O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-162 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BIRŽŲ MIESTO VYKDOMOJO KOMITETO FONDĄ NR. R-162

2005-10- Nr.SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Biržų miesto vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“ iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.[1] Apskričių vykdomiesiems komitetams buvo pavesta parinkti ir patvirtinti miestų vykdomųjų komitetų sudėtį.

Biržų apskrities vykdomasis komitetas 1940-11-24 paskyrė Biržų miesto vykdomąjį komitetą.[2]

Biržų miesto vykdomojo komiteto veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Biržų miesto vykdomasis komitetas buvo vietinė valstybinės valdžios vykdomoji ir tvarkomoji institucija. Dirbo vadovaudamasis aukštesnių TSRS ir Lietuvos TSR institucijų teisės aktais. Vykdomasis komitetas vadovavo kultūrinei, politinei ir ūkinei veiklai mieste.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Duomenų apie Biržų miesto vykdomojo komiteto dokumentų perdavimą Lietuvos centriniam valstybės archyvui apskaitos dokumentuose nėra.

Dokumentai sutvarkyti 1962 m. Sudaryta 20 apskaitos vienetų ir įrašyta į apyrašą Nr.1.

Iš viso fonde Nr.R-162 yra 1 apyrašas, 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1938 - 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra 1938-1940 m. Biržų miesto savivaldybės dokumentų – tarybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo administraciniais klausimais dokumentai, tarnautojų sąrašai, piliečiams išduoti leidimai ir pažymėjimai.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vykdomojo komiteto posėdžių protokolai, nacionalizuotų namų aktai, susirašinėjimo miesto tvarkymo, švietimo, administraciniais klausimais dokumentai, piliečiams išduoti leidimai ir pažymėjimai, darbininkų, beturčių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr.R-162 apyraše Nr.1 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1938 - 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-758, ap.1, b. 42, l. 67.

[2] Ten pat, F. R-162, ap.1, b. 3, l. 254.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 13:44