O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-298 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO MIESTO VYKDOMOJO KOMITETO FONDĄ NR. R-298

2006-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Panevėžio miesto vykdomasis komitetas (1940–1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“ iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.[1] Apskričių vykdomiesiems komitetams buvo pavesta parinkti ir patvirtinti apskričių miestų vykdomųjų komitetų sudėtį.

Tiksli data, kada Panevėžio apskrities vykdomasis komitetas 1940 m. paskyrė Panevėžio miesto vykdomąjį komitetą, nenustatyta.

Panevėžio miesto vykdomojo komiteto veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

Sudarytojo funkcijos

Panevėžio miesto vykdomasis komitetas buvo vietinė valstybinės valdžios vykdomoji ir tvarkomoji institucija. Vykdomasis komitetas vadovavo politinei, ūkinei ir kultūrinei veiklai mieste.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialas 1969-06-24 perdavė archyvui 79 Panevėžio miesto vykdomojo komiteto fondo bylas, įrašytas apyraše Nr.1.

Iš viso fonde Nr.R-298 yra 1 apyrašas, 79 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 – 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR komunalinio ūkio liaudies komisariato tvarkomieji dokumentai; vykdomojo komiteto pirmininko įsakymai, nutarimai; nacionalizuotų namų, tarnautojų sąrašai; susirašinėjimo veiklos, viešųjų darbų vykdymo, namų nacionalizavimo klausimais dokumentai; piliečių namų statybos, pajamų - išlaidų pateisinamieji dokumentai; 1941 m. biudžetas, tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai; piliečių skundai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 79 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 67.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 11:29