O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 653 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SEINŲ APSKRITIES VALSČIŲ SAVIVALDYBIŲ FONDĄ NR. 653

2005-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Fondo sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lazdijų valsčiaus valdyba (1919 m.–1919 m.)

Lazdijų valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Lazdijų valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

2. Leipalingio parapijinė taryba (1918-12-04–1919-01-27)

Leipalingio valsčiaus komitetas (1919-01-28–1919 m.)

Leipalingio valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Leipalingio valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

3. Punsko laikinoji valsčiaus taryba (1918-11-18–1919 m. rugpjūtis)

Punsko valsčiaus savivaldybė (1919-12-14–1940 m.)

Punsko valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

4. Rudaminos parapijinis komitetas (1918 m. lapkritis–1919 m.)

Rudaminos valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Rudaminos valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

5. Šventežerio parapijinis komitetas (1918 m. gruodis–1919-01-29)

Šventežerio valsčiaus komitetas (1919-01-30–1920-01-13)

Šventežerio valsčiaus savivaldybė (1920-01-14–1940 m.)

Šventežerio valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

6. Veisiejų valsčiaus komitetas (1918-10-28–1919 m.)

Veisiejų valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Veisiejų valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1919 m. Seinų apskrityje buvo 13 valsčių: Beržininkų, Būdviečio, Gibų, Kapčiamiesčio, Krasnopolio, Kučiūnų, Lazdijų, Leipalingio, Punsko, Rudaminos, Seinų, Šventežerio ir Veisiejų.[1]

1931 m. Seinų apskrityje buvo 7 valsčiai: Kapčiamiesčio, Lazdijų, Leipalingio, Punsko, Rudaminos, Šventežerio ir Veisiejų.[2]

Valsčių savivaldybės savo veiklą organizavo vadovaudamosi 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu[3], vėliau - 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu[4] ir kitais teisės aktais.

Sovietams okupavus Lietuvą, valsčių savivaldybės buvo įpareigotos tęsti savo veiklą iki vykdomųjų komitetų sudarymo.[5]

1941–1944 m. galiojo tik tos Lietuvos Respublikos Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.[6]

1. Lazdijų valsčiaus savivaldybė. Tiksli data, kada 1919 m. įvyko pirmasis Lazdijų valsčiaus atstovų suvažiavimas, kuriame buvo išrinkta Lazdijų valsčiaus valdyba, nenustatyta.

Tikslios datos, kada 1919 m. Lazdijų valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Lazdijų valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

2. Leipalingio valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Leipalingio valsčiaus gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918-12-04.[7] Jame buvo išrinktas savivaldos vykdomasis organas - Leipalingio parapijinė taryba. 1919-01-27 buvo išrinktas valsčiaus komitetas.[8]

Tikslios datos, kada 1919 m. Leipalingio valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Leipalingio valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

3. Punsko valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Punsko valsčiaus gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918-11-18.[9] Jame buvo išrinktas savivaldos vykdomasis organas – Punsko laikinoji valsčiaus taryba.

Punsko valsčiaus gyventojų atstovų susirinkime 1918-12-18 buvo nutarta prašyti Punsko valsčių prijungti prie Marijampolės apskrities.[10] Nuo 1919 m. liepos mėn. Punsko valsčius priklausė Seinų apskričiai.[11]

1919-12-14 įvyko valsčiaus savivaldybės rinkimai, kuriuose buvo išrinkta valsčiaus taryba ir valsčiaus valdyba.[12]

Tikslios datos, kada 1940 m. Punsko valsčiaus savivaldybė baigė veiklą, kada 1941 m. ji buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

4. Rudaminos valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Rudaminos valsčiaus gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918 m. lapkričio mėn.[13] Jame buvo išrinktas Rudaminos parapijinis komitetas.

Iki 1919 m. rugpjūčio mėn. Rudaminos valsčius priklausė Marijampolės apskričiai. Savivaldybių departamento sprendimu nuo 1919-08-01 Rudaminos valsčius priklausė Seinų apskričiai.[14]

Tikslios datos, kada 1919 m. Rudaminos valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Rudaminos valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

5. Šventežerio valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Šventežerio valsčiaus gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918 m. gruodžio mėn.[15] Jame buvo išrinktas Šventežerio parapijinis komitetas.

Valsčiaus kaimų įgaliotinių 1919-01-30 susirinkime buvo išrinktas nuolatinis Šventežerio valsčiaus komitetas.[16]

Pirmasis valsčiaus tarybos susirinkimas įvyko 1920-01-14.[17]

Tikslios datos, kada 1940 m. Šventežerio valsčiaus savivaldybė baigė veiklą, kada 1941 m. ji buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

6. Veisėjų valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Veisiejų valsčiaus gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918-10-28.[18] Jame buvo išrinktas Veisiejų valsčiaus komitetas.

Tikslios datos, kada 1919 m. Veisiejų valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Veisiejų valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą, kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Valsčiaus savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi valsčiaus viešojo gyvenimo reikalais.

Valsčiaus savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji rūpinosi švietimu, sveikatos priežiūra, socialine globa ir labdara, statybos priežiūra, švaros palaikymu ir kt., prižiūrėjo kelius, tiltus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad 9 Seinų apskrities Veisėjų valsčiaus savivaldybės neaprašytos bylos 1949-11-28 perduotos Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1950-09-07 sudarytas Veisėjų valsčiaus savivaldybės fondo Nr.653 apyrašas Nr.1, į kurį įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus 2 kg Seinų apskrities Veisėjų, Lazdijų. Leipalingio ir Šventežerio valsčių savivaldybių dokumentus, buvo sudaryta 14 apskaitos vienetų, kurie 1966-03-18 įrašyti į Seinų apskrities valsčių savivaldybių jungtinio fondo Nr.653 apyrašus Nr.1 ir Nr.2. Į apyrašą Nr.1 įrašyti 3, į apyrašą Nr.2 – 11 apskaitos vienetų.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus 1968 m., 1975 m. ir 1996 m. papildomai buvo įrašyta 19 apskaitos vienetų: į apyrašą Nr.1 – 1, į apyrašą Nr.2 – 18 apskaitos vienetų).

Iš viso fonde Nr.653 yra 2 aprašai, 37 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1944. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas – nėra 1919–1925 m. veiklos dokumentų.

 

Veisiejų valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta Vidaus reikalų ministro nutarimas, susirašinėjimo su įstaigomis sveikatos apsaugos, biudžeto vykdymo, gyventojų mobilizacijos ir kt. klausimais dokumentai; atsargos kareivių sąrašai, finansiniai ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal metus.

Iš viso fondo Nr. 653 apyraše Nr. 1 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1935 m, 1939-1940 m, 1942–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Valsčių savivaldybių veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyta:

Lazdijų valsčiaus rekvizicijų vykdymo planas, susirašinėjimo su Alytaus apskrities komendantūra atsargos gydytojų klausimu dokumentai; administracinio suskirstymo, gyventojų skaičiaus ir žemės suskirstymo rūšimis lentelė, seniūnų sąrašai;

Leipalingio valsčiaus - vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo su įstaigomis mobilizacijos ir rekvizicijų klausimais dokumentai; rekvizicijų vykdymo planas, gyventojų sąrašai; 1933 m. biudžetas;

Punsko valsčiaus - vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo su įstaigomis mobilizacijos ir rekvizicijų klausimais dokumentai;

Rudaminos valsčiaus rekvizicijų vykdymo planai, rekvizicijų paskirstymo seniūnijoms sąrašai;

Šventežerio valsčiaus rekvizicijų vykdymo planas, 1941-1944 m. biudžetai, prievoles įvykdžiusių ūkininkų sąrašai;

Veisiejų valsčiaus - vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo su įstaigomis mobilizacijos klausimais dokumentai, atsargos kareivių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius, o valsčių ribose – pagal metus.

Iš viso fondo Nr. 653 apyraše. Nr. 2 įrašyti 29 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1940 m., 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė


[1] Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 9, l. 1 – 8.

[2] Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[3] LVŽ, 1919 m., Nr. 14, l. 7.

[4] VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[5] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

[6] Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V., 1998m., psl. 157, 163, 167 - 169.

[7] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 178.

[8] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 178a.p.

[9] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 179.

[10] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 179.

[11] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 179.

[12] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 179.

[13] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 179a.p.

[14] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 180.

[15] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 181.

[16] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 181.

[17] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 181.

[18] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 10, l. 182.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 09:54