O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-678 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE VIETOS KARO KOMENDANTŪROS MARIJAMPOLĖJE

FONDĄ NR. R-678

2009-01- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Vietos komendantūra Marijampolėje (Ortskommandantur Mariampol) (1941 m. rugpjūčio mėn.–1944 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Vietos komendantūros Marijampolėje veiklos pradžios 1941 m. tiksli data nenustatyta. 1941 m. rugpjūčio mėn. komendantūra jau veikė.

Komendantūra buvo pavaldi Kaune veikusiai 821-ajai karo lauko komendantūrai bei vermachto vado Rytų krašte komendantui Lietuvoje (Der Kommandant in Litauen des Wehrmachtsbefehlshabers Ostland), nuo 1941 m. gruodžio mėn. - Lietuvos apsauginės srities komendantūrai (821-ajai karo lauko komendantūrai) - „Kommandantur des Sicherungsgebietes Litauen (F. K. 821)“, nuo 1942-05-08 - Lietuvos apsauginės srities komendantūrai (396-ajai vyriausiajai karo lauko komendantūrai) - „Kommandantur des Sicherungsgebietes Litauen (O. F. K. 396)“. [1]

Tiksli komendantūros veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

Vietos komendantūros Marijampolėje pagrindinis uždavinys buvo užtikrinti kariuomenės užimtos teritorijos saugumą, susisiekimą su frontu bei kariuomenės aprūpinimą.

Komendantūra organizavo tiltų, kelių, amunicijos sandėlių ir kitų karinių objektų apsaugą, kovą su diversantais ir sabotuotojais, kariuomenės dalinių bei karinių įstaigų įkurdinimą, aprūpinimą maistu, kuru, transporto priemonėmis ir kt., priešlėktuvinę apsaugą. Vykdė gyventojų mobilizavimą į pagalbinę tarnybą vermachte. Rūpinosi tvarkos ir kariškių drausmės palaikymu. Komendantūros kompetencijai taip pat priklausė karo belaisvių reikalai, kariškių sveikatos priežiūros, sanitarijos priemonių, propagandos ir kultūros renginių kareiviams organizavimas.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1950-11-12 į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 7 apskaitos vienetai.

1975 m. fondo dokumentai kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

1998 m. fondo dokumentai mikrofilmuoti.

Iš viso fonde Nr. R-678 yra 1 apyrašas, 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti vermachto vadovybės, Lietuvos apsauginės srities komendanto, 821-osios karo lauko komendantūros, 396-osios vyriausiosios karo lauko komendantūros štabų ir kitų karinių įstaigų tvarkomieji dokumentai, atmintinės,

vietos komendantūros Marijampolėje mėnesių pranešimai apie įvykius, gyventojų nuotaikas ir komendantūros veiklą, pranešimas apie neramumus Marijampolėje vykdant vyrų mobilizaciją į pagalbinę (transporto) tarnybą vermachte,

lietuvių saugumo policijos Marijampolės rajono atsiųsta kvotos byla apie rusų karo belaisvių, dirbusių pas ūkininkus, pabėgimą,

karinių dalinių ir įstaigų, naikintinų slaptų dokumentų sąrašai, karinių įstaigų Kaune bei vermachto komendantūrų Lietuvoje išsidėstymo schemos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja Laimutė Breslavskienė


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-678, ap. 1, b. 1, l. 87, 208, 217; www.lexikon-der-wehrmacht.de

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-10-20 16:25