O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1791 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO APSKRITIES VALSČIŲ SAVIVALDYBIŲ FONDĄ NR. 1791

2005-12-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Fondo sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Babtų parapijinis komitetas (1919-03-06–1919 m.)

Babtų valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Babtų valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

2. Čekiškės komitetas (1918 m.–1921 m.)

Čekiškės valsčiaus savivaldybė (1921 m.–1940 m.)

Čekiškės valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

3. Jonavos miesto komitetas (1918 m.–1919 m.)

Jonavos miesto savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Jonavos miesto savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

4. A.Panemunės parapijinis komitetas (1918 m.–1919 m.)

A.Panemunės valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

A.Panemunės valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

5. Pažaislio parapijinis komitetas (1918 m. gruodis–1919 m. balandis)

Pažaislio valsčiaus komitetas (1919 m. balandis–1919 m. gruodis)

Pažaislio valsčiaus savivaldybė (1919 m. gruodis–1940 m.)

Pažaislio valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

6. Zapyškio valsčiaus valdyba (1919-03-18-1919 m.)

Zapyškio valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Zapyškio valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

 

Fondo sudarytojų įsteigimas ir veikla

 

1919 m. Kauno apskrityje buvo 12 valsčių: Babtų, Čekiškės, Garliavos, Jonavos, Pakuonio, Raudondvario, Rumšiškių, Turžėnų, Veliuonos, Vandžiogalos, Vilkijos, Zapyškio.[1]

1931 m. Kauno apskrityje buvo 15 valsčių: Babtų, Čekiškės, Garliavos, Jonavos, Lapių, Pakuonio, A.Panemunės, Pažaislio, Raudondvario, Rumšiškių, Seredžiaus, Veliuonos, Vandžiogalos, Vilkijos, Zapyškio.[2]

Valsčių savivaldybės savo veiklą organizavo vadovaudamosi 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu[3], vėliau - 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu[4] ir kitais teisės aktais.

Sovietams okupavus Lietuvą, valsčių savivaldybės buvo įpareigotos tęsti savo veiklą iki vykdomųjų komitetų sudarymo.[5]

1941–1944 m. galiojo tik tos Lietuvos Respublikos Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.[6]

 

1. Babtų valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Babtų valsčiaus gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1919-03-06.[7] Jame buvo išrinktas Babtų parapijinis komitetas.

Tikslios datos, kada 1919 m. Babtų valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Babtų valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

2. Čekiškės valsčiaus savivaldybė. Tiksli data, kada 1918 m. įvyko pirmasis Čekiškės valsčiaus atstovų suvažiavimas, kuriame buvo išrinktas Čekiškės valsčiaus komitetas, nenustatyta.

Tikslios datos, kada 1921 m. Čekiškės valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Čekiškės valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

3. Jonavos miesto savivaldybė. Tiksli data, kada 1918 m. įvyko pirmasis Jonavos miesto atstovų suvažiavimas, kuriame buvo išrinktas Jonavos miesto komitetas, nenustatyta.

Tikslios datos, kada 1919 m. Jonavos miesto savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Jonavos miesto savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

4. A.Panemunės valsčiaus savivaldybė. Tiksli data, kada 1918 m. įvyko pirmasis A.Panemunės valsčiaus atstovų suvažiavimas, kuriame buvo išrinktas A.Panemunės parapijinis komitetas, nenustatyta.

Tikslios datos, kada 1919 m. A.Panemunės valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. A.Panemunės valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

5. Pažaislio valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Pažaislio valsčiaus gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918 m. gruodžio mėn.[8] Jame buvo išrinktas Pažaislio parapijinis komitetas.

Pažaislio parapijinis komitetas buvo panaikintas 1919 m. balandžio mėn. ir vietoj jo išrinktas valsčiaus komitetas.[9]

1919 m. gruodžio mėn. buvo išrinkta valsčiaus taryba ir valdyba.[10]

Tikslios datos, kada 1940 m. Pažaislio valsčiaus savivaldybė baigė veiklą, kada 1941 m. Pažaislio valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

6. Zapyškio valsčiaus savivaldybė. Savivaldybių departamento 1919-02-24 rašte Nr. 25 nurodyta, kad Zapyškio valsčius priskirtas Kauno apskričiai.[11]

Pirmasis Zapyškio valsčiaus gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1919-03-18.[12] Jame buvo išrinkta Zapyškio valsčiaus valdyba.

Tikslios datos, kada 1919 m. Zapyškio valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Zapyškio valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Valsčiaus savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi valsčiaus viešojo gyvenimo reikalais.

Valsčiaus savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji rūpinosi švietimu, sveikatos priežiūra, socialine globa ir labdara, statybos priežiūra, švaros palaikymu ir kt., prižiūrėjo kelius, tiltus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Sutvarkius rastus Kauno apskrities valsčių savivaldybių neaprašytus dokumentus, buvo sudaryti 9 apskaitos vienetai, kurie 1975-10-09 įrašyti į jungtinio fondo apyrašą Nr.1.

Iš viso fonde Nr. 1791 yra 1 apyrašas, 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas – nėra 1919–1920 m. veiklos dokumentų.

 

Valsčių ir Jonavos miesto savivaldybių veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta: Babtų valsčiaus rekvizicijų vykdymo ir paskirstymo seniūnijoms planai;

Čekiškės valsčiaus gyventojo dokumentai vidaus pasui gauti;

Jonavos miesto savivaldybės mobilizacijos planai, valsčiaus gyventojų dokumentai vidaus pasui gauti;

A.Panemunės valsčiaus viršaičio įsakymai ir susirašinėjimo su apskrities komendantūra mobilizacijos klausimais dokumentai, atsargos kareivių sąrašai ir žinių lapai;

Pažaislio valsčiaus seniūnijų ir seniūnų sąrašas;

Zapyškio valsčiaus savivaldybės dokumentai: apskrities komendanto įsakymai ir nurodymai mobilizacijos klausimais; apskrities komendanto ir valsčių viršaičių įsakymai, nurodymai, susirašinėjimo su apskrities komendantu, valsčių viršaičiais mobilizacijos klausimu dokumentai, valsčių seniūnų ir atsargos kareivių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius.

Iš viso fondo Nr. 1791 apyraše Nr. 1 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Lijana Augulienė[1] Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 9, l. 1 – 8.

[2] Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[3] LVŽ, 1919 m., Nr. 14, l. 7.

[4] VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[5] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

[6] Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V., 1998m., psl. 157, 163, 167 - 169.

[7] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 106.

[8] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 95.

[9] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 96.

[10] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 96.

[11] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 81.

[12] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 101.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 10:45