O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-278 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MARIJAMPOLĖS MIESTO VYKDOMOJO KOMITETO FONDĄ NR. R-278

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Marijampolės miesto vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“ iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.[1] Apskričių vykdomiesiems komitetams buvo pavesta parinkti ir patvirtinti apskričių miestų vykdomųjų komitetų sudėtį.

Tiksli data, kada Marijampolės apskrities vykdomasis komitetas 1940 m. paskyrė Marijampolės miesto vykdomąjį komitetą, nenustatyta.

Marijampolės miesto vykdomojo komiteto veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Marijampolės miesto vykdomasis komitetas buvo vietinė valstybinės valdžios vykdomoji ir tvarkomoji institucija. Dirbo vadovaudamasis aukštesnių TSRS ir Lietuvos TSR institucijų teisės aktais. Vykdomasis komitetas vadovavo kultūrinei, politinei ir ūkinei veiklai mieste.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Duomenų, kada Marijampolės miesto vykdomojo komiteto dokumentai perduoti Lietuvos centriniam valstybiniam archyvui, apskaitos dokumentuose nėra. Dokumentų sutvarkymo akte yra įrašas, kad dokumentai gauti iš Kapsuko rajono.

Dokumentai sutvarkyti 1967 m. Sudaryti 128 apskaitos vienetai ir įrašyti į apyrašus Nr.1 ir Nr.2 (į apyrašą Nr.1 įrašyti 74, į apyrašą Nr.2 – 54 apskaitos vienetai).

Iš viso fonde Nr.R-278 yra 2 apyrašai, 128 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939 – 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondo bylose yra 1939 - 1940 m. Marijampolės miesto savivaldybės dokumentų - burmistro įsakymai ir nutarimai, susirašinėjimo viešųjų darbų organizavimo, bedarbių aprūpinimo darbais ir kt. klausimais dokumentai, tarnautojų sąrašai, piliečiams išduoti leidimai ir pažymėjimai.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR liaudies komisariatų ir Marijampolės apskrities vykdomojo komiteto tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo butų sekvestravimo, įmonių nacionalizavimo, mokesčių išieškojimo ir kt. klausimais dokumentai, žinios apie statomus ir nacionalizuotus namus, įmones, darbininkų skaičių, prekių kainas, rinkimų į TSRS Aukščiausiąją Tarybą ir liaudies tarėjus dokumentai, gyventojų prašymai, darbininkų ir tarnautojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr.R-278 apyraše Nr.1 įrašyti 74 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939 – 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti cukraus fabriko darbininkų ir kitų įmonių ir įstaigų darbuotojų prašymai išduoti darbo pajamų mokesčio knygeles.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigas, kuriose dirbo asmenys ir pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.R-278 apyraše Nr.2 įrašyti 54 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova

[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 13:36