O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-459 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS APSKRITIES VALSČIŲ VYKDOMŲJŲ KOMITETŲ FONDĄ NR. R-459

2005-04- Nr.SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Deltuvos valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

2. Žemaitkiemio valsčiaus vykdomasis komitetas (1940 - 1941 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“ iki vietinių darbo žmonių deputatų tarybų išrinkimo apskrityse turėjo būti sudaryti vykdomieji komitetai.[1]

1. – 2. Deltuvos ir Žemaitkiemio valsčių vykdomųjų komitetų sudėtį tvirtino Ukmergės apskrities vykdomasis komitetas.

Tikslios datos, kada 1940 m. paskirti Deltuvos ir Žemaitkiemio valsčių vykdomieji komitetai, nustatyti nepavyko.

Deltuvos ir Žemaitkiemio valsčių vykdomųjų komitetų veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

Sudarytojų funkcijos

1. – 2. Deltuvos ir Žemaitkiemio valsčių vykdomieji komitetai buvo vietinės valstybinės valdžios vykdomosios ir tvarkomosios institucijos. Dirbo vadovaudamiesi aukštesnių TSRS ir Lietuvos TSR institucijų teisės aktais. Vykdomieji komitetai vadovavo kultūrinei, politinei ir ūkinei veiklai valsčiuose.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialas 1965-03-23 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 1099 Ukmergės apskrities valsčių savivaldybių 1920-1944 m. bylas. Ukmergės apskrities valsčių savivaldybių fonde Nr.1696 1975-03-03 surastos Ukmergės apskrities Deltuvos ir Žemaitkiemio valsčių vykdomųjų komitetų 56 bylos. Šioms byloms sudarytas naujas jungtinis fondas Nr. R-459. Sudarant fondą buvo patikslintos bylų antraštės, bylos susistemintos ir įrašytos į apyrašą Nr.1.

Iš viso fonde Nr. R-459 yra 1 apyrašas, 56 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Žemaitkiemio valsčiaus savivaldybės 1940 m. susirašinėjimo bedarbių registracijos, aprūpinimo darbu ir kt. klausimais dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Deltuvos valsčiaus vykdomojo komiteto dokumentai: Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos, Lietuvos TSR liaudies komisariatų, Ukmergės apskrities vykdomojo komiteto nutarimai, nurodymai, įsakymai, susirašinėjimo naujakurių aprūpinimo sėklomis ir sėklai įsigyti kredito suteikimo klausimais dokumentai, naujakurių sąrašai, naujokų charakteristikos bei pažymėjimai apie šeimos sudėtį, raginimai atlikti darbo prievolę, piliečių prašymai ir išduoti leidimai namų statybai, Žemaitkiemio valsčiaus vykdomojo komiteto dokumentai: aukštesnių valdžios institucijų tvarkomieji dokumentai, valsčiaus vykdomojo komiteto nutarimai, posėdžių protokolai, susirašinėjimo žemės mokesčio nustatymo, piliečių santuokos bei ištuokos, aprūpinimo kuru, repatrijuojančių iš Vokietijos piliečių apgyvendinimo, paskolų suteikimo, aprūpinimo darbu, kelių taisymo ir priežiūros klausimais dokumentai, kandidatų į liaudies teismų tarėjus, rinkėjų į TSRS Aukščiausiąją Tarybą bei rinkiminių apylinkių, naujakurių, ūkininkų, naujokų, valsčiaus gyventojų, valsčiaus ir apylinkių vykdomųjų komitetų tarnautojų sąrašai, žinios apie valsčiaus žemės fondo sudarymą ir paskirstymą, namų ir ūkinių pastatų nacionalizavimo dokumentai, piliečių prašymai suteikti pašalpas, atleisti nuo mokesčių, išduoti leidimus namų statybai, išlaidų apyskaitos, daugiavaikėms motinoms valstybinės pašalpos paskyrimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal institucijas ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr.R-459 apyraše Nr.1 įrašyti 56 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R - 758, ap. 1, b. 42, l 67.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 10:01