statybai bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1696 apyraše Nr. 2 įrašyti 62 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Musninkų valsčiaus savivaldybės veiklos bylų aprašas Nr. 3

 

Apraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; susirašinėjimo su įstaigomis rinkliavų, prievolių atlikimo, senelių prieglaudų steigimo, administracinių baudų išieškojimo, personalo ir kt. klausimais dokumentai; žinios apie įmones, valstybinių įstaigų ir organizacijų valdomą žemę, gaisrus; ieškomų asmenų, atsargos karių, asmenų išvežtų į SSSR, ūkių, kurių savininkai išvežti arba dingę, vaikų namų globotinių ir kt. sąrašai; žemės nuomos sutartys; valsčiaus gyventojams išduoti sutuoktuvių ir mirties liudijimai, asmenų, pabėgusių iš pafrontės srities, registracijos kortelės, maisto kortelių paskirstymo gyventojams lapai, finansiniai ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1696 apyraše Nr. 3 įrašyti 127 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1938 m., 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Valsčių savivaldybių veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Gelvonų, Kurklių, Šešuolių, Širvintų, Želvos valsčių savivaldybių dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; valsčių tarybų posėdžių protokolai, susirašinėjimo su įstaigomis patalpų nuomos, metinių apyskaitų sudarymo, mokesčių išieškojimo, rusų belaisvių dirbančių pas ūkininkus ir kt. klausimais dokumentai, valsčiaus gyventojų ir karo belaisvių, gyventojų siunčiamų į Vokietiją dirbti ir kt. sąrašai, gyventojų asmens liudijimai, Bagaslaviškio ir Gelvonų miestelių planai, kaimų išskirstymo vienkiemiais planai, valsčiaus savivaldybės tarnautojams atlyginimo išmokėjimo lapai, finansiniai ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1696 apyraše Nr. 4 įrašyti 56 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra miestelių, kaimų išskirstymo vienkiemiais planai.

 

Žemaitkiemio valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyta vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; valsčiaus valdybos įsakymai, nutarimai, ir skelbimai veiklos klausimais, valsčiaus tarybos, seniūnijų, seimelių, kaimų sueigų posėdžių protokolai; susirašinėjimo su įstaigomis mokesčių nustatymo, mokesčio už gydymą, kelių ir tiltų taisymo, pradžios mokyklų remonto, vokiečių kariuomenės aprūpinimo maisto produktais, asmens liudijimų, vidaus pasų išdavimo ir kt. klausimais dokumentai; valsčiaus gyventojų, ūkininkų, seniūnų, savivaldybės tarnautojų, įmonių ir amatininkų, naujokų, atsargos karių, mokyklinio amžiaus vaikų sąrašai; tarnautojų atlyginimo išmokėjimo lapai ir asmens bylos, finansiniai ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1696 apyraše Nr. 5 įrašyti 435 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra kaimų planai.

 

Žemaitkiemio valsčiaus gyventojų, skolingų už gydymąsi, bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos valsčiaus gyventojų, skolingų už gydymąsi apskrities ligoninėje, bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1696 apyraše Nr. 6 įrašyti 249 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė


[1] Laikinosios Vyriausybės žinos (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 9, l. 1 – 8.

[2] Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[3] LVŽ, 1919 m., Nr. 14, l. 7.

[4] VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[5] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

[6] Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V., 1998 m., psl. 157, 163, 167 - 169.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 11:02