O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1019 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARO INVALIDAMS ŠELPTI KOMITETO FONDĄ NR. 1019

2006-10-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Karo invalidams šelpti komitetas (1924-04-10–1940-09-21)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Karo invalidams šelpti komitetas įsteigtas Krašto apsaugos ministro 1921-11-14 įsakymu Nr. 261.[1] Tuo pačiu įsakymu paskirtas komiteto pirmininkas ir nariai.

Komitetas nuo 1924-04-10 savo veikloje vadovavosi Karo invalidams šelpti komiteto įstatymu.[2]

Vykdant LTSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-09-05 nutarimą Nr. 68, Krašto apsaugos ministerijos likvidacinės komisijos 1940-09-21 įsakymu Nr. 14 Karo invalidams šelpti komiteto turtas perduotas LTSR socialinio aprūpinimo liaudies komisariatui.[3]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Komiteto tikslas buvo teikti pagalbą karo invalidams, jų šeimoms. Komitetas teikė pašalpas, paskolas, steigė prieglaudas, invalidų namus, amatų mokyklas, prekybos ir pramonės įmones.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Sutvarkius rastus Karo invalidams šelpti komiteto neaprašytus dokumentus, 1968-03-14 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1968-04-09 perdavė archyvui 696 Karo invalidams šelpti komiteto bylas, įrašytas apyraše Nr. 2.

1994 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1019 yra 2 apyrašai, 712 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Rusų armijos invalidų savišalpos draugijos 1922-1923 m. dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti krašto apsaugos ministro įsakymai kariuomenei, Vyriausiojo štabo ir Tiekimo valdybos aplinkraščiai ir nurodymai; susirašinėjimo su Krašto apsaugos ministerija invalidų gydymo, jų šeimų šelpimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai; lietuvių ir rusų kariuomenių karo invalidų, komiteto tarnautojų ir darbininkų sąrašai, aukų lapai, asmenų prašymai „Vyties kryžiaus“ ordinui gauti, slaptų raštų registracijos knyga, komiteto turto, archyvo perdavimo LTSR socialinio aprūpinimo liaudies komisariatui aktai, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Karo invalidų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos karo invalidų asmens bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 697 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Įsakymai kariuomenei, 1921 m., Nr.261.
[2] Vyriausybės žinios. 1924 m. Nr.156 - 1099.
[3] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F.384, ap. 4, b. 26, l. 60; F.1019, ap. 1, b. 15, l. 1. 


 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 15:33