O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1044 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MARŠALO J. PILSUDSKIO VILNIAUS ŽEMĖS VAIKŲ NAMŲ STATYBOS KOMITETO FONDĄ NR. 1044

2005-12-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Maršalo J. Pilsudskio Vilniaus žemės vaikų namų statybos komitetas (Komitet Budowy Domu Dziecka Ziemi Wileńskiej im. Marszałka J. Piłsudskiego) (1928-10-10–1930-11-19)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Maršalo J. Pilsudskio Vilniaus žemės vaikų namų statybos komitetas įsteigtas 1928-10-10. Jį įsteigė Lenkijos valstybės atkūrimo dešimtmečio minėjimo Vilniaus komitetas (Komitet Obchodu X-lecia Wskrzeszenia Państwa Polskiego w Wilnie), valstybės jubiliejui pažymėti nutaręs pastatyti Vilniuje maršalo J. Pilsudskio vardu pavadintus vaikų namus.[1]

Maršalo J. Pilsudskio Vilniaus žemės vaikų namų statybos komitetas įstatų neturėjo. Buvo išrinktas komiteto prezidiumas, vadovavęs finansų, informacijos ir spaudos, revizijos ir kitų komisijų veiklai. Komitetas veikė Vilniaus vaivadijos teritorijoje, jam pirmininkavo Vilniaus miesto prezidentas.[2]

Surinkęs pinigus vaikų namų statybai, komitetas baigė veiklą. Paskutinis komiteto prezidiumo posėdis įvyko 1930-11-19.[3]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Maršalo J. Pilsudskio Vilniaus žemės vaikų namų statybos komiteto nariais buvo politikai, verslininkai, valstybinių įstaigų atstovai, dvasininkai ir kiti įžymūs valstybės veikėjai.

Komiteto tikslas buvo surinkti lėšas maršalo Juzefo Pilsudskio vardu pavadintiems vaikų namams Vilniuje pastatyti. Vaikų namai buvo skirti 3 - 7 metų našlaičiams ir beglobiams vaikams, nepriklausomai nuo jų tikėjimo ir tautybės. Komitetas informavo visuomenę apie vaikų namų statybos projektą, rinko pinigus statybai, parinko statybai sklypą Vilniaus mieste, rūpinosi statybos sąmatos sudarymu ir pastato projekto parengimu. Surinktus pinigus bei parengtus dokumentus komitetas perdavė Vilniaus tarpkomunalinei globos sąjungai (Związek Międzykomunalny Opiekuńczy w Wilnie), turėjusiai rūpintis vaikų namų statyba, o vėliau juos administruoti.[4]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tiksli Maršalo J. Pilsudskio Vilniaus žemės vaikų namų statybos komiteto dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. 1952 m. į apskaitos dokumentus įrašyta 17 neaprašytų bylų.

Sutvarkius dokumentus, 1979 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1044 yra 1 apyrašas, 17 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1930 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo vaikų namų statybos klausimais dokumentai, aukų rinkliavos lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1044 apyraše Nr. 1 įrašyta 17 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1930 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 51, ap. 12, b. 1001, l. 6 - 7.
[2] LCVA, F. 51, ap. 12, b. 1001, l. 6 - 7, 82.
[3] Ten pat, F. 51, ap. 12, b. 1001, l. 11.
[4] Ten pat, F. 51, ap. 12, b. 1001, l. 6 - 7.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 15:51