O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1041 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MYLĖTOJŲ DRAUGIJOS FONDĄ NR. 1041

2006-02-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus mylėtojų draugija (Towarzystwo Miłośników Wilna) (1919-06-15–1937-09-06)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus mylėtojų draugijos organizacinis susirinkimas įvyko 1919-06-15. Draugija veikė vadovaudamasi visuotinio susirinkimo patvirtintais nuostatais (ustawa).[1]

Vilniaus mylėtojų draugijos įstatus 1921-12-15 patvirtino Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos vidaus reikalų departamentas, draugija įtraukta į I Draugijų ir sąjungų registrą (reg. Nr. 33).[2] Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta valdyba ir revizijos komisija; ji veikė Vilniaus mieste ir jo apylinkėse.[3]

Vilniaus vaivados 1937-09-06 sprendimu draugija uždaryta, nes nuo 1933 m. neveikė.[4]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Vilniaus mylėtojų draugijos nariais galėjo būti visi vyresni negu 18 metų amžiaus asmenys bei aukštųjų mokyklų studentai be amžiaus apribojimo.

Draugijos tikslas buvo tirti ir saugoti Vilniaus architektūros ir istorijos paminklus, rūpintis estetiška ir racionalia miesto plėtra, jo tradicijų puoselėjimu.[5]

Draugija dalyvavo kuriant Vilniaus miesto plėtros planą, siuntė atstovus prižiūrėti istorinių pastatų restauravimo darbus, rinko medžiagą apie miesto istoriją ir jos paminklus, rūpinosi gatvių istorinių pavadinimų atkūrimu, išleido informacinį vadovą turistams po Vilnių, organizavo gidų kursus, ekskursijas, rengė paskaitas ir kt. renginius.[6]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus mylėtojų draugijos dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

Į apskaitos dokumentus 1952-02-10 įrašytas apyrašas Nr. 1, 1 apskaitos vienetas.

1967 m. sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1041 yra 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m. Dokumentai lenkų kalba.

Vilniaus mylėtojų draugijos 1919–1934 m. veiklos bylų yra Vilniaus krašto visuomeninių organizacijų fonde Nr. 1269 ir Vilniaus srities ir miesto mokyklų inspektoriaus fonde Nr. 173.

 

Finansinių dokumentų bylos apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta ataskaita apie Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos švietimo departamento subsidijų panaudojimą, pajamų ir išlaidų apyskaita, J. Bulhako pasiūlymas pirkti jo nuotraukų kolekciją, nario mokesčio mokėjimo žiniaraščiai, išlaidų pateisinamieji dokumentai.

Iš viso fondo Nr. 1041 apyraše Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 173, ap. 1, b. 27, l. 2, 8 - 10.
[2] LCVA. F. 53, ap. 23, b. 1736, l. 26.
[3] LCVA. F. 53, ap. 23, b. 1736, l. 14 - 15.
[4] LCVA. F. 53, ap. 23, b. 1736, l. 8 - 9.
[5] LCVA. F. 53, ap. 23, b. 1736, l. 14.
[6] LCVA. F. 1269, ap. 4, b. 3, l. 9 - 13; F. 173, ap. 1, b. 27, l. 22 - 92.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 15:50