O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 53 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO SENIŪNIJOS FONDĄ NR. 53

2005-10- Nr.

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus miesto komisaro įstaiga (Urząd Komisarza miasta Wilna) (1919-04-25 - 1919-10-09)

Vilniaus miesto civilinio valdymo komisaro įstaiga (Urząd Komisarza Zarządu Cywilnego miasta Wilna) (1919-10-10 – 1920 m. rugsėjis)

Vilniaus miesto seniūnija (Wileńskie Starostwo Grodzkie) (1921-02-18 – 1922-09-06)

Vyriausybės komisaro Vilniaus miestui įstaiga (Urząd Komisarza Rządu na miasto Wilno) (1922-09-07 – 1928-03-07)

Vilniaus miesto seniūnija (Wileńskie Starostwo Grodzkie) (1928-03-08 – 1939 m. rugsėjis)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Rytų žemių generalinio komisaro 1919-04-25 potvarkiu buvo paskirtas Vilniaus miesto komisaras, įsteigta Vilniaus miesto komisaro įstaiga.[1] Vilniaus miesto komisaro įstaiga buvo pavaldi Vilniaus apygardos komisaro įstaigai.[2]

Lenkijos vyriausiojo kariuomenės vado 1919-10-10 įsakymu buvo pakeisti pareigybių pavadinimai - miesto komisaras pavadintas miesto civilinio valdymo komisaru. Vilniaus miesto komisaro įstaiga pavadinta Vilniaus miesto civilinio valdymo komisaro įstaiga.[3] Vilniaus miesto civilinio valdymo komisaro įstaiga buvo pavaldi Vilniaus apygardos viršininko įstaigai.[4]

Lenkijos vyriausiajam kariuomenės vadui 1920-09-09 likvidavus Rytų žemių generalinį komisariatą, buvo likviduojamos ir kitos Rytų žemių civilinės administracijos įstaigos.[5] Tiksli Vilniaus miesto civilinio valdymo komisaro įstaigos likvidavimo data nenustatyta.

Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1920-11-29 dekretu Nr. 35 Vilniaus miesto valdymas pavestas Vilniaus apskrities seniūnijai.[6]

Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1921-02-18 dekretu Nr. 96 Vilniaus miestas išskirtas iš Vilniaus apskrities. Vilniaus miestą valdė Vilniaus miesto seniūnija. Vilniaus miesto seniūnija buvo pavaldi Vidurio Lietuvos Laikinosios valdymo komisijos Vidaus reikalų departamentui.[7]

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos Ministrų Tarybos 1922-09-07 potvarkiu Vilniaus miesto seniūnas pavadintas Vyriausybės komisaru Vilnius miestui.[8] Vilniaus miesto seniūnija pavadinta Vyriausybės komisaro Vilniaus miestui įstaiga. Vyriausybės komisaro Vilnius miestui įstaiga buvo pavaldi Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įstaigai,[9] nuo 1925-12-22 - Vilniaus vaivadijos valdybai.[10]

Remiantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-01-19 potvarkiu Vyriausybės komisaras Vilniaus miestui nuo 1928-03-08 pavadintas Vilniaus miesto seniūnu, Vyriausybės komisaro Vilniaus miestui įstaiga - Vilniaus miesto seniūnija.[11] Vilniaus miesto seniūnija buvo pavaldi Vilniaus vaivadijos valdybai.[12]

Vilniaus miesto seniūnija nutraukė veiklą 1939 m. rugsėjo mėn., kai Raudonoji armija užėmė Vilnių.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pagrindinės Vilniaus miesto seniūnijos funkcijos įvairiais veiklos laikotarpiais: miesto administravimas, gyventojų saugumo bei viešosios tvarkos užtikrinimas, kova su spekuliacija, rekvizicijų vykdymas, gyventojų aprūpinimas maisto produktais, mokesčių mokėjimo, prievolių vykdymo, seniūnijai pavaldžių bei kultūros ir pramogų įstaigų, prekybos ir pramonės įmonių darbo, visuomeninių organizacijų veiklos kontrolė, leidimų organizuoti įvairius renginius išdavimas, asmenų judėjimo reguliavimas, metrikacijos, pasų išdavimo, pilietybės suteikimo, šaukimo į kariuomenę, žemės ūkio, tikybų reikalų tvarkymas, valstybinio, palikto be priežiūros turto administravimas, socialinės pagalbos gyventojams teikimas, miesto sanitarinė ir veterinarinė kontrolė, kultūros paveldo bei miškų apsauga, administracinių teisės pažeidimų tyrimas ir bausmių skyrimas.[13]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus miesto seniūnijos dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, dokumentų perdavimo - perėmimo akto fondo byloje nėra.

1949-12-18 apskaitos dokumentuose buvo įrašyta 250000 neaprašytų bylų.

1950–1951 m. dokumentai buvo sutvarkyti: sudaryti fondo Nr.53 apyrašai Nr. 4, 6 - 21. 1952 m. sudarytas apyrašas Nr. 22, 1967 m. - apyrašai Nr. 23 ir 24. Duomenų ar buvo sudaryti apyrašai Nr. 1 - 3 ir 5, apskaitos dokumentuose nėra.

1950 m., 1954 m., 1966 m. ir 1967 m., tvarkant dokumentus ir sudarant apyrašus, atrinkta naikinti 500 kg pabirų ir 3260 saugojimo vienetų.

1979 m. ir 1980 m. į apyrašą Nr. 23 papildomai įrašyti 85 apskaitos vienetai. 1995 m. į apyrašą Nr. 4 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai, į apyrašą Nr. 24 - 4 apskaitos vienetai.

1997 m. buvo atkurtas 1987 m. dingęs apyrašo Nr. 19 II tomas. Atkuriant apyrašą, nurašyti nerasti 926 apskaitos vienetai.

1999–2005 m. dalis apyraše Nr. 23 įrašytų bylų buvo mikrofilmuota.

Iš viso fonde Nr. 53 yra 20 apyrašų, 157778 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Vilniaus miesto seniūnijos veiklos dokumentų yra Vyriausybės komisaro Vilniaus miestui įstaigos fonde Nr. 15. Fondus Nr. 53 ir Nr. 15 siūloma ateityje sujungti, nes abiejų fondų sudarytoja - ta pati įstaiga.

 

Leidimų apsigyventi Vilniuje išdavimo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti leidimų apsigyventi Vilniuje išdavimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 4103 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 2525 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1922 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą, metų ribose – pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 11954 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1929 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų užsienio pasui gauti bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai užsienio pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą, metų ribose – pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyta 11517 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1930–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų asmens liudijimui gauti bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai asmens liudijimui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyta 6518 apskaitos vienetų. Dokumentai 1921 m., lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų asmens liudijimui ir vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai asmens liudijimui ir vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyta 14412 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1922 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 11 įrašyti 16855 apskaitos vienetai. Dokumentai 1923 m., lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus pasui gauti.

Dalis į apyrašą įrašytų bylų susisteminta chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą. Ši tvarka griežtai neišlaikyta. Kita bylų dalis susisteminta ir į apyrašą įrašyta pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 12 įrašyti 22388 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1926 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 13 įrašyti 13306 apskaitos vienetai. Dokumentai 1925 m., lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 14 įrašyti 5223 apskaitos vienetai. Dokumentai 1926 m., lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 15

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Iš viso apyraše Nr. 15 įrašyti 7349 apskaitos vienetai. Dokumentai 1927 m., lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 16

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 16 įrašyta 3610 apskaitos vienetų. Dokumentai 1928 m., lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 17

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 17 įrašyti 3379 apskaitos vienetai. Dokumentai 1929 m., lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 18

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 18 įrašyti 1158 apskaitos vienetai. Dokumentai 1930 m., lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų Lenkijos Respublikos pilietybei gauti bylų apyrašas Nr. 19

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai Lenkijos Respublikos pilietybei gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 19 įrašyti 14598 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų Lenkijos Respublikos pilietybei gauti bylų apyrašas Nr. 20

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai Lenkijos Respublikos pilietybei gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 20 įrašytas 10261 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų Lenkijos Respublikos pilietybei gauti bylų apyrašas Nr. 21

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentų Lenkijos Respublikos pilietybei gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 21 įrašyti 1745 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 22

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, lenkų, lietuvių, žydų spaudos apžvalgos, susirašinėjimo karo nuostolių įvertinimo, gyventojų aprūpinimo maisto produktais, kainų reguliavimo, socialinės ir medicininės pagalbos gyventojams teikimo, prekybos ir pramonės įmonių steigimo, spaudos leidinių cenzūros, šauktinių registracijos, finansų, ūkio ir kitais klausimais dokumentai, visuomeninių organizacijų veiklos stebėjimo bylos, asmenų dokumentai asmens liudijimui, vidaus ir užsienio pasui, Lenkijos Respublikos pilietybei gauti, prašymai leisti apsigyventi Vilniuje, išvykti, įsigyti ginklą, atidėti šaukimo į kariuomenę terminą, organizuoti susirinkimus, paskaitas, kultūros renginius bei išduoti leidimai, biudžetai, Vilniaus miesto mokyklų, atvykusių užsieniečių, tarnautojų sąrašai ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 22 įrašyti 903 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sudarymo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų

 

Skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 23

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, veiklos ataskaitos, pranešimai apie įvykius Vilniaus mieste, miesto sanitarinę būklę, gyventojų aprūpinimą maisto produktais, lenkų, lietuvių, žydų spaudos apžvalgos, susirašinėjimo rinkimų į Seimą ir Senatą organizavimo, policijos veiklos, kainų reguliavimo, socialinės ir medicininės pagalbos gyventojams teikimo, prekybos ir pramonės įmonių steigimo, spaudos leidinių cenzūros ir arešto, šauktinių registracijos, asmenų repatriacijos, finansų, ūkio ir kitais klausimais dokumentai, visuomeninių organizacijų ir kooperatyvų veiklos stebėjimo bylos, asmenų dokumentai asmens liudijimui, vidaus ir užsienio pasui, Lenkijos Respublikos pilietybei gauti, prašymai leisti apsigyventi Vilniuje, išvykti, įsigyti ginklą, atidėti šaukimo į kariuomenę terminą, organizuoti susirinkimus, paskaitas, kultūros ir sporto renginius bei išduoti leidimai, biudžetai, Vilniaus miesto namų savininkų, komunistų, šauktinių, atvykusių užsieniečių, gavusių asmens liudijimą, vidaus ir užsienio pasą bei Lenkijos Respublikos pilietybę asmenų sąrašai, personalo ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, skyrių ribose – chronologine tvarka, pagal bylos pradžios datą, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Personalo bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 23 įrašytas 4561 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Asmenų dokumentų asmens liudijimui, vidaus ir užsienio pasui, Lenkijos Respublikos pilietybei gauti bylų apyrašas Nr. 24

 

Apyraše įrašyti asmenų dokumentai asmens liudijimui, vidaus ir užsienio pasui, Lenkijos Respublikos pilietybei gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšį, rūšies grupėje – pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 24 įrašyta 1412 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Inga Bumažnikova


[1] Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (toliau - DU ZCZW), 1919, Nr. 5-40.

[2] DU ZCZW, 1919, Nr. 3-15.

[3] DU ZCZW, 1919, Nr. 22-225.

[4] DU ZCZW, 1920, Nr. 1-4.

[5] DU ZCZW, 1920, Nr. 59(103)-1630.

[6] Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej (toliau – DU TKRLS), 1920, Nr. 8, psl.45-46.

[7] DU TKRLS, 1921, Nr. 9(19), psl. 125-126.

[8] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau - DU RP), 1922, Nr. 82-726.

[9] DU RP, 1922, Nr. 26-213; Dziennik Urzędowy Delegata Rządu w Wilnie, 1922, Nr. 11-413.

[10] Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wilenskiego, 1926, Nr. 1(48)-1.

[11] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 51, ap. 1, b. 298, l. 15-18.

[12] DU RP, 1928, Nr. 11-86.

[13] DU ZCZW, 1919, Nr. 5-40, 1920, Nr. 1-4; DU TKRLS, 1921, Nr. 9(19), psl. 125-126; DU RP, 1922, Nr. 82-726; Wilenski Dziennik Wojewodzki, 1930, Nr. 21-243.

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO SENIŪNIJOS FONDO NR. 53 PERTVARKYMĄ (PAPILDYMĄ)

2020-04-27 Nr. SA-16

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Informacija apie Vilniaus miesto seniūnijos (Wileńskie Starostwo Grodzkie) fondo Nr. 53 sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-10-28 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-114/3.

Pakeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

20192020 m. pertvarkant Vilniaus apskrities seniūnijos fondą Nr. 1152 buvo atrinkta 1 byla, priklausanti Vilniaus miesto seniūnijos fondui Nr. 53.

2020 m. byla aprašyta ir įrašyta į fondo Nr. 53 apyrašo Nr. 22 tęsinį apskaitos vienetu Nr. 904.

Iš viso fonde Nr. 53 yra 20 apyrašų, 156415 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija, spaudinys.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 22

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Vilniaus miesto seniūnijos susirašinėjimo pasų išdavimo klausimais dokumentai.

Dokumentų chronologinės ribos: 1922–1923 m.

Iš viso į apyrašą Nr. 22 įrašyti 904 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos: 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Elena Vydrina

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 13:59