O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-18 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS IR BALTARUSIJOS TSR DARBININKŲ IR VALSTIEČIŲ DEPUTATŲ TARYBŲ FONDĄ NR. R-18

2010-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos ir Baltarusijos TSR darbininkų ir valstiečių deputatų tarybos (1919 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos darbininkų ir valstiečių deputatų tarybų 1919-02-18 suvažiavimas priėmė rezoliuciją dėl Lietuvos ir Baltarusijos Tarybų Socialistinės Respublikos įkūrimo. 1919-02-27 Vilniuje įvyko bendras Lietuvos ir Baltarusijos centro vykdomųjų komitetų posėdis, kuriame buvo sudaryta bendra Lietuvos ir Baltarusijos TSR vyriausybė – Liaudies Komisarų Taryba.

Tikslios datos, kada 1919 m. pradėjo ir kada baigė veiklą Lietuvos ir Baltarusijos TSR darbininkų ir valstiečių deputatų tarybos, nenustatytos.

Sudarytojo funkcijos

Lietuvos ir Baltarusijos TSR darbininkų ir valstiečių deputatų tarybos buvo vietiniai valdžios organai, kurie turėjo sukurti sovietinį valstybinį aparatą, kovoti su kontrrevoliucija, likviduoti vokiškosios okupacijos padarinius, atkurti ir vystyti liaudies ūkį, sukurti socialistinius gamybinius santykius ir kt. Kol nebuvo susikūrusios darbininkų ir valstiečių deputatų tarybos, jų funkcijas atliko Karo revoliuciniai komitetai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1958-03-20 iš Kauno miesto valstybinio archyvo perėmė Lietuvos darbininkų ir valstiečių deputatų tarybų fondą – 12 bylų su apyrašu Nr. 1. LCVA fondas pavadintas Lietuvos ir Baltarusijos TSR darbininkų ir valstiečių deputatų tarybos.

1958–1961 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai buvo įrašytos 4 bylos.

LCVA 1963-07-12 iš Partijos istorijos instituto prie Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto perėmė 1 Ukmergės miesto ir apskrities karo revoliucinio komiteto bylą, kuri buvo papildomai įrašyta į apyrašą Nr. 1.

1966-05-19 fondui nepriklausančios 3 bylos buvo iškeltos į Lietuvos ir Baltarusijos TSR Joniškėlio apskrities darbininkų tarybos pildomojo komiteto fondą Nr. R-24.

1968-08-15 į apyrašą Nr. 1 papildomai buvo įrašytos 2 bylos.

Iš viso fonde Nr. R-18 yra 1 apyrašas, 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1919 m. Dokumentai rusų kalba.

Fondo bylos sovietmečiu kataloguotos, mikrofilmuotos.

Apyraše įrašyti Lietuvos ir Baltarusijos TSR Aukščiausiosios liaudies ūkio tarybos posėdžių protokolai (byla Nr. 13) priklauso Lietuvos ir Baltarusijos TSR Aukščiausiosios liaudies ūkio tarybos fondui Nr. R-247.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos ir Baltarusijos TSR Liaudies Komisarų Tarybos posėdžių protokolai, Lietuvos ir Baltarusijos komunistų partijos Kazlų Rūdos komiteto bei Kazlų Rūdos darbininkų atstovų tarybos posėdžių protokolai, Kauno miesto deputatų tarybos prezidiumo pažymėjimai, Lietuvos revoliucinių socialistų-liaudininkų (eserų) partijos konferencijos dokumentai, Metalistų profsąjungos reikalavimai leisti organizuoti fabrikų-dirbtuvių komitetus, Šiaulių apskrities Klovainių valsčiaus karo revoliucinio komiteto dvarų žemės, derliaus ir inventoriaus patikrinimo aktai, Panevėžio miesto ir apskrities darbininkų atstovų tarybos pirmininko įsakymai, Lietuvos ir Baltarusijos komunistų partijos Marijampolės rajono komiteto Kazlų Rūdos kuopos partijos narių bilietai, Kazlų Rūdos lentpjūvių inventoriaus patikrinimo aktai ir darbininkų sąrašai, Lietuvos ir Baltarusijos komunistų partijos Suvalkų rajono komiteto nutarimai, Ukmergės miesto ir apskrities karo revoliucinio komiteto pirmininko įsakymai, tardymo byla apie milicininkų tarnybinius pažeidimus, Vyžuonų valsčiaus karo revoliucinio komiteto veiklos bei personalo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1919 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 14:01