O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-319 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS APSKRITIES VARNIONIŲ VALSČIAUS REVOLIUCINIO KOMITETO FONDĄ NR. R-319

2010-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus apskrities Varnionių valsčiaus revoliucinis komitetas (Ворнянский волостной ревком Виленского уезда) (1920-07-26–1920 m. rugpjūčio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus apskrities Varnionių valsčiaus revoliucinis komitetas pradėjo veikti 1920-07-26.[1] Komitetas buvo pavaldus Vilniaus apskrities kariniam revoliuciniam komitetui, Raudonosios armijos vadovybei.

Dokumentuose taip pat buvo vartojamas Varnionių valsčiaus vykdomojo komiteto pavadinimas.

Tiksli data, kada Varnionių valsčiaus revoliucinis komitetas baigė veiklą, nenustatyta. 1920 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje komitetas dar veikė.[2]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus apskrities Varnionių valsčiaus revoliucinis komitetas buvo aukščiausias tarybų valdžios organas valsčiaus teritorijoje.

Komitetas organizavo kaimų revoliucinius komitetus, milicijos veiklą, užtikrino tvarką, registravo valsčiaus gyventojus, registravo ir saugojo savininkų paliktus dvarus, palivarkus, miškus, sodus, malūnus, žemės ūkio inventorių, gyvulius, rūpinosi žemės ūkio darbais dvaruose.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1967-10-30 iš Centrinio valstybinio Tarybinės armijos archyvo perėmė Varnionių valsčiaus revoliucinio komiteto 3 bylas su apyrašu.

Iš viso fonde Nr. R-319 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai.

Fondo dokumentai sovietmečiu kataloguoti, mikrofilmuoti.

Dokumentų chronologinės ribos 1920 m. Dokumentai rusų kalba.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vilniaus apskrities karinio revoliucinio komiteto, Vilniaus apskrities karinio komisariato įsakymai, aplinkraščiai, valsčių revoliucinių komitetų organizavimo ir veiklos, nuostolių dėl arklių, vežimų rekvizicijos atlyginimo instrukcijos, Varnionių valsčiaus revoliucinio komiteto įsakymai, nutarimai, posėdžių protokolai, veiklos ataskaita, kaimų revoliucinių komitetų rinkimo protokolai, susirašinėjimo ūkio, komiteto evakuacijos klausimais dokumentai, komiteto narių ir tarnautojų, milicininkų, felčerių sąrašai, anketos, felčerių registracijos kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-319, ap. 1, b. 1, l. 19, 30.

[2] LCVA. F. R-319, ap. 1, b. 2, l. 66.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 10:09