O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-174 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS MIESTO VYKDOMOJO KOMITETO FONDĄ NR. R-174

2006-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės miesto vykdomasis komitetas (1940–1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“ iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.[1] Apskričių vykdomiesiems komitetams buvo pavesta parinkti ir patvirtinti apskričių miestų vykdomųjų komitetų sudėtį.

Tiksli data, kada Ukmergės apskrities vykdomasis komitetas 1940 m. paskyrė Ukmergės miesto vykdomąjį komitetą, nenustatyta.

Ukmergės miesto vykdomojo komiteto veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Ukmergės miesto vykdomasis komitetas buvo vietinė valstybinės valdžios vykdomoji ir tvarkomoji institucija. Vykdomasis komitetas vadovavo politinei, ūkinei ir kultūrinei veiklai mieste.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialas 1965-03-20 perdavė archyvui 103 Ukmergės miesto vykdomojo komiteto fondo bylas, įrašytas apyrašuose Nr.1 ir Nr. 2. Archyve gauti apyrašai buvo sujungti į apyrašą Nr.1, bylos peršifruotos.

1979-11-29 fondas pertvarkytas: nepriklausančios fondui 65 bylos iškeltos į kitus fondus, patikslintos bylų antraštės, sudaryta 1 byla, bylos susistemintos ir įrašytos į naują apyrašą Nr.1.

Iš viso fonde Nr.R-174 yra 1 apyrašas, 39 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, liaudies komisariatų, apskrities vykdomojo komiteto tvarkomieji dokumentai; miesto vykdomojo komiteto posėdžių protokolai, įmonių darbo planai; rinkimų į TSRS Aukščiausiąją Tarybą dokumentai; žinios apie įmonių nacionalizavimą, miesto plotą, gyventojus, mieste esančius sodus, daržus, miškus; susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai; tarnautojų ir darbininkų sąrašai, atlyginimų išmokėjimo lapai, tabeliai; buhalteriniai dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 39 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 13:41