O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 805 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BIRŽŲ APSKRITIES VALSČIŲ SAVIVALDYBIŲ FONDĄ NR. 805

2005-12- Nr. SA-

 

1. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Biržų parapijinis komitetas (1919 m. gegužė–1919 m.)

Biržų valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Biržų valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

2. Budbergio parapijinis komitetas (1919 m.–1919 m.)

Budbergio valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1921-05-01)

3. Daujėnų parapijinis komitetas (1918 m.–1919 m.)

Daujėnų valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Daujėnų valsčiaus savivaldybė(1941 m.–1944 m.)

4. Joniškėlio parapijinis komitetas (1918 m.–1919 m.)

Joniškėlio valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Joniškėlio valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

5. Krinčino parapijinis komitetas (1918 m.–1919 m.)

Krinčino valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Krinčino valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

6. Nemunėlio-Radviliškio laikinasis valsčiaus komitetas (1918 m.–1919 m.)

Nemunėlio-Radviliškio valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Nemunėlio-Radviliškio valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

7. Pabiržės parapijinis komitetas (1919-07-04–1919 m.)

Pabiržės valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Pabiržės valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

8. Papilio laikinasis valsčiaus komitetas (1918 m.–1919-06-13)

Papilio valsčiaus komitetas (1919-06-14–1919 m.)

Papilio valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Papilio valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

9. Pasvalio valsčiaus komitetas (1918 m. lapkritis–1919 m.)

Pasvalio valsčiaus komitetas (1919 m.gegužė–1919 m.)

Pasvalio valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Pasvalio valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

10. Pumpėnų valsčiaus komitetas (1918 m.–1919 m.)

Pumpėnų valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1926-01-01)

11. Pušaloto valsčiaus komitetas (1918 m.–1919 m.)

Pušaloto valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1926-01-01)

13. Vabalninko valsčiaus komitetas ( 1918 m. lapkritis–1919-07-01)

Vabalninko valsčiaus valdyba (1919-07-02–1919 m.)

Vabalninko valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Vabalninko valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

14. Vaškų valsčiaus komitetas (1918 m.–1919 m.)

Vaškų valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1940 m.)

Vaškų valsčiaus savivaldybė (1941 m.–1944 m.)

15. Žeimelio valsčiaus komitetas (1918 m.–1919 m.)

Žeimelio valsčiaus savivaldybė (1919 m.–1926-01-01)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Biržų - Pasvalio apskrityje 1919 m. buvo 12 valsčių: Biržų, Čipėnų, Daujėnų, Joniškėlio, Krinčino, Kvietkų, Pabiržės, Papilio, Pasvalio, Sosto, Vaškų, Žeimelio.[1]

Biržų apskrityje 1931 m. buvo 11 valsčių: Biržų, Daujėnų, Joniškėlio, Krinčino, Nemunėlio – Radviliškio, Pabiržės, Papilio, Pasvalio, Saločių, Vabalninko, Vaškų. [2]

Valsčių savivaldybės savo veiklą organizavo vadovaudamosi 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu[3], vėliau - 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu[4] ir kitais teisės aktais.

Sovietams okupavus Lietuvą, valsčių savivaldybės buvo įpareigotos tęsti savo veiklą iki vykdomųjų komitetų sudarymo.[5]

1941–1944 m. galiojo tik tos Lietuvos Respublikos Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.[6]

1. Biržų valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Biržų valsčiaus gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1919 m. gegužės mėn.[7] Jame buvo išrinktas Biržų parapijinis komitetas.

Tikslios datos, kada 1919 m. Biržų valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Biržų valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

2. Budbergio valsčiaus savivaldybė. Tiksli data, kada 1919 m. įvyko pirmasis Budbergio valsčiaus atstovų suvažiavimas, kuriame buvo išrinktas Budbergio parapijinis komitetas, nenustatyta.

Tiksli data, kada 1919 m. Budbergio valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą nenustatyta.

1921-05-01 Budbergio valsčius likviduotas, dalis valsčiaus buvo prijungta prie Latvijos, kita dalis – prie Biržų ir Nemunėlio-Radviliškio valsčių.[8]

3. – 5. Daujėnų, Joniškėlio, Krinčino valsčių savivaldybės. Tikslios datos, kada 1918 m. įvyko pirmieji Daujėnų, Joniškėlio, Krinčino valsčių atstovų suvažiavimai, kuriuose buvo išrinkti Daujėnų, Joniškėlio, Krinčino parapijiniai komitetai, nenustatytos.

Tikslios datos, kada 1919 m. Daujėnų, Joniškėlio, Krinčino valsčių savivaldybės pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Daujėnų, Joniškėlio, Krinčino valsčių savivaldybės buvo atkurtos ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

6. Nemunėlio-Radviliškio valsčiaus savivaldybė. Tiksli data, kada 1918 m. įvyko pirmasis Nemunėlio-Radviliškio valsčiaus atstovų suvažiavimas, kuriame buvo išrinktas Nemunėlio-Radviliškio laikinas valsčiaus komitetas, nenustatyta.

Tikslios datos, kada 1919 m. Nemunėlio-Radviliškio valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Nemunėlio-Radviliškio valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

7. Pabiržės valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Pabiržės valsčiaus gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1919-07-04.[9] Jame buvo išrinktas savivaldos vykdomasis organas - Pabiržės parapijinis komitetas.

Tikslios datos, kada 1919 m. Pabiržės valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Pabiržės valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

8. Papilio valsčiaus savivaldybė. Tiksli data, kada 1918 m. įvyko pirmasis Papilio valsčiaus atstovų suvažiavimas, kuriame buvo išrinktas Papilio laikinas valsčiaus komitetas, nenustatyta.

1919-06-14 įvyko rinkimai į valsčiaus komitetą.[10]

Tikslios datos, kada 1919 m. Papilio valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Papilio valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

9. Pasvalio valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Pasvalio valsčiaus gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918 m. lapkričio mėn.[11] Jame buvo išrinktas Pasvalio valsčiaus komitetas, kuris veikė iki 1919 m. pradžios, kol Pasvalio valsčių užėmė bolševikai.[12]

Pasvalio valsčiaus komiteto veikla buvo atnaujinta 1919 m. gegužės mėn.[13]

Tikslios datos, kada 1919 m. Pasvalio valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Pasvalio valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

10. Pumpėnų valsčiaus savivaldybė. Tiksli data, kada 1918 m. įvyko pirmasis Pumpėnų valsčiaus atstovų suvažiavimas, kuriame buvo išrinktas Pumpėnų valsčiaus komitetas, nenustatyta.

Tiksli data, kada 1919 m. Pumpėnų valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą, nenustatyta.

Savivaldybių departamento direktorius vadovaudamasis Savivaldybių įstatymu nutarė Pumpėnų valsčių nuo 1926-01-01 priskirti prie Panevėžio apskrities.[14]

11. Pušaloto valsčiaus savivaldybė. Tiksli data, kada 1918 m. įvyko pirmasis Pušaloto valsčiaus atstovų suvažiavimas, kuriame buvo išrinktas Pušaloto valsčiaus komitetas, nenustatyta.

Tiksli data, kada 1919 m. Pušaloto valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą, nenustatyta.

Vadovaujantis Savivaldybių įstatymu Pušaloto valsčius nuo 1926-01-01 priklausė Panevėžio apskričiai.[15]

13. Vabalninko valsčiaus savivaldybė. Pirmasis Vabalninko valsčiaus gyventojų atstovų suvažiavimas įvyko 1918 m. lapkričio mėn.[16] Jame buvo išrinktas Vabalninko valsčiaus komitetas.

1919-07-02 buvo išrinkta Vabalninko valsčiaus valdyba. [17]

Tikslios datos, kada 1919 m. Vabalninko valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Vabalninko valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

14. Vaškų valsčiaus savivaldybė. Tiksli data, kada 1918 m. įvyko pirmasis Vaškų valsčiaus atstovų suvažiavimas, kuriame buvo išrinktas Vaškų valsčiaus komitetas, nenustatyta.

Tikslios datos, kada 1919 m. Vaškų valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Vaškų valsčiaus savivaldybė buvo atkurta ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

15. Žeimelio valsčiaus savivaldybė. Tiksli data, kada 1918 m. įvyko pirmasis Žeimelio valsčiaus atstovų suvažiavimas, kuriame buvo išrinktas Žeimelio valsčiaus komitetas, nenustatyta.

Tiksli data, kada 1919 m. Žeimelio valsčiaus savivaldybė pradėjo veiklą, nenustatyta.

Vadovaujantis Savivaldybių įstatymu, Žeimelio valsčius nuo 1926-01-01 priklausė Šiaulių apskričiai.[18]

 

Sudarytojų funkcijos

 

Valsčiaus savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi valsčiaus viešojo gyvenimo reikalais.

Valsčiaus savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji rūpinosi švietimu, sveikatos priežiūra, socialine globa ir labdara, statybos priežiūra, švaros palaikymu ir kt., prižiūrėjo kelius, tiltus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, tvarkė savo įstaigos pajamas, išlaidas bei mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialas 1969-06-24 perdavė archyvui 1082 Biržų apskrities valsčių savivaldybės bylas, įrašytas apyrašuose Nr.1 – 15.

1975 m. papildomai į apyrašus Nr.5 ir Nr.9 įrašyti 8 apskaitos vienetai: į apyrašą Nr.5 – 5, į apyrašą Nr.9 - 3 apskaitos vienetai.

1986 m. fondas pertvarkytas: į kitus fondus perkelta 16 bylų, atrinkta naikinti – 140 bylų, 966 apskaitos vienetai įrašyti į sudarytus naujus apyrašus Nr.1 – Nr.3 (į apyrašą Nr.1 – 888, į apyrašą – 25, į apyrašą Nr.3 – 53 apskaitos vienetai).

Papildomai 1992 m. ir 1993 m. į apyrašą Nr.1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 805 yra 3 aprašai, 969 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba, yra dokumentų vokiečių kalba.

Dalis fondo apyraše Nr.1 įrašytų bylų kataloguotos vardinėje ASMENŲ duomenų bazėje.

 

Valsčių savivaldybių veiklos bylų aprašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta Biržų, Budbergio, Daujėnų, Joniškėlio, Krinčino, Nemunėlio – Radviliškio, Pabiržės, Papilio, Pasvalio, Pumpėnų, Pušaloto, Vabalninko, Vaškų, Žeimelių valsčių savivaldybių veiklos bylos: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, valsčių tarybų posėdžių protokolai; statistinės žinios apie valsčių gyventojus, dirbamą žemę, miškus, labdarybės draugijas; susirašinėjimo su įstaigomis atstovų siuntimo į komisijas, kuro paskirstymo, šaukiamojo amžiaus vyrų surašymo, žemės reformos vykdymo, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto registracijos ir kt. klausimais dokumentai; žemės reformos vykdymo dokumentai, metiniai biudžetai ir jų apyskaitos, ūkių bei gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys; naujokų, rezervo kareivių, piliečių, gavusių leidimus sienai pereiti, sąrašai; pabėgėlių iš pafrontės sričių registracijos kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius ir chronologiją.

Sudaryta geografinė – chronologinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 805 apyraše Nr. 1 įrašytas 891 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba, yra dokumentų vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Joniškėlio ir Pasvalio valsčių savivaldybių personalo ir finansinių dokumentų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti: Joniškėlio valsčiaus savivaldybės tarnautojų algų lapai, žinios apie tarnautojus ir finansiniai dokumentai;

Pasvalio valsčiaus seniūnų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčius ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 805 apyraše Nr. 2 įrašyti 25 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1944 m.. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Biržų apskrities valsčių savivaldybių personalo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos Biržų apskrities valsčių savivaldybių tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal tarnautojų pavardes abėcėlės tvarka. Sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 805 apyraše Nr. 3 įrašyti 53 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė


[1]Laikinosios Vyriausybės Žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 9, l. 7.

[2] Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[3] LVŽ, 1919 m., Nr. 14, l. 7.

[4] VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[5] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

[6] Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V., 1998 m., psl. 157, 163, 167 - 169.

[7] LCVA, F. 379, ap. 3, b. 11, l. 190.

[8] LCVA, F. 1381, ap. 1, b. 69, l. 2, 3, 5, 16.

[9] LCVA, F. 379, ap. 1, b. 1691, l. 59.

[10] LCVA, F. 379, ap. 1, b. 1691, l. 68.

[11] LCVA, F. 379, ap. 1, b. 1691, l. 1 76.

[12] LCVA, F. 379, ap. 1, b. 1691, l. 1 76.

[13] LCVA, F. 379, ap. 1, b. 1691, l. 1 76.

[14] LCVA, F. 400, ap. 1, b. 519, l. 2.

[15] LCVA, F. 400, ap. 1, b. 519, l. 3.

[16] LCVA, F. 379, ap. 1, b. 1691, l. 1 94.

[17] LCVA, F. 379, ap. 1, b. 1691, l. 1 94a.p.

[18] LCVA, F. 400, ap. 1, b. 519, l. 1.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 09:24