O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-221 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PLATELIŲ VALSČIAUS VYKDOMOJO KOMITETO FONDĄ NR. R-221

2005-10- Nr.SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Platelių valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“ iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.[1] Apskričių vykdomiesiems komitetams buvo pavesta parinkti ir patvirtinti valsčių vykdomųjų komitetų sudėtį.

Tiksli data, kada Kretingos apskrities vykdomasis komitetas 1940 m. paskyrė Platelių valsčiaus vykdomąjį komitetą, nenustatyta.

Kretingos apskrities Platelių valsčiaus vykdomojo komiteto veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Platelių valsčiaus vykdomasis komitetas buvo vietinė valstybinės valdžios vykdomoji ir tvarkomoji institucija. Dirbo vadovaudamasis aukštesnių TSRS ir Lietuvos TSR institucijų teisės aktais. Vykdomasis komitetas vadovavo kultūrinei, politinei ir ūkinei veiklai valsčiuje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve tarp neaprašytų dokumentų 1964 m. rasti pavieniai Kretingos apskrities Platelių valsčiaus vykdomojo komiteto dokumentai. Dokumentai sutvarkyti 1966-01-05. Sudarytas 1 apskaitos vienetas ir įrašytas į apyrašą Nr.1.

Iš viso fonde Nr.R-221 yra 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS Liaudies Komisarų Tarybos nutarimas dėl atskaitymų iš darbo užmokesčio fondo ir Kretingos apskrities vykdomojo komiteto aplinkraščiai suteikti žinias apie reikalingas statyti ar įrengti mokyklas, ligonines, vaikų darželius ir kt, gatvių grindinių, tiltų remontą, piliečio prašymas dėl mokesčių patikslinimo.

Iš viso fondo Nr.R-221 apyraše Nr.1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 13:39