O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-647 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILKAVIŠKIO APSKRITIES VALSČIŲ SAVIVALDYBIŲ FONDĄ NR. R-647

2008-12- Nr.SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Bartininkų valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

2. Vilkaviškio valsčiaus savivaldybė (1941–1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaką dėl vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR sudarymo.[1] Šiuo nutarimu buvo atkurtos vietos savivaldos įstaigos, veikusios iki sovietų okupacijos, kurių veikla turėjo būti organizuota pagal 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymą. Valsčiuje turėjo veikti valsčiaus savivaldybės valdymo institucija - valsčiaus taryba, kurią sudarė viršaitis ir seniūnijų atstovai. Valsčiaus taryba turėjo rinkti valsčiaus valdybos - vykdomosios valsčiaus savivaldybės institucijos - narius. Apskričių viršininkai skirdavo valsčiaus viršaičius – valsčiaus savivaldybės vykdomosios valdžios vadovus. Valsčių viršaičiai skirdavo kaimo seniūnus.

Vokiečių civilinė valdžia leido veikti vietinei savivaldai.

Vadovaujantis Reicho ministro užimtoms Rytų sritims 1942-03-07 dekretu Lietuvoje įvesta administracinė savivalda,[2] kuri nustatė, kad vokiečių civilinė vadovybė buvo priežiūros institucija, o kraštą administravo lietuviškosios savivaldos įstaigos (generaliniai tarėjai, apskričių viršininkai, apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės bei kaimų seniūnijos).

Rytų krašto Reicho komisaro 1942-05-15 potvarkiu „Dėl komunalinės savivaldos įvedimo“ apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės buvo pripažintos „viešosiomis teritorinėmis bendruomenėmis, kurios valdosi savo pačių atsakomybe“.[3]

Generalinio komisaro 1943-06-01 potvarkiu buvo įteisintas 1931-05-02 Lietuvos Respublikos Vietos savivaldybių įstatymas, kiek įstatymo nuostatos neprieštaravo Vokietijos interesams ir teisės aktams.[4]

1. Bartininkų valsčiaus savivaldybė. Tikslios datos, kada 1941 m. Bartininkų valsčiaus savivaldybė atsikūrė ir pradėjo savo veiklą ir kada ją 1944 m. baigė, nenustatytos.

2. Vilkaviškio valsčiaus savivaldybė. Tikslios datos, kada 1941 m Vilkaviškio valsčiaus savivaldybė atsikūrė ir pradėjo savo veiklą ir kada ją 1944 m. baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. - 2. Valsčiaus savivaldybė vykdė vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų potvarkius ir nurodymus apskrities gyventojų, repatriantų, karo pabėgėlių ir belaisvių registravimo, prievolių (viešųjų darbų, susisiekimo, žemės ūkio, kuro išteklių ruošimo) paskirstymo ir išieškojimo, maisto bei pramoninių prekių paskirstymo, gyventojų verbavimo darbams į Vokietiją, priešgaisrinės apsaugos organizavimo, piliečiams asmens dokumentų išdavimo ir kitose srityse.

Valsčiaus savivaldybė rūpinosi švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir labdaros įstaigomis, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1949-11-28 Bartininkų valsčiaus savivaldybės dokumentai perduoti Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui. Dokumentų perdavimo – perėmimo akto nėra.

Dokumentai 1950-09-07 sutvarkyti: sudaryta 1 byla ir įrašyta į apyrašą Nr.1. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

Sutvarkius 1965 m. rastus Vilkaviškio valsčiaus savivaldybės neaprašytus dokumentus, į jungtinio fondo apyrašą Nr.1 1966-03-31 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Sutvarkius 1975 m. rastus Vilkaviškio valsčiaus savivaldybės neaprašytus dokumentus, į jungtinio fondo apyrašą Nr.1 1975-10-21 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr.R-647 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai.

2008 m. nustatyta kad 2 bylos nuo 1982 m. yra dingę, o 1932-1937 m. Vilkaviškio valsčiaus savivaldybės 1 byla, nepriklauso šiam fondui.

Dokumentų chronologinės ribos 1932 - 1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Bartininkų valsčiaus savivaldybės dokumentai: 1919–1924 m. gimusių vyrų sąrašai,

Vilkaviškio valsčiaus savivaldybės dokumentai: susirašinėjimo pastočių organizavimo, maisto produktų paskirstymo, vaikščiojimo laiko nustatymo ir kt. klausimais dokumentai, valsčiaus gyventojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal institucijas.

Iš viso fondo Nr.R-647 apyraše Nr.1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova

 

[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

[2] A. Gražiūnas, Lietuva dviejų okupacijų replėse, 1940-1944 m., V., 1996, p. 292.

[3] Ten pat, p. 293.

[4] Ten pat, p. 295.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 09:56