O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-654 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TRAKŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS FONDĄ NR. R-654

2005-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Trakų miesto savivaldybė (1941–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-24 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-12 įsaką dėl vietinių valstybinės valdžios organų Lietuvos TSR sudarymo.[1] Šiuo nutarimu buvo atkurtos vietos savivaldos įstaigos, veikusios iki sovietų okupacijos. Savivaldybių veikla turėjo būti organizuota pagal 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymą. Miesto savivaldybę sudarė miesto taryba, miesto valdyba, miesto kontrolės komisija. Miesto taryba rinko miesto valdybą, kuri buvo vykdomoji miesto savivaldybės institucija.

Vokiečių civilinė valdžia leido veikti vietinei savivaldai.

Vadovaujantis Reicho ministro užimtoms Rytų sritims 1942-03-07 dekretu Lietuvoje įvesta administracinė savivalda,[2] kuri nustatė, kad vokiečių civilinė vadovybė buvo priežiūros institucija, o kraštą administravo lietuviškosios savivaldos įstaigos (generaliniai tarėjai, apskričių viršininkai, apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės bei kaimų seniūnijos).

Rytų krašto Reicho komisaro 1942-05-15 potvarkiu „Dėl komunalinės savivaldos įvedimo“ apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės buvo pripažintos „viešosiomis teritorinėmis bendruomenėmis, kurios valdosi savo pačių atsakomybe.“[3]

Generalinio komisaro Kaune 1943-06-01 potvarkiu buvo įteisintas Lietuvos Respublikoje veikęs 1931-05-02 Vietos savivaldybės įstatymas su jo papildymais ir pakeitimais, kiek įstatymo nuostatos neprieštaravo Vokietijos interesams ir teisės aktams.[4]

Tiksli data, kada Trakų miesto savivaldybė 1941 m. atsikūrė ir kada 1944 m. baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Miesto savivaldybė vykdė vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų potvarkius ir nurodymus miesto gyventojų, repatriantų, karo pabėgėlių ir belaisvių registravimo, prievolių (viešųjų darbų, susisiekimo, žemės ūkio, kuro išteklių ruošimo) paskirstymo ir išieškojimo, maisto bei pramoninių prekių paskirstymo, gyventojų verbavimo darbams į Vokietiją, priešgaisrinės apsaugos organizavimo, asmens dokumentų išdavimo ir kitose srityse.

Miesto savivaldybė rūpinosi švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir labdaros bei kt. klausimais mieste, prižiūrėjo gatves, kelius, tiltus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Duomenų apie Trakų miesto savivaldybės dokumentų perdavimą Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui apskaitos dokumentuose nėra.

Dokumentai 1950-10-07 sutvarkyti: sudarytas 1 apskaitos vienetas ir įrašytas į apyrašą Nr.1.

Iš viso fonde Nr.R-654 yra 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Suimtųjų registracijos knygos apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta suimtųjų registracijos knyga.

Iš viso fondo Nr.R-654 apyraše Nr.1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Liudmila Funikova


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

[2] A. Gražiūnas, Lietuva dviejų okupacijų replėse, 1940-1944 m., V., 1996, p. 292.

[3] Ten pat, p. 293.

[4] LCVA, F. R-1440, ap. 1, b. 4, l. 184.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 09:52