O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-350 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYŽUONŲ VALSČIAUS VYKDOMOJO KOMITETO FONDĄ NR. R-350

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vyžuonų valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“ iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.[1] Apskričių vykdomiesiems komitetams buvo pavesta parinkti ir patvirtinti valsčių vykdomųjų komitetų sudėtį.

Tikslios datos, kada Utenos apskrities vykdomasis komitetas 1940 m. paskyrė Vyžuonų valsčiaus vykdomąjį komitetą, nustatyti nepavyko.

Vyžuonų valsčiaus vykdomojo komiteto veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vyžuonų valsčiaus vykdomasis komitetas buvo vietinė valstybinės valdžios vykdomoji ir tvarkomoji institucija. Dirbo vadovaudamasis aukštesnių TSRS ir Lietuvos TSR institucijų teisės aktais. Vykdomasis komitetas vadovavo kultūrinei, politinei ir ūkinei veiklai valsčiuje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve, tarp netvarkytų bylų, buvo rasti Utenos apskrities Vyžuonų valsčiaus vykdomojo komiteto neaprašyti dokumentai. Datos, kada surasti dokumentai, nustatyti nepavyko. Dokumentai sutvarkyti 1969-02-26. Sudarytos 26 bylos įrašytos į apyrašą Nr.1.

Iš viso fonde Nr.R-350 yra 1 apyrašas, 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR liaudies komisariatų tvarkomieji dokumentai, Utenos apskrities vykdomojo komiteto pirmininko įsakymai, Vyžuonų valsčiaus žemės ūkio komisijos nutarimų protokolai, žinios apie pavasario sėją, į valstybinį fondą paimtus žemes ir dvarus, dvarų aprašymo lapai, liudijimai apie gyventojų socialinę padėtį, susirašinėjimo kadrų, švietimo, socialinio aprūpinimo, sveikatos apsaugos, pastatų bei žemės nacionalizavimo ir kt. klausimais dokumentai, norinčių gauti žemę, vietovių, ūkininkų, naujakurių ir mažažemių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr.R-350 apyraše Nr.1 įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R - 758, ap. 1, b. 42, l. 67.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 10:08