O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1101 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS ŪKININKŲ VIENYBĖS FONDĄ NR. 1101

2007-09-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

Ūkininkų vienybė (1927-07-30–1931-03-31)

Lietuvos ūkininkų vienybė (1931-04-01–1936-02-06)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Ūkininkų vienybės įstatai 1927-07-30 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 982. Organizaciją valdė komitetų atstovų susirinkimas, vyriausiasis komitetas. Apskrityse ir valsčiuose buvo steigiami Ūkininkų vienybės apskričių ir valsčių komitetai.

Ūkininkų vienybė pakeitė įstatus ir persiregistravo: 1928-11-08 - rejestro Nr. 1142, 1929-02-07 - rejestro Nr. 1204.

1931-04-01 Ūkininkų vienybė pakeitė įstatus, pavadinimą, rejestro Nr. 1415. Organizacija pavadinta „Lietuvos ūkininkų vienybė“.[1]

Vidaus reikalų ministro 1936-02-06 nutarimu Lietuvos ūkininkų vienybė ir jos apskričių bei valsčių komitetai uždaryti.

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

Ūkininkų vienybės, Lietuvos ūkininkų vienybės nariais galėjo būti visi Lietuvos ūkininkai.

Organizacijos tikslas buvo vienyti ūkininkus, kelti jų materialinę ir dvasinę kultūrą, ginti ūkininkų teises, atstovauti jiems valstybės ir visuomeninėse įstaigose, padėti ūkininkams vienytis į ūkio, kooperacijos ir kitas ekonomines draugijas bei sąjungas.

Organizacija leido knygas ir periodinę spaudą, rengė paskaitas, kongresus, organizavo ir rėmė ūkininkų šventes, eisenas bei demonstracijas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Dokumentų perdavimo akto nėra. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Lietuvos ūkininkų vienybės fondo Nr. 1101 dokumentai įrašyti 1953-11-20. Apyraše Nr. 1 buvo įrašyti 67 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1961 m., 1965 m., 1969 m. ir 1986 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1101 yra 1 apyrašas, 88 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1937 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde yra Lietuvos ūkininkų sąjungos Šiaulių apygardos 1926 m. veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos ūkininkų vienybės įstatai, aplinkraščiai, Ūkininkų vienybės komiteto steigimo instrukcijos, biuleteniai, valsčių komitetų atstovų susirinkimų, vyriausiojo komiteto, apskričių ir valsčių komitetų posėdžių protokolai, apskričių ir valsčių komitetų veiklos stebėjimo bylos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, asmenų prašymai priimti į organizaciją.

Apskričių ir valsčių komitetų veiklos dokumentai, narių sąrašai, finansų dokumentai.

Lietuvos ūkininkų sąjungos Šiaulių apygardos 1926 m. veiklos dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, apskričių ir valsčių veiklos stebėjimo ir jų veiklos bylos - pagal komitetų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 88 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1937 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 402, ap. 4, b. 522, 1. 2 - 56.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 15:55