O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-315 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVENČIONIŲ APSKRITIES KAMOJŲ VALSČIAUS REVOLIUCINIO KOMITETO FONDĄ NR. R-315

2010-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Švenčionių apskrities Kamojų valsčiaus revoliucinis komitetas (Комайский волостной ревком Свенцянского уезда) (1920-07-12–1920 m. rugpjūčio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Švenčionių apskrities Kamojų valsčiaus revoliucinis komitetas pradėjo veikti 1920-07-12.[1] Komitetas buvo pavaldus Švenčionių apskrities revoliuciniam komitetui, Raudonosios armijos vadovybei.

Dokumentuose taip pat buvo vartojami Kamojų revoliucinio komiteto, Kamojų revoliucinio karinio komiteto pavadinimai.

Tiksli data, kada Kamojų valsčiaus revoliucinis komitetas baigė veiklą, nenustatyta. 1920 m. rugpjūčio mėn. komitetas dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Švenčionių apskrities Kamojų valsčiaus revoliucinis komitetas buvo aukščiausias tarybų valdžios organas valsčiaus teritorijoje.

Komitetas organizavo kaimų revoliucinius komitetus, milicijos veiklą, užtikrino tvarką, registravo valsčiaus gyventojus, registravo ir saugojo savininkų paliktus dvarus, palivarkus, miškus, sodus, malūnus, žemės ūkio inventorių, gyvulius, rūpinosi žemės ūkio darbais dvaruose.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1967-10-30 iš Centrinio valstybinio Tarybinės armijos archyvo perėmė Kamojų valsčiaus revoliucinio komiteto 3 bylas su apyrašu.

Iš viso fonde Nr. R-315 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai.

Fondo dokumentai sovietmečiu kataloguoti, mikrofilmuoti.

Dokumentų chronologinės ribos 1920 m. Dokumentai rusų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti komiteto veiklos ataskaita, kaimų tarybų rinkimų protokolai, kaimų tarybų narių, milicininkų, valsčiaus gyventojų, nukentėjusių nuo karo veiksmų gyventojų, arklių ir jų savininkų sąrašai, sutikimai tarnauti milicijoje, susirašinėjimo ūkio, vežimų armijos reikalams tiekimo, gyventojų registracijos ir kitais klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-315, ap. 1, b. 3, l. 34.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 10:14