O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1091 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DRAUGIJOS „GUDŲ VEIKIMO CENTRAS LIETUVOJE“ FONDĄ NR. 1091

2006-05-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Gudų veikimo centras Lietuvoje (1933-02-10–1937-02-17)

Draugija „Gudų veikimo centras Lietuvoje“ (1937-02-18–1940-07-09)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Gudų veikimo centro Lietuvoje įstatai 1933-02-10 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 14.[1] Organizaciją valdė visuotinis narių susirinkimas, centro valdyba ir revizijos komisija.

Gudų veikimo centras Lietuvoje 1937-02-18 perregistruotas ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 2001.[2] Draugija pavadinta „Draugija „Gudų veikimo centras Lietuvoje“, pakeisti įstatai.

Vidaus reikalų ministro 1940-07-26 nutarimu draugija uždaryta.[3]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Gudų veikimo centro Lietuvoje nariais galėjo būti visi gudai, jų organizacijos ir kiti Lietuvos piliečiai. Organizacijos tikslas buvo įsteigti centrą, kuris jungtų ir koordinuotų gudų ir gudų organizacijų veiklą Lietuvoje.

Draugijos „Gudų veikimo centras Lietuvoje“ nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai.

Centras ir draugija ugdė gudų tautinį sąmoningumą ir kultūrą, siekė suartinti gudų ir lietuvių tautas, rūpinosi lietuvių bei gudų kalbų mokymu, gudų teisine ir materialine padėtimi. Steigė mokyklas, skaityklas, lietuvių bei gudų kalbų kursus, literatūros, dramos, muzikos, sporto ir kitus būrelius, organizavo įvairius renginius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose įrašyta, kad Gudų veikimo centro Lietuvoje bylos gautos archyve 1954 m. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai, nenustatyta.

1954 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 6 apskaitos vienetai.

2006-05-16 patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Draugija „Gudų veikimo centras Lietuvoje.“

Iš viso fonde Nr. 1091 yra 1 apyrašas, 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1933–1940 m. Dokumentai lietuvių ir baltarusių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Gudų veikimo centro Lietuvoje įstatai, atsišaukimai, narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai; susirašinėjimo konferencijų organizavimo, Lietuvių-gudų draugijos, bei gudų liaudies universiteto steigimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, kvietimai į  susirinkimus.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1933–1940 m. Dokumentai lietuvių ir baltarusių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Viktorija Petravičiūtė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, (toliau - L CVA). F. 402, ap. 4, b. 690, l. 6.
[2] LCVA, F. 377, ap. 10, b. 304, l. 1.
[3] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 1980, l. 13.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 15:53