O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1373 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS MIESTO SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. R-1373

2012- 09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės miesto savivaldybė (1941-06-27–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaką dėl vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR sudarymo.1 Šiuo nutarimu buvo atkurtos vietos savivaldos įstaigos, veikusios iki sovietų okupacijos. Savivaldybių veikla turėjo būti organizuota pagal 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymą. Miesto savivaldybę sudarė miesto taryba, miesto valdyba, miesto kontrolės komisija. Miesto taryba rinko miesto valdybą, kuri buvo vykdomoji miesto savivaldybės institucija.

Ukmergės miesto savivaldybė pradėjo veiklą 1941-06-27.2

Vadovaujantis Reicho ministro užimtoms Rytų sritims 1942-03-07 dekretu Lietuvoje įvesta administracinė savivalda, kuri nustatė, kad vokiečių civilinė vadovybė buvo priežiūros institucija, o kraštą administravo lietuviškosios savivaldos įstaigos (generaliniai tarėjai, apskričių viršininkai, apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės bei kaimų seniūnijos).

Generalinio komisaro Kaune 1943-06-01 potvarkiu buvo įteisintas Lietuvos Respublikos 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymas su jo papildymais ir pakeitimais, kiek įstatymo nuostatos neprieštaravo Vokietijos interesams ir teisės aktams.

Tiksli data, kada Ukmergės miesto savivaldybė 1944 m. baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Miesto savivaldybė vykdė vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų potvarkius ir nurodymus miesto gyventojų, repatriantų, karo pabėgėlių ir belaisvių registravimo, prievolių paskirstymo ir išieškojimo, maisto bei pramoninių prekių paskirstymo, gyventojų verbavimo darbams į Vokietiją, priešgaisrinės apsaugos organizavimo, asmens dokumentų piliečiams išdavimo ir kt.

Miesto savivaldybė rūpinosi švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir labdaros įstaigomis, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

2002 m. archyve buvo rastos netvarkytos Ukmergės miesto savivaldybės gyventojų registracijos kortelės. 2003 m. gyventojų registracijos 8945 kortelės buvo susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, sušifruotos kaip atskiros bylos ir įrašytos į fondo Nr.R-1373 apyrašą Nr.1. Apyrašas Nr.1 nebuvo suderintas.

2004-02-03 dokumentai sutvarkyti. Buvo sudaryta 1 byla (gyventojų registracijos kortelių katalogas) ir įrašyta į apyrašą Nr. 1. Sudaryta gyventojų registracijos kortelių katalogo abėcėlinė rodyklė. Byla buvo kataloguota ir įtraukta į vardinę Asmenų duomenų bazę.

Kadangi gyventojų registracijos kortelės buvo sušifruotos kaip atskiros bylos, vardinėje Asmenų duomenų bazėje bylos numeris buvo įrašytas kaip lapo numeris, o katalogo abėcėlinėje rodyklėje – kaip kortelės numeris, tai labai apsunkino kortelės paiešką, užsakymą ir išdavimą naudotojams.

2012 m. fondo Nr.R-1373 apyrašas Nr.1 pertvarkytas. Į apyrašą Nr.1 įrašytos 8946 bylos: bylos Nr.1-8945 (gyventojų registracijos kortelės) bei sudaryta 1 nauja byla - Nr.8946 (fondo Nr.R-1373 apyrašas Nr.1 (senas).

Vardinėje Asmenų duomenų bazėje bylų duomenys patikslinti.

Iš viso fonde Nr. R-1373 yra 1 apyrašas, 8946 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Ukmergės miesto savivaldybės 1941–1944 m. veiklos dokumentų yra Ukmergės miesto savivaldybės fonde Nr. 1262.

 

Gyventojų registracijos kortelių apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Ukmergės miesto gyventojų registracijos kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 8946 (aštuoni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt šeši) apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Nijolė Juodzevičiūtė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

2 LCVA, F. 1262, ap. 5, b. 420, l. 1a.p.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-30 14:16