O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1104 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ZARASŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. R-1104

 

2012-09-20 Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Zarasų miesto savivaldybė (1941-07-07–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-06-24 nutarimu buvo atkurtos vietos savivaldos įstaigos, veikusios iki sovietų okupacijos. Savivaldybių veikla turėjo būti organizuota pagal 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymą. 1

Zarasų apskrities viršininkas 1941-07-08 įsakymu nuo 1941-07-07 paskyrė Zarasų miesto burmistrą.2

Vadovaujantis Reicho ministro užimtoms Rytų sritims 1942-03-07 dekretu Lietuvoje įvesta administracinė savivalda,3 kuri nustatė, kad vokiečių civilinė vadovybė buvo priežiūros institucija, o kraštą administravo lietuviškosios savivaldos įstaigos (generaliniai tarėjai, apskričių viršininkai, apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės bei kaimų seniūnijos).

Generalinio komisaro Kaune 1943-06-01 potvarkiu buvo įteisintas Lietuvos Respublikoje veikęs 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymas su jo papildymais ir pakeitimais, kiek įstatymo nuostatos neprieštaravo Vokietijos interesams ir teisės aktams.4

Tiksli data, kada Zarasų miesto savivaldybė 1944 m. baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Miesto savivaldybė vykdė vokiečių civilinės administracijos bei lietuviškosios savivaldos institucijų potvarkius ir nurodymus apskrities gyventojų, repatriantų, karo pabėgėlių ir belaisvių registravimo, prievolių (viešųjų darbų, susisiekimo, žemės ūkio, kuro išteklių ruošimo) paskirstymo ir išieškojimo, maisto bei pramoninių prekių paskirstymo, gyventojų verbavimo darbams į Vokietiją, priešgaisrinės apsaugos organizavimo, piliečiams asmens dokumentų išdavimo ir kitose srityse.

Miesto savivaldybė rūpinosi švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir labdaros įstaigas, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR Zarasų rajono valstybinis archyvas 1952-11-10 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 133 Zarasų miesto savivaldybės fondo bylas, įrašytas apyraše Nr.1.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1967-12-18 į apyrašą Nr.1 papildomai įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Tikslinant 2001-10-04 fondo bylų fondinę priklausomybę, rastos fondui nepriklausančios 6 bylos, kurios iškeltos į kitus fondus.

2002 m. archyve buvo rastos netvarkytos Zarasų miesto gyventojų registracijos kortelės. 2003 m. gyventojų registracijos 4268 kortelės buvo susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, sušifruotos kaip atskiros bylos ir įrašytos į fondo Nr. R-1104 apyrašą Nr.2. Apyrašas Nr.2 nebuvo suderintas.

2004-02-03 dokumentai sutvarkyti. Buvo sudaryta 1 byla (gyventojų registracijos kortelių katalogas) ir įrašyta į apyrašą Nr. 2. Sudaryta gyventojų registracijos kortelių katalogo abėcėlinė rodyklė.

Byla buvo kataloguota ir įtraukta į vardinę Asmenų duomenų bazę.

2012 m. iš viso fonde Nr.R-1104 buvo 2 apyrašai, 133 apskaitos vienetai.

Kadangi gyventojų registracijos kortelės buvo sušifruotos kaip atskiros bylos, vardinėje Asmenų duomenų bazėje bylos numeris buvo įrašytas kaip lapo numeris, o katalogo abėcėlinėje rodyklėje – kaip kortelės numeris, tai labai apsunkino kortelės paiešką, užsakymą ir išdavimą naudotojams.

2012 m. fondo Nr. R-1104 apyrašas Nr. 2 pertvarkytas. Į apyrašą Nr. 2 įrašytos 4268 bylos: Nr. 1–4268 (gyventojų registracijos kortelės). Vardinėje Asmenų duomenų bazėje bylų duomenys patikslinti.

2012 m. sutvarkyti ir Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugyklose buvę neaprašyti asmenų dokumentai vidaus pasui gauti ir dokumentai dėl leidimo apsigyventi Zarasų m. Dokumentai priklauso Zarasų miesto savivaldybės fondui Nr. R-1104.

Sudarytos 2 bylos ir įrašytos į apyrašo Nr 1 tęsinį pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašytas ir fondo Nr. R-1104 apyrašas Nr. 2 (senas). Iš viso į apyrašo Nr.1 tęsinį įrašyti 3 apskaitos vienetai (Nr.139 – 141).

Iš viso fonde Nr.R-1104 yra 2 apyrašai, 4403 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr.1

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos bei lietuviškosios savivaldos institucijų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo gyventojų registracijos, prievolių vykdymo, sveikatos apsaugos, susisiekimo, kelių taisymo ir kitais veiklos klausimais dokumentai; asmens pasas, tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai, piliečių prašymai bei leidimai pirkti statybines medžiagas, statistinės žinios apie gyventojus, įmonių, dirbtuvių, amatininkų sąrašai, buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr.R-1104 apyraše Nr.1 įrašyti 135 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Gyventojų registracijos kortelių apyrašas Nr.2

 

Apyraše įrašytos Zarasų miesto gyventojų registracijos kortelės.

Kortelės susistemintos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.R-1104 apyraše Nr.2 įrašyti 4268 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Nijolė Juodzevičiūtė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

2 LCVA, F. R-1104, ap. 1, b. 114, l. 1.

3 A. Gražiūnas, Lietuva dviejų okupacijų replėse, 1940-1944 m., V., 1996, p. 292.

4 Ten pat, p. 295.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 08:45