O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva_fondo R-6 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RTFSR MINSKO GUBERNIJOS PINSKO APSKRITIES MOROČANŲ VALSČIAUS REVOLIUCINIO KOMITETO

FONDĄ NR. R-6

2010-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

RTFSR Minsko gubernijos Pinsko apskrities Moročanų valsčiaus revoliucinis komitetas (Морочанский волостной революционный комитет Пинского уезда Минской губернии РСФСР) (1919 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Tikslios datos, kada 1919 m. buvo įsteigtas ir kada baigė veiklą RTFSR Minsko gubernijos Pinsko apskrities Moročanų valsčiaus revoliucinis komitetas, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Moročanų valsčiaus revoliucinis komitetas buvo sovietų valdžios organas, kuriam buvo pavestas mokesčių rinkimas iš pasiturinčių asmenų. Komitetas nustatė mokesčių dydį, vykdė ypatingų mokesčių rinkimą kontribucijomis ir rekvizicijomis.

Komitetas registravo gyventojų turimus ginklus ir išduodavo leidimus ginklui nešioti, rūpinosi tvarka ir saugumu valsčiaus teritorijoje, buvo atsakingas už geležinkelių, pašto-telegrafo ir telefono įstaigų bei pastatų, maisto produktų sandelių saugumą, kovojo su kontrrevoliucija, plėšimais ir spekuliacija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1953-01-03 buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 1 byla. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

Iš viso fonde Nr. R-6 yra 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai rusų kalba.

Fondo byla mikrofilmuota.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Pinsko apskrities revoliucinio komiteto, karinio komisaro tvarkomieji dokumentai, Moročanų valsčiaus revoliucinio komiteto pirmininko įsakymai veiklos klausimais, Moročanų valsčiaus liaudies atstovų susirinkimo protokolai, valstiečių skundai, mobilizuotų į revoliucinę armiją asmenų sąrašai, Moročanų valsčiaus apylinkių revoliucinių komitetų narių sąrašai.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai rusų kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis. Byla mikrofilmuota.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 14:04