O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-21 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS IR BALTARUSIJOS TSR VILNIAUS DARBININKŲ IR RAUDONARMIEČIŲ ATSTOVŲ

TARYBOS FONDĄ NR. R-21

2010-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos ir Baltarusijos TSR Vilniaus darbininkų ir raudonarmiečių atstovų taryba (1919 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos darbininkų ir valstiečių deputatų tarybų 1919-02-18 suvažiavimas priėmė rezoliuciją dėl Lietuvos ir Baltarusijos Tarybų Socialistinės Respublikos įkūrimo.

Tikslios datos, kada 1919 m. pradėjo ir kada baigė veiklą Lietuvos ir Baltarusijos TSR Vilniaus darbininkų ir raudonarmiečių atstovų taryba, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos ir Baltarusijos TSR Vilniaus darbininkų ir raudonarmiečių atstovų taryba buvo vietinės valdžios organas, kuris turėjo sukurti sovietinį valstybinį aparatą Vilniaus mieste, organizuoti kovą su kontrrevoliucija, likviduoti vokiškosios okupacijos padarinius, atkurti ir vystyti liaudies ūkį, sukurti socialistinius gamybinius santykius ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Archyvo apskaitos dokumentuose fondas įrašytas 1959-01-31. Fonde buvo 1 apyrašas, 244 apskaitos vienetai.

1965 m. archyve rasta 40 Lietuvos ir Baltarusijos TSR Vilniaus darbininkų ir raudonarmiečių atstovų tarybos netvarkytų bylų. 1966 m. sudarytas aprašas Nr. 2, kuriame įrašyti 98 apskaitos vienetai. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

1977-02-10 iš kitų fondų buvo perkelta 13 bylų ir papildomai įrašyta į apyrašą Nr. 2.

1996-05-27 prie fondo Nr. R-21 buvo prijungtas Vyriausiosios belaisvių ir pabėgėlių globos komisijos Vilniaus skyriaus fondas Nr. 1688 – 1 byla, kuri buvo papildomai įrašyta į fondo Nr. R-21 apyrašą Nr. 2. Fondo Nr. 1688 dokumentus 1964-12-26 perdavė TSRS karo istorijos centrinis valstybinis archyvas.

Iš viso fonde Nr. R-21 yra 2 apyrašai, 356 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1919 m. Dokumentai rusų, lenkų kalbomis.

Fondo bylos sovietmečiu kataloguotos, mikrofilmuotos.

 

Žemės sklypų nuomos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos miesto žemės sklypų nuomos bylos

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 244 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1919 m. Dokumentai rusų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Bylos sovietmečiu kataloguotos, mikrofilmuotos.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos ir Baltarusijos TSR Liaudies Komisarų Tarybos dekretai, Lietuvos ir Baltarusijos TSR darbo liaudies komisariato, Lietuvos ir Baltarusijos TSR komunistų partijos Vilniaus komiteto tvarkomieji dokumentai, tarybos nutarimai veiklos klausimais, Vilniaus miesto tarybinės milicijos viršininko įsakymai, tarybos skyrių posėdžių protokolai, Vyriausiosios belaisvių ir pabėgėlių globos komisijos Vilniaus skyriaus veiklos dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, įstaigų ir piliečių prašymai grąžinti rekvizuotą turtą, skyrių darbuotojų anketos, sąrašai ir prašymai priimti į darbą, finansų ir ūkio veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal tarybos struktūrinius padalinius.

Apyraše yra struktūrinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 112 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Bylos sovietmečiu kataloguotos, dalis bylų mikrofilmuota.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 13:54