O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 645 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KLAIPĖDOS MAGISTRATO FONDĄ NR. 645

2008-03- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Klaipėdos magistratas (Der Magistrat Memel) (nenustatyta–1939-03-28)

Klaipėdos miesto vyriausiasis burmistras (Der Oberbürgermeister der Stadt Memel) (1939-03-29–[1944 m.])

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Klaipėdos magistrato veiklos pradžios data nenustatyta. XIX a. Klaipėdos miesto savivalda buvo organizuojama pagal 1808 m., 1831 m., 1853 m. Prūsijos karalystės miestų nuostatus, 1850 m. Prūsijos valstybės bendruomenių nuostatus. Miesto magistratą rinko Miesto atstovų susirinkimas, magistratui pirmininkavo burmistras. Magistrato sudėtį tvirtino ir veiklą prižiūrėjo administracinės valdžios įstaigos[1]. Klaipėdos miestas priklausė Prūsijos karalystės, nuo 1871 m. – Vokietijos imperijos Rytų Prūsijos provincijos (1829–1878 m. – Prūsijos provincijos) Karaliaučiaus apygardai. 1918 m. Klaipėdos miestui buvo suteiktas apskrities savivaldybės statusas.

Klaipėdos kraštui tapus Lietuvos valstybės autonomine dalimi, 1924-04-28 įvyko pirmieji rinkimai į Klaipėdos miesto tarybą. Taryba rinko miesto magistratą, kurį tvirtino Klaipėdos krašto direktorija.[2] Magistratą sudarė du burmistrai – vyriausiasis burmistras ir burmistras, du apmokami ir aštuoni neapmokami patarėjai. Klaipėdos magistrato veiklą kontroliavo Klaipėdos krašto direktorija.[3]

1939-03-23 Klaipėdą užėmė vokiečių kariuomenė. Klaipėdos miestas buvo prijungtas prie Vokietijos Rytų Prūsijos provincijos Gumbinės apygardos. Remiantis Klaipėdos miesto vyriausiojo burmistro 1939-03-29 nurodymu[4] įstaigos pavadinimas „Klaipėdos magistratas“ pakeistas į „Klaipėdos miesto vyriausiasis burmistras“. Miesto savivalda buvo pertvarkyta pagal 1935-01-30 Vokietijos bendruomenių santvarkos įstatymą, įsigaliojusį Klaipėdos krašte 1939-05-01[5].

Dokumentuose Klaipėdos miesto vyriausiojo burmistro įstaigos pavadinimas įvairuoja. Įstaiga taip pat vadinama Klaipėdos miesto valdyba (Stadtverwaltung Memel), „Jūrų ir prekybos miesto Klaipėdos vyriausiasis burmistras“ (Der Oberbürgermeister der See- und Handelsstadt Memel), „Vyriausiasis burmistras“.

Klaipėdos miesto vyriausiasis burmistras miestą valdė padedamas burmistro, trijų apmokamų ir keturių neapmokamų burmistro pavaduotojų, 18 tarėjų[6]. Klaipėdos miesto vyriausiojo burmistro veiklą tiesiogiai kontroliavo Gumbinės apygardos valdybos prezidentas (Regierungspräzident), aukščiausioji priežiūros institucija buvo Vokietijos reicho vidaus reikalų ministerija. Savo veiklą vyriausiasis burmistras privalėjo derinti su Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos Klaipėdos apskrities vadovybe, įgaliotiniu Klaipėdos miestui.[7]

Klaipėdos miesto vyriausiojo burmistro įstaigos veiklos pabaigos data nenustatyta. 1944 m. įstaiga dar veikė.

Sudarytojo funkcijos

Klaipėdos miesto magistratas buvo miesto savivaldybės vykdomoji institucija. Magistratas valdė miesto turtą, tvarkė biudžetą, sprendė prekybos, įmonių veiklos, miesto objektų statybos, švietimo, socialinės rūpybos, gatvių ir aikščių priežiūros, mokesčių rinkimo, civilinės metrikacijos ir kitus ekonominius, socialinius bei kultūrinio gyvenimo klausimus, magistrato žinioje veikė savivaldybės policija.

Klaipėdos miesto vyriausiasis burmistras buvo aukščiausias miesto valdžios pareigūnas. Klaipėdos miesto vyriausiojo burmistro įstaigos funkcijos, palyginus su Klaipėdos miesto magistrato funkcijomis, iš esmės nepasikeitė.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus 1949-11-28 buvo įrašyti 906 neaprašyti fondo Nr. 645 saugojimo vienetai.

1952-12-01 į apskaitos dokumentus įrašytas fondo Nr. 645 apyrašas Nr. 1, 591 apskaitos vienetai.

1959-05-19 fonde Nr. 645 buvo apyrašai Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3, 1027 apskaitos vienetai.

1967 m. buvo sutvarkyti 2057 neaprašyti saugojimo vienetai, apie 6000 kortelių ir 6 kg pabirų. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas. Fondas pertvarkytas. Sudaryti ir į apskaitos dokumentus 1967-05-05 įrašyti apyrašai Nr. 1 – 6, 2841 apskaitos vienetas, 1967-10-11 įrašyti apyrašai Nr. 7 ir Nr. 8, 17 apskaitos vienetų.

1967-07-28 atrinkti naikinimui 125 saugojimo vienetai, apie 6000 kortelių, apie 6 kg pabirų.

1974 m., 1980 m., 2001 m. į apyrašus Nr. 1, Nr. 2, Nr. 5 ir Nr. 6 papildomai įrašyti 23 apskaitos vienetai.

1997 m. patikslintas apyrašuose Nr. 1, Nr. 4 ir Nr. 5 įrašytų bylų skaičius.

Iš viso fonde Nr. 645 yra 8 apyrašai, 2887 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1873–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis.

Fondo apyraše Nr. 7 yra įrašytų Klaipėdos apskrities karališkosios statybos valdybos, Klaipėdos apskrities karališkosios statybos inspekcijos, Klaipėdos karališkosios statybos įstaigos 1898–1912 m. dokumentų, Klaipėdos krašto statybos įstaigos 1921 m. dokumentų bei Valstybinės statybos įstaigos Klaipėdoje 1941–1943 m. dokumentų. Apyraše Nr. 8 yra įrašytų Klaipėdos apskrities (vėliau – Klaipėdos miesto apskrities) Joniškės bendruomenės seniūno įstaigos 1909–1911 m. veiklos dokumentų, Klaipėdos apskrities viršininko 1907–1909 m., 1917 m., 1942 m. veiklos dokumentų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Personalo bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašytos tarnautojų, mokytojų, pensininkų asmens bylos.

Iš viso fondo Nr. 645 apyraše Nr.1 įrašyti 727 apskaitos vienetai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Dokumentų chronologinės ribos 1873–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašyti Vokietijos reicho valdžios ir valdymo institucijų, Vokietijos savivaldybių sąjungos (Deutscher Gemeindetag), Klaipėdos miesto vyriausiojo burmistro tvarkomieji dokumentai, Klaipėdos miesto valdymo pagrindiniai nuostatai, miesto taupomosios kasos įstatai, savivaldybės policijos veiklos ataskaita, savivaldybės mokesčių rinkimo, priešgaisrinės policijos veiklos taisyklės, miesto biudžetai, žinios apie miesto gyventojų medicininį aptarnavimą bei aprūpinimą medikamentais, žemės savininkų pasikeitimus, Užrašų (civilinės metrikacijos) įstaigos veiklos dokumentai.

Susirašinėjimo Klaipėdos miesto apskrities teritorijos praplėtimo, valdymo organizavimo, įstaigų darbo tvarkos, Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos padalinių veiklos, karinio uosto įrengimo, gatvių pavadinimų keitimo, priešlėktuvinės apsaugos organizavimo, organizacijos „Hitlerjugend“ namų įrengimo ir atleidimo nuo mokesčių, gyventojų aprūpinimo, darbo jėgos iš kitų šalių tiekimo ir panaudojimo, mokyklų finansavimo, civilinės metrikacijos įstaigos veiklos, finansų, ūkio, personalo ir kitais klausimais dokumentai.

Tarnautojų, pensininkų, mokesčių mokėtojų, mokytojų, mokinių, miesto kapinėse palaidotų karo belaisvių ir vokiečių kareivių, viešbučių, „Hitlerjugend“ namų sąrašai, gyventojų kortelės kurui gauti, įstaigų paraiškos ir miesto gyventojų bei atvežtų iš okupuotų šalių darbininkų kortelės pramoninėms prekėms gauti, buhalterijos dokumentai, žemėlapiai, magistrato ir jo įstaigų antspaudų pavyzdžiai ir kiti dokumentai.

Iš viso fondo Nr. 645 apyraše Nr. 2 įrašyta 200 apskaitos vienetų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigos struktūrą ir pagal chronologiją.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Tarnautojų organizacijų veiklos bylų apyrašas Nr. 3

Apyraše įrašyti: Klaipėdos miesto savivaldybės tarnautojų sąjungos (Verband der Gemeindebeamten und Angestellten der Stadt Memel) veiklos dokumentai: Prūsijos savivaldybių tarnautojų sąjungos valdybos aplinkraščiai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai.

Reicho vokiečių tarnautojų sąjungos Klaipėdos miesto skyriaus Savivaldybės tarnautojų grupės (Reichsbund der deutschen Beamten Kreiswaltung Memelstadt Fachschaft Gemeindebeamten) veiklos dokumentai: Reicho vokiečių tarnautojų sąjungos centro ir Klaipėdos miesto valdybų, Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos Klaipėdos tarnautojų skyriaus tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo organizaciniais, tarnautojų lojalumo tikrinimo, pašalpų žuvusių karių šeimoms skyrimo, surinktų nario mokesčių pervedimo klausimais dokumentai, sąjungos patikėtinių, narių sąrašai, narių bilietai.

Vokiečių darbo fronto Klaipėdos miesto valdybos padalinio (Deutsche Arbeitsfront Hauptbetriebsobmann der DAF der Stadtverwaltung Memel) dokumentai: Vokietijos reicho valdžios institucijų, Vokiečių darbo fronto Klaipėdos miesto valdybos, Klaipėdos miesto vyriausiojo burmistro tvarkomieji dokumentai, Vokiečių darbo fronto ir Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos grupių vadovų posėdžių protokolai, dokumentai apie tarnautojų apdovanojimą medaliais, susirašinėjimo Vokiečių darbo fronto ir Nacionalsocialistinės vokiečių darbininkų partijos organizacijų miesto savivaldybėje struktūros ir grupių steigimo, įmonių lenktyniavimo, kvalifikacijos kėlimo kursų, renginių, rinkliavų organizavimo, statistinių duomenų apie įmonėse dirbančius karo belaisvius ir darbininkus iš kitų šalių teikimo, tarnautojų ir darbininkų atlyginimų nustatymo, pašalpų mokėjimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, tarnautojų, darbininkų, Vokiečių darbo fronto narių ir padalinių vadovų, darbininkų užsieniečių sąrašai, rinkliavų žiniaraščiai, buhalterijos dokumentai.

Iš viso fondo Nr. 645 apyraše Nr. 3 įrašyti 34 apskaitos vienetai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal organizacijas ir chronologiją.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

Apyraše įrašyti: Klaipėdos magistrato nutarimai, miesto biudžetas, susirašinėjimo finansų administravimo, tarnautojų darbo apmokėjimo ir pensijų sistemos pertvarkymo, aukų rinkimo miesto bibliotekai klausimais dokumentai, sveikinimo telegramų, nekrologų nuorašai, tarnautojų, bibliotekos knygų sąrašai, tarnautojų prašymai leisti laikyti kvalifikacijos egzaminus, algalapiai.

Klaipėdos miesto savivaldybės tarnautojų ir mokytojų ligonių kasos dokumentai apie pensionato įrengimą Juodkrantėje.

Užrašų (civilinės metrikacijos) įstaigos dokumentai: metrikų nuorašai, klaidų metrikuose ištaisymo, pakeitimų metrikuose bylos, ligoninių pranešimai apie gimusius kūdikius ir mirties liudijimai.

Iš viso fondo Nr. 645 apyraše Nr. 4 įrašyti 23 apskaitos vienetai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

Apyraše įrašyti valdžios ir valdymo institucijų, Klaipėdos magistrato tvarkomieji dokumentai mokesčių klausimais, Pajamų mokesčio komisijos nutarimai, administracinių teismų sprendimai, turto aprašymo, įsakymų dėl turto arešto vykdymo protokolai, Karaliaučiaus karališkosios vyriausybės pranešimai apie nustatytus mokesčius asmenims, nubaustiems už nelegalų verslą, magistrato pranešimai apie išduotus verslo liudijimus ir nustatytus mokesčius, Mokesčių komisijos, teismų pranešimai apie verslo mokesčio mokėtojų, žemės sklypų savininkų pasikeitimus, žinios apie apyvartos mokesčio pajamas.

Susirašinėjimo mokesčių dydžio nustatymo, rinkimo, išieškojimo klausimais dokumentai, mokesčių mokėtojų deklaracijos, mokesčių mokėtojų, namų savininkų, pastatų, parduotų žemės sklypų, tarnautojų ir darbininkų atlyginimų, nesumokėtų mokesčių sąrašai, prašymai atleisti nuo mokesčių ar juos sumažinti, išduoti verslo liudijimus, asmenų ir firmų protestai dėl apdėjimo mokesčiais ir kiti dokumentai.

Iš viso fondo Nr. 645 apyraše Nr. 5 įrašytas 71 apskaitos vienetas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Dokumentų chronologinės ribos 1882–1939 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Mokesčių mokėtojų bylų apyrašas Nr. 6

Apyraše įrašytos mokesčių mokėtojų bylos.

Iš viso fondo Nr. 645 apyraše Nr. 6 įrašyta 1815 apskaitos vienetų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, temas ir asmenų pavardes ar įmonių (firmų) pavadinimus abėcėlės tvarka.

Dokumentų chronologinės ribos 1900–1941 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Statybos įstaigos veiklos bylų apyrašas Nr. 7

Apyraše įrašyti Klaipėdos magistrato potvarkiai, teismų pranešimai apie nekilnojamojo turto savininkų pasikeitimus, Klaipėdos magistrato statybos įstaigos (skyriaus) sąskaitos gyventojams už kanalizacijos prijungimą prie miesto tinklo, sutartis dėl Klaipėdos krašto direktorijos tarnautojų gyvenamojo namo statybos, Klaipėdos apskrities karališkosios statybos valdybos dokumentai apie Plikių muitinės statybą, Klaipėdos apskrities karališkosios statybos inspekcijos dokumentai apie mokyklos Pervalkoje ir kalėjimų inspektoriaus tarnybinio buto Klaipėdoje statybą, Klaipėdos karališkosios statybos įstaigos, Valstybinės statybos įstaigos Klaipėdoje (Staatshochbauamt Memel) dokumentai, Klaipėdos apskrities gyventojų prašymai leisti statyti namus, situaciniai planai, pastatų planai.

Iš viso fondo Nr. 645 apyraše Nr. 7 įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Dokumentų chronologinės ribos 1898–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 8

Apyraše įrašyti susirašinėjimo dėl mokesčių išieškojimo dokumentai, pranešimai apie gyventojų įsiskolinimus miesto kasai, Joniškės seniūno įstaigos veiklos dokumentai, Klaipėdos apskrities vietovių namų savininkų ir pastatų sąrašai.

Iš viso fondo Nr. 645 apyraše Nr. 8 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, namų savininkų ir pastatų sąrašų bylos - pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Dokumentų chronologinės ribos 1907–1911 m., 1917 m., 1942 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja Laimutė Breslavskienė

[1] A. Schlegelmilch. Anfänge und Perspektiven des Verfassungsstaats in Deutschland und im Habsburgerreich zwischen 1780 und 1820. www.fes.de.

[2] R. Valsonokas. Klaipėdos problema, 1932, psl. 348.

[3] P. Žostautaitė. Klaipėdos kraštas 1923–1939, 1992, psl. 53, 54.

[4] Lietuvos centrinis valstybės archyvas ( toliau – LCVA). F. 645, ap. 2, b. 5, l. 24.

[5] www.territorial.de

[6] LCVA. F. 645, ap. 2, b. 3, l. 11.

[7] LCVA, F. 645, ap. 2, b. 19, l.2, 3.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-09-24 14:13