O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-248 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILKAVIŠKIO APSKRITIES VALSČIŲ VYKDOMŲJŲ KOMITETŲ FONDĄ NR. R-248

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Gražiškių valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

2. Vilkaviškio valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“ iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.[1]

1. – 2. Gražiškių ir Vilkaviškio valsčių vykdomųjų komitetų sudėtį tvirtino Vilkaviškio apskrities vykdomasis komitetas.

Tikslios datos, kada 1940 m. paskirti Gražiškių ir Vilkaviškio valsčių vykdomieji komitetai, nustatyti nepavyko.

Gražiškių ir Vilkaviškio valsčių vykdomųjų komitetų veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. – 2. Gražiškių ir Vilkaviškio valsčių vykdomieji komitetai buvo vietinės valstybinės valdžios vykdomosios ir tvarkomosios institucijos. Dirbo vadovaudamiesi aukštesnių TSRS ir Lietuvos TSR institucijų teisės aktais. Vykdomieji komitetai vadovavo kultūrinei, politinei ir ūkinei veiklai valsčiuose.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Duomenų apie Gražiškių ir Vilkaviškio valsčių vykdomųjų komitetų dokumentų perdavimą Lietuvos TSR centriniam valstybės archyvui apskaitos dokumentuose nėra.

Vilkaviškio apskrities valsčių vykdomųjų komitetų fondas sudarytas 1977-11-23, iškėlus iš Vilkaviškio socialinio aprūpinimo inspekcijos fondo Nr.1603 fondui nepriklausiusias 2 bylas. Fondo Nr.1603 buvęs apyrašas Nr.2 peršifruotas į fondo Nr.R-248 apyrašą Nr.1.

Iš viso fonde Nr.R-248 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Gražiškių valsčiaus vykdomojo komiteto dokumentai: repatrijuojančių į Vokietiją Gražiškių valsčiaus gyventojų turto patikrinimo aktai, ir Vilkaviškio valsčiaus vykdomojo komiteto dokumentai: apskrities vykdomojo komiteto pirmininko ir apskrities karinio komisaro privalomi nutarimai, įsakymai, skelbimai, valsčiaus vykdomojo komiteto nurodymai ir pranešimai apie persikėlusių iš Vokietijos piliečių apgyvendinimą, materialinę pagalbą beturčiams, samdomų darbininkų apskaitą, kelių priežiūrą ir kt., vykdomojo komiteto posėdžio protokolas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal institucijas.

Iš viso fondo Nr.R-248 apyraše Nr.1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis. Yra dokumentų išblukusiu tekstu.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R - 758, ap. 1, b. 42, l. 67.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 13:38