O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1063 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ MOTERŲ GLOBOS DRAUGIJOS FONDĄ NR. 1063

2005-12-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvių moterų globos komitetas (1919-07-23–1936-10-27)

Lietuvių moterų globos draugija (1936-10-28–1940-10-05)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių moterų globos komiteto statutas 1919-07-23 įregistruotas Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamente, registro Nr. 14.[1] Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta valdyba.[2]

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu, komitetas iki 1936-07-01 turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti.[3] Komitetas pakeitė statutą į įstatus ir pavadinimą - jis pavadintas Lietuvių moterų globos draugija. Draugija 1936-10-28 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 1044.[4]

Vidaus reikalų ministras 1940-10-05 nutarimu draugiją uždarė.[5]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvių moterų globos draugijos nariais galėjo būti visi pilnamečiai Lietuvos piliečiai. Draugija globojo nukentėjusiuosius kovoje už nepriklausomybę, rėmė neturtingus vaikus, skleidė socialinės globos idėjas.

Draugija steigė ir išlaikė vaikų prieglaudas, namus, bendrabučius, mokyklas ir vasaros stovyklas, siuntė į prieglaudas vaikus, kuriems buvo reikalinga globa, prižiūrėjo juos, organizavo paskaitas, leido knygas, bendradarbiavo su kitomis socialinės globos organizacijomis.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1968-12-13 perdavė archyvui 596 Lietuvių moterų globos draugijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1970 m. ir 1993 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1063 yra 1 apyrašas, 600 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondui priklausančių dokumentų yra fonde Nr. 1157.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvių moterų globos, Lietuvių vaikų teatro ir Didžiosios Britanijos lietuvių katalikių moterų draugijų įstatai, Lietuvių moterų globos komiteto, Lietuvių moterų draugijos mergaičių globos sekcijos statutai, Labdaringų draugijų atsiskaitomybės taisyklės; Lietuvių moterų globos, Lietuvių teatro, Lietuvos vaikų teatro, Lietuvos universiteto studentų humanitarų draugijų, Lietuvių moterų tarybos klubo „Moterų seklyčia“ valdybų posėdžių ir Lietuvos katalikių moterų draugijos revizijos komisijos protokolai; statistinės žinios apie prieglaudas, susirašinėjimo su ministerijomis, draugijomis ir asmenimis pašalpų skyrimo, rinkliavų, vaikų į prieglaudas priėmimo, vaikų vasaros kolonijų organizavimo bei kitais veiklos ir finansų klausimais dokumentai; narių, draugijos ir prieglaudų inventoriaus sąrašai; prieglaudų finansinės apyskaitos, žemės sklypų ir patalpų nuomos sutartys; prieglaudų auklėtinių gimimo metrikų išrašai, prašymai dėl darbo, vaikų į prieglaudas priėmimo ir kt.; amatų mokyklos mokinių darbo bei tarnautojų, dirbančių prieglaudose, mokesčių knygelės, algų lapai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1063 apyraše Nr. 1 įrašyta 600 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA), F. 1367, ap. 1, b. 663, l. 1.
[2] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 663, 1. 4 - 8.
[3] Vyriausybės žinios, 1936m., Nr. 522 – 3626.
[4] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 663, l. 4.
[5] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 663, l. 51.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 15:52