O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 844 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ZARASŲ APSKRITIES VALSČIŲ SAVIVALDYBIŲ FONDĄ NR. 844

2006-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Antazavės valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Antazavės valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

2. Degučių valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Degučių valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

3. Imbrado valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Imbrado valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

4. Salako valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Salako valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

5. Smalvų valsčiaus savivaldybė (1919–1940 m.)

Smalvų valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1919-09-09 susirinkęs Ežerėnų apskrities seimelis išrinko apskrities savivaldybę, kuriai pavedė sutvarkyti apskrities valsčių ribas ir valsčių savivaldybes.[1]

1927 m. Ežerėnų apskrityje buvo 9 valsčiai: Antalieptės, Antazavės, Degučių, Dusetų, Ežerėnų miestas, Imbrado, Paupinės, Salako, Smalvų.[2]

Ministrų Kabinetas 1929-01-29 nutarimu pakeitė Ežerėnų pavadinimą į Zarasų.[3]

1931 m. Zarasų apskrityje buvo 7 valsčiai: Antalieptės, Antazavės, Degučių, Dusetų, Imbrado, Salako, Smalvų.[4]

Valsčių savivaldybės savo veiklą organizavo vadovaudamosi 1919-10-28 Savivaldybių įstatymu[5], vėliau - 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymu[6] ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jų darbą.

Sovietams okupavus Lietuvą, valsčių savivaldybės buvo įpareigotos tęsti savo veiklą iki vykdomųjų komitetų sudarymo.[7]

1941–1944 m. galiojo tik tos Lietuvos Respublikos Vietos savivaldybės įstatymo nuostatos, kurios neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.

1 - 5. Antazavės, Degučių, Imbrado, Salako ir Smalvų valsčių savivaldybės. Tikslios datos, kada 1919 m. Antazavės, Degučių, Imbrado, Salako ir Smalvų valsčių savivaldybės pradėjo veiklą ir kada 1940 m. ją baigė, kada 1941 m. Antazavės, Degučių, Imbrado, Salako ir Smalvų valsčių savivaldybės buvo atkurtos ir pradėjo veiklą ir kada 1944 m. ją baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Valsčiaus savivaldybė – savivaldos institucija, kuri valstybės įstatymais nustatytos kompetencijos ribose per savo renkamus organus tvarkė ir rūpinosi valsčiaus viešojo gyvenimo reikalais.

Valsčiaus savivaldybė buvo juridinis asmuo. Ji rūpinosi švietimu, sveikatos priežiūra, socialine globa ir labdara, statybos priežiūra, švaros palaikymu ir kt., prižiūrėjo kelius, tiltus, turgavietes, užtikrino visuomeninę tvarką bei rimtį, organizavo viešuosius darbus, mokesčius, skirstė gyventojams prievoles bei rūpinosi kitais jai įstatymu pavestais reikalais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialas 1967-10-19 archyvui perdavė 714 Zarasų apskrities valsčių savivaldybių bylas, įrašytas apyrašuose Nr.1 – 5.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialas 1969-12-29 archyvui perdavė 9445 bylas, įrašytas apyrašuose Nr.6 - 9 ir 3 dėžes neaprašytų dokumentų.

Papildomai 1980 m., 1996 m. ir 2001 m. įrašyti 105 apskaitos vienetai

2001 m. iš kitų fondų perkelti ir į apyrašus Nr.5 ir Nr. 8 įrašyti 3 apskaitos vienetai, o į kitus fondus perkelta 12 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr.844 yra 9 apyrašai, 10255 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas – nėra Smalvų valsčiaus savivaldybės veiklos dokumentų.

 

Antazavės valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; valsčiaus tarybos posėdžių protokolai; susirašinėjimo su įstaigomis, valsčių savivaldybėmis kelių ir tiltų taisymo, mokyklų steigimo, remonto ir aprūpinimo, gyventojų pilietybės nustatymo, ginklų laikymo, priešgaisrinės apsaugos, žemės rūšies nustatymo, aprūpinimo žeme, naujokų gyvenamos vietos, gimimo metų nustatymo, mokesčių, valstybinės sienos perėjimo, vidaus pasų išdavimo, finansų ir kt. veiklos klausimais dokumentai; žinios apie valsčiaus tarybos narius; gavusių pasus gyventojų, asmenų, nesumokėjusių mokesčių, gyventojų, gavusių leidimus pereiti valstybinę sieną, ūkininkų ir kt. sąrašai; personalo, finansų ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 33 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Degučių valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; valsčiaus tarybos posėdžių protokolai; susirašinėjimo su įstaigomis mokyklų steigimo, remonto ir aprūpinimo, žemės ūkio darbų, miško medžiagos ruošimo, naujokų ėmimo į kariuomenę, atsargos kareivių, turto perdavimo, mokesčių, vidaus pasų išdavimo ir kt. veiklos klausimais dokumentai; žinios apie gyventojų turtą, atsargos kareivius; statistinės žinios apie gyventojų žemę, naujakurių ekonominę padėtį; grįžusių iš Rusijos tremtinių, gyventojų, naujokų ir kt. sąrašai; asmenų, norinčių gauti Lietuvos pilietybę ir vidaus pasus, asmens bylos; išduotų vidaus pasų registracijos ir žemės mokesčių knygos; finansų ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.2 įrašyti 68 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Imbrado valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; rinkimų komisijos, valsčiaus tarybos posėdžių protokolai; susirašinėjimo su įstaigomis nuteistų gyventojų turto, mokyklų steigimo, remonto ir aprūpinimo, mobilizacijos, miško medžiagos pardavimo, gyventojų turto draudimo, rekvizicijų, rinkimų į Seimą, susisiekimo, naujokų ėmimo, turto varžytinių, administracinių baudų išieškojimo, vidaus pasų, asmens liudijimų išdavimo, kelių ir tiltų priežiūros ir statybos ir kt. veiklos klausimais dokumentai; žinios apie teismo ir administracinėmis baudomis nubaustus asmenis, naujokų rezervą, atsargos kareivius, samdomus darbininkus ir darbdavius, pradines mokyklas; statistinės žinios apie statybos darbus; ūkininkų, gyventojų žemės mokesčių mokėjimo, neturtingų šeimų vaikų, pradinių klasių mokinių, apgyvendintų valsčiaus vietovių, valsčiaus trobesių ir kt. sąrašai; leidimai statyti privačius gyvenamuosius namus ir ūkinius pastatus; asmenų, norinčių gauti Lietuvos pilietybę ir vidaus pasus, asmens bylos; kelių ženklų brėžiniai; finansų ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 249 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra tiltų, gyvenamųjų namų projektų.

 

Imbrado valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; susirašinėjimo su įstaigomis nusikaltimų tyrimo, naujokų gyvenamosios vietos nustatymo ir dokumentų išdavimo, vidaus pasų išdavimo, atsargos kareivių registracijos, mokesčių ir kt. veiklos klausimais dokumentai; žinios apie nuteistuosius, atsargos kareivius; gyventojų, pabėgusių kalinių, rinkėjų į Seimą ir kt. sąrašai; gyventojų, gavusių vidaus pasus, asmenų, atvykusių gyventi į valsčių, registracijos knygos; žemės mokesčių knygos; finansų ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 72 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Salako valsčiaus savivaldybės veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; valsčiaus tarybos ir valdybos posėdžių protokolai; susirašinėjimo su įstaigomis privačių ūkių nuomos, miškų priežiūros, atleidimo nuo karo tarnybos, mobilizacijos, mokesčių, vidaus pasų išdavimo, mokyklų steigimo, remonto ir aprūpinimo, kelių ir tiltų taisymo, pašto pristatymo, pašalpų skyrimo, naujokų, atsargos kareivių, turto perdavimo ir kt. veiklos klausimais dokumentai; žinios apie atsargos kareivius; pranešimai apie nekilnojamojo turto perdavimą kito asmens nuosavybei; gyventojų, sumokėjusių žemės mokesčius, naujokų, atsargos kareivių, gyventojų, gavusių vidaus pasus, apdraudusių gyvenamuosius namus, ūkinius pastatus; kelių, kareivių, turinčių rinkimų teisę, atsargos kareivių, prekybos įmonių savininkų, amatininkų, policijų būstinių, kaimų ir kt. sąrašai; suimtų asmenų registracijos knyga; personalo, finansų ir kt. dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 289 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Antazavės valsčiaus gyventojų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos gyventojų asmens kortelės su priedais vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyta 1017 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Imbrado valsčiaus gyventojų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos gyventojų asmens kortelės su priedais vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 4164 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Salako valsčiaus gyventojų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos gyventojų asmens kortelės su priedais vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 3579 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Smalvų valsčiaus gyventojų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašytos gyventojų asmens kortelės su priedais vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyti 784 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 379, ap. 3, b. 10, l. 281 - 282

[2] Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1927 m., Nr. 243 - 1588.

[3] LCVA, F. 923, ap. 1, b. 595, l. 18.

[4] VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[5] Laikinosios vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 14, l. 7.

[6] VŽ, 1931 m., Nr. 356 - 2419.

[7] LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ZARASŲ APSKRITIES VALSČIŲ SAVIVALDYBIŲ FONDO NR. 844 PAPILDYMĄ

2012- 09- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Zarasų apskrities valsčių savivaldybių fondą Nr. 844 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-01-27 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-41/2.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2012 m. gegužės mėn. sutvarkyti Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugyklose buvę neaprašyti asmenų dokumentai vidaus pasui gauti. Dokumentai priklauso Zarasų apskrities valsčių savivaldybių fondui Nr. 844.

Sudaryta 13 bylų ir įrašyta į apyrašų Nr. 7 ir Nr. 9 tęsinius. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1930 m. ir 1921–1940 m.

Aprašant bylas nustatyta, kad apyraše Nr. 7 yra įrašytos ne tik Imbrado, bet ir Smalvų valsčiaus gyventojų dokumentų vidaus pasui gauti bylos. Patikslintas apyrašo Nr.7 pavadinimas. Apyrašas pavadintas „Imbrado ir Smalvų valsčių gyventojų dokumentai vidaus pasui gauti“.

Iš viso fonde Nr. 844 yra 9 apyrašai, 10268 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Imbrado ir Smalvų valsčių gyventojų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 7

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti asmenų dokumentai vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Į apyrašo tęsinį įrašyti 9 apskaitos vienetai nuo Nr.4122 iki Nr.4130.

Iš viso fondo Nr. 844 apyraše Nr. 7 įrašyti 4173 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Smalvų valsčiaus gyventojų dokumentų vidaus pasui gauti bylų apyrašas Nr. 9

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti asmenų dokumentai vidaus pasui gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Į apyrašo tęsinį įrašyti 4 apskaitos vienetai nuo Nr.788 iki Nr.791.

Iš viso fondo Nr. 844 apyraše Nr. 9 įrašyti 788 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Nijolė Juodzevičiūtė

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 09:21