O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-297 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ZARASŲ APSKRITIES VALSČIŲ VYKDOMŲJŲ KOMITETŲ FONDĄ NR. R-297

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Antazavės valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

2. Degučių valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

3. Imbrado valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

4. Salako valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“ iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.[1]

1. – 4. Antazavės, Degučių, Imbrado ir Salako valsčių vykdomųjų komitetų sudėtį tvirtino Zarasų apskrities vykdomasis komitetas.

Tikslios datos, kada 1940 m. paskirti Antazavės, Degučių, Imbrado ir Salako valsčių vykdomieji komitetai, nustatyti nepavyko.

Antazavės, Degučių, Imbrado ir Salako valsčių vykdomųjų komitetų veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. – 4. Antazavės, Degučių, Imbrado, Salako valsčių vykdomieji komitetai buvo vietinės valstybinės valdžios vykdomosios ir tvarkomosios institucijos. Dirbo vadovaudamiesi aukštesnių TSRS ir Lietuvos TSR institucijų teisės aktais. Vykdomieji komitetai vadovavo kultūrinei, politinei ir ūkinei veiklai valsčiuose.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialas 1967-10-19 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 28 Zarasų apskrities Degučių, Imbrado ir Salako valsčių vykdomųjų komitetų bylas, įrašytas apyrašuose Nr.1 – 3: į apyrašą Nr.1 buvo įrašyti 2, į apyrašą Nr.2 – 17, į apyrašą Nr.3 – 9 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve buvo sudarytas Zarasų apskrities valsčių vykdomųjų komitetų jungtinis fondas Nr. R-297.

Valstybinis žemėtvarkos institutas 1991-04-03 perdavė Lietuvos valstybiniam archyvui 1940 - 1941 m. Zarasų apskrities vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyriaus 8 bylas, iš kurių 2 bylos 1991-11-28 įrašytos į apyrašą Nr.1.

Tikslinant fondo Nr.R-297 bylų fondinę priklausomybę, 2001-09-20 rasta 21 fondui nepriklausanti byla. Iš fondo Nr.R-297 apyrašo Nr.1 2 apskaitos vienetai perkelti į Zarasų apskrities ir miesto vykdomųjų komitetų fondą Nr.R-227, iš apyrašų Nr.2 ir Nr.3 19 apskaitos vienetų - į Zarasų apskrities valsčių savivaldybių fondą Nr.R-1105.

Zarasų apskrities valsčių savivaldybių fonde Nr.844 2001-09-20 surastos šiam fondui nepriklausančios Zarasų apskrities Antazavės ir Imbrado valsčių vykdomųjų komitetų 2 bylos, kurios įrašytos į fondo Nr.R-297 apyrašus Nr.1 ir Nr.2

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2005-05-30 perdavė Utenos apskrities archyvui 1944-1945 m. 2 apskaitos vienetus.

Iš viso fonde Nr.R-297 yra 3 apyrašai, 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde pavieniai valsčių vykdomųjų komitetų veiklos dokumentai. Fonde yra Degučių valsčiaus savivaldybės 1940 m. buhalteriniai dokumentai.

 

Degučių ir Antazavės valsčių vykdomųjų komitetų veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Degučių valsčiaus vykdomojo komiteto dokumentai: žinios apie kandidatus žemei gauti bei buhalteriniai pateisinamieji dokumentai, ir Antazavės valsčiaus vykdomojo komiteto gaunamų ir siunčiamų raštų registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal institucijas.

Iš viso fondo Nr.R-297 apyraše Nr.1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Imbrado valsčiaus vykdomojo komiteto registracijos knygos apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyta gaunamų ir siunčiamų raštų registracijos knyga.

Iš viso fondo Nr.R-297 apyraše Nr.2 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis.

Salako valsčiaus vykdomojo komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 3

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR liaudies komisariatų, apskrities vykdomojo komiteto ir valstybinio draudimo valdybos tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo švietimo, draudimo, teismo, ūkiniais, finansiniais ir kt. klausimais dokumentai, vežikų, darbininkų, vietovių, naujakurių, žemę gavusių piliečių sąrašai, nutarimai ir pažymėjimai dėl prievolių vykdymo bei piliečių socialinę ir materialinę padėtį, žinios apie pavasario sėją, mokyklų ir mokytojų butus, gaunamų ir siunčiamų raštų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso fondo Nr.R-297 apyraše Nr.3 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R - 758, ap. 1, b. 42, l. 67.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 13:34