O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1026 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS ŪKININKIŲ DRAUGIJOS IR SKYRIAUS FONDĄ NR. 1026

2006-10-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lietuvos ūkininkių draugija (1939-03-02–1940-09-10)

2. Lietuvos ūkininkių draugijos Ūdrijos skyrius (1939-06-15–1940-09-10)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lietuvos ūkininkių draugija 1939-03-02 į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 8951. Draugiją valdė visuotinis skyrių atstovų susirinkimas, centro valdyba ir revizijos komisija. 1939-07-01 draugija turėjo 30 skyrių.

2. Lietuvos ūkininkių draugijos Ūdrijos skyrius 1939-06-15 į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 9062.[1] Skyrių valdė visuotinis narių susirinkimas, vadovė ir valdyba, revizijos komisija.

Vidaus reikalų ministro 1940-09-10 nutarimu draugija su visais skyriais uždaryta.[2]

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

1. Lietuvos ūkininkių draugijos narėmis galėjo būti ūkininkės ir ūkiuose dirbančios moterys. Draugijos tikslas buvo vienyti ūkininkes, plėsti jų akiratį, puoselėti papročius ir tradicijas. Draugija mokė nares planuoti darbą, gaminti maistą, prižiūrėti vaikus ir ligonius, tvarkyti sodybas ir kt. Rengė kursus, paskaitas, konkursus, ekskursijas, leido leidinius, bendradarbiavo su Lietuvos ir užsienio organizacijomis.

2. Lietuvos ūkininkių draugijos Ūdrijos skyrius. Skyrius savo veikloje vadovavosi draugijos įstatais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

LTSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1951-09-05 perdavė archyvui 25 Lietuvos ūkininkių draugijos neaprašytas bylas.

1959-07-23 dokumentai sutvarkyti ir sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 24 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1962 m., 1965 m. ir 1969 m. papildomai įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1026 yra 1 apyrašas, 34 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934 m., 1936 m., 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra 1934 m. ir 1936 m. Lietuvos „Ūkininkų Vienybės“ komiteto fondui Nr. 1101 priklausančių dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Lietuvos ūkininkių draugijos įstatai, aplinkraščiai, visuotinių skyrių atstovių ir vadovių susirinkimų, skyrių steigiamųjų ir visuotinių narių susirinkimų, valdybų posėdžių protokolai; susirašinėjimo su skyriais jų steigimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai; asmenų pareiškimai priimti į skyrius, skyrių narių sąrašai.

Lietuvos ūkininkių draugijos Ūdrijos skyriaus susirašinėjimo su centro valdyba veiklos klausimais dokumentai, asmenų pareiškimai priimti į skyrių, skyriaus narių sąrašas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o skyrių veiklos stebėjimo bylos - pagal skyrius abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 34 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934 m., 1936 m., 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis. Yra nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 875, l. 1.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1367, ap. 1, b. 324, l. 4 – 85.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 15:35