O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-390 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE TAURAGĖS APSKRITIES VALSČIŲ VYKDOMŲJŲ KOMITETŲ

FONDĄ NR. R-390

2008-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Batakių valsčiaus vykdomasis komitetas (1940–1941 m.)

2. Kaltinėnų valsčiaus vykdomasis komitetas (1940–1941 m.)

3. Skaudvilės valsčiaus vykdomasis komitetas (1940–1941 m.)

4. Švėkšnos valsčiaus vykdomasis komitetas (1940–1941 m.)

5. Tauragės valsčiaus vykdomasis komitetas (1940–1941 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“ iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.[1]

1. – 5. Batakių, Kaltinėnų, Skaudvilės, Švėkšnos, Tauragės valsčių vykdomųjų komitetų sudėtį tvirtino Tauragės apskrities vykdomasis komitetas.

Tikslios datos, kada 1940 m. paskirti Batakių, Kaltinėnų, Skaudvilės, Švėkšnos, Tauragės valsčių vykdomieji komitetai, nenustatytos.

Batakių, Kaltinėnų, Skaudvilės, Švėkšnos, Tauragės valsčių vykdomųjų komitetų veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. – 5. Batakių, Kaltinėnų, Skaudvilės, Švėkšnos, Tauragės valsčių vykdomieji komitetai buvo vietinės valstybinės valdžios vykdomosios ir tvarkomosios institucijos. Vykdomieji komitetai vadovavo kultūrinei, politinei ir ūkinei veiklai valsčiuose.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1970-11-26 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 57 Tauragės apskrities valsčių vykdomųjų komitetų bylas, įrašytas apyrašuose Nr.1 - 4: į apyrašą Nr.1 įrašyta 10, Nr.2 - 3, Nr.3 - 23, Nr.4 - 21 apskaitos vienetas.

Archyve 1972 m. rasti neaprašyti Batakių valsčiaus vykdomojo komiteto dokumentai. Dokumentai 1972-01-04 sutvarkyti ir sudarytas 1 apskaitos vienetas įrašytas į naują apyrašą Nr.5.

1974-02-19 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 3 Skaudvilės valsčiaus vykdomojo komiteto neaprašytas bylas. Dokumentai 1974-04-19 sutvarkyti: aprašytos 3 bylos įrašytos į naują apyrašą Nr.6.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1980-04-21 į apyrašą Nr.4 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1993-10-05 fonde Nr.R-390 rasta nepriklausanti fondui 1920–1921 m. Šilalės valsčiaus savivaldybės 1 byla, kuri buvo iškelta į fondą Nr.1344.

Tauragės apskrities valsčių vykdomųjų komitetų fondo Nr.R-390 apyraše Nr. 2 buvo įrašyti fondui Nr. 1344 priklausantys 1929 m., 1942–1943 m. Tauragės apskrities Šilalės valsčiaus savivaldybės dokumentai – 2 apskaitos vienetai.

Vadovaujantis Lietuvos archyvų departamento 2008-10-17 raštu Nr. (1.16)-V4-852 dėl archyve saugomo fondo pertvarkymo 2008 m. gruodžio mėn. 2 apskaitos vienetai perkelti iš fondo Nr. R-390 ir priskirti fondui Nr. 1344. Fondo Nr. R-390 apyrašas Nr. 2 išbrauktas iš apskaitos.

Buvusios fondo Nr. R-390 apyrašo Nr. 2 bylos Nr. 1 ir Nr. 3 bei fondo Nr. R-390 apyrašas Nr. 2 įrašyti į fondo Nr. 1344 apyrašo Nr. 7 tęsinį (bylų Nr.Nr. nuo 702 iki 704).

Iš viso fonde Nr.R-390 yra 5 apyrašai, 59 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Kaltinėnų valsčiaus vykdomojo komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, sveikatos apsaugos liaudies komisariato, apskrities vykdomojo komiteto tvarkomieji dokumentai; susirašinėjimo sveikatos apsaugos ir švietimo klausimais dokumentai; iš Vokietijos atvykusiems repatriantams pašalpų ir vykdomojo komiteto tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai; valsčiaus gyventojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr.R-390 apyraše Nr.1 įrašyti 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Švėkšnos valsčiaus vykdomojo komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, liaudies komisariatų, valstybinės žemės ūkio komisijos, apskrities vykdomojo komiteto tvarkomieji dokumentai; liaudies teismų rinkimų dokumentai; žinios apie pastatytus ir nacionalizuotus trobesius; vokiečių pilietybės gyventojų, išvykusių į Vokietiją, turto surašymo aktai; piliečių prašymai žemei ir darbui gauti; susirašinėjimo švietimo, socialinio aprūpinimo, sveikatos apsaugos, kadrų, susisiekimo, namų nacionalizavimo, žemės gavimo klausimais dokumentai; vokiečių tautybės gyventojų, mokyklinio amžiaus vaikų, kandidatų žemei gauti, seniūnijų ir seniūnų sąrašai; tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr.R-390 apyraše Nr.3 įrašyti 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Tauragės valsčiaus vykdomojo komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti rinkimų į TSRS Aukščiausiąją Tarybą dokumentai; repatrijavusių į Vokietiją piliečių turto perdavimo aktai; susirašinėjimo ūkiniais, pasų išdavimo klausimais dokumentai; piliečiams išduoti pažymėjimai dėl nemokamo gydymo, tarnautojų ir darbininkų atlyginimų išmokėjimo lapai, valsčiaus gyventojų bei naujakurių sąrašai, piliečių pareiškimai žemei gauti.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.R-390 apyraše Nr.4 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Batakių valsčiaus vykdomojo komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti apskrities vykdomojo komiteto tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo administraciniais, kadrų klausimais dokumentai, statistinės žinios apie valsčiaus gyventojus, įmones ir įstaigas, išvykusių į Vokietiją piliečių, repatriantų, įmonių savininkų sąrašai.

Iš viso fondo Nr.R-390 apyraše Nr.5 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Skaudvilės valsčiaus vykdomojo komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti repatrijavusių į Vokietiją piliečių turto priėmimo aktai, žinios apie pasienio zonos kaimus, gyventojus, jų turtą, repatrijavusių į Vokietiją ir atvykusių iš Vokietijos gyventojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr.R-390 apyraše Nr.6 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R - 758, ap. 1, b. 42, l. 67.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 10:05