O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-318 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVENČIONIŲ APSKRITIES VYŠNIAVO VALSČIAUS REVOLIUCINIO KOMITETO FONDĄ NR. R-318

2010-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Švenčionių apskrities Vyšniavo valsčiaus revoliucinis komitetas (Вишневский волостной ревком Свенцянского уезда) (1920-07-20–1920 m. rugpjūčio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vyšniavo valsčiaus revoliucinis komitetas buvo organizuotas 1920-07-20. [1]

Komitetas buvo pavaldus Vileikos apskrities revoliuciniam komitetui, nuo liepos mėn. pabaigos – Švenčionių apskrities revoliuciniam komitetui, taip pat Raudonosios armijos vadovybei.[2]

Tiksli data, kada Švenčionių apskrities Vyšniavo valsčiaus revoliucinis komitetas baigė veiklą, nenustatyta. 1920 m. rugpjūčio mėn. komitetas dar veikė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Švenčionių apskrities Vyšniavo valsčiaus revoliucinis komitetas buvo aukščiausias tarybų valdžios organas valsčiaus teritorijoje.

Komitetas organizavo kaimų revoliucinius komitetus, milicijos veiklą, registravo valsčiaus gyventojus, šaukiamojo amžiaus vyrus, nuo karo veiksmų nukentėjusius gyventojus, arklius bei vežimus, registravo ir saugojo dvarus, palivarkus, miškus, sodus, malūnus, žemės ūkio inventorių, gyvulius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1967-10-30 iš Centrinio valstybinio Tarybinės armijos archyvo perėmė Vyšniavo valsčiaus revoliucinio komiteto 2 bylas su apyrašu.

Iš viso fonde Nr. R-318 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Fondo dokumentai sovietmečiu kataloguoti, mikrofilmuoti.

Dokumentų chronologinės ribos 1920 m. Dokumentai rusų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti 15-osios armijos Informacijos skyriaus instrukcija dėl valsčių revoliucinių komitetų veiklos, Vileikos apskrities revoliucinio komiteto, apskrities karinio komendanto įsakymai, nurodymai, susirašinėjimo vežimų, arklių pristatymo Raudonajai armijai, teismo organizavimo, dvarų inventoriaus, maisto atsargų saugojimo, komiteto perdavimo Švenčionių apskričiai klausimais dokumentai, milicininkų sąrašas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-219, ap. 1, b. 4, l. 1, 11.

[2] LCVA. F. R-318, ap. 1, b. 1, l. 25, 30, 38.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 10:11