O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1111 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS MEDŽIOKLĖS DRAUGIJŲ FONDĄ NR. 1111

2007-09- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Lietuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės draugijos Vilkaviškio skyrius (1925 m.–1934 m. gruodžio mėn.)

2. Alytaus miesto ir apskrities medžioklės draugija (1936-12-16–1940-07-29)

3. Panevėžio medžioklės draugija (1937-01-07–1940-07-29)

4. Lietuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės draugijos Ežerėnų skyrius (1921-05-24–1929 m.)

Lietuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės draugijos Zarasų skyrius (1929 m.–1936-10-20)

Zarasų medžioklės draugija (1936-10-21–1940-07-29)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lietuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės draugijos Vilkaviškio skyrius. Tiksli data, kada skyrius įregistruotas Vilkaviškio apskrities viršininko įstaigoje, nenustatyta. 1925 m. skyrius jau veikė.1 Skyrius savo veikloje vadovavosi Lietuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės draugijos įstatais.

Tiksli data, kada skyrius uždarytas, nenustatyta. Skyrius 1934 m. gruodžio mėn. dar veikė.2 Skyriaus veiklos pabaigos data nurodyta pagal fondo dokumentų datas.

2. Alytaus miesto ir apskrities medžioklės draugijos įstatai 1936-12-16 į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyti Nr. 1247. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba.3

Vidaus reikalų ministro 1940-07-29 nutarimu draugija uždaryta.

3. Panevėžio medžioklės draugijos įstatai 1937-01-07 į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyti Nr. 1339. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba.4

Vidaus reikalų ministro 1940-07-29 nutarimu draugija uždaryta.

4. Zarasų medžioklės draugija. Lietuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės draugijos Ežerėnų skyrius įsteigtas 1921-05-04.5 1929 m. skyrius pavadintas „Lietuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės draugijos Zarasų skyriumi“.

1936-10-21 Lietuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės draugijos Zarasų skyrius pakeitė įstatus, pavadinimą ir persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 967. Lietuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės draugijos Zarasų skyrius pavadintas „Zarasų medžioklės draugija.“

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba.6

Vidaus reikalų ministro 1940-07-29 nutarimu draugija uždaryta.

Alytaus miesto ir apskrities medžioklės draugija, Panevėžio medžioklės draugija, Zarasų medžioklės draugija buvo Lietuvos medžioklės draugijų sąjungos narės.

 

Sudarytojų veiklos sritys

 

1 - 4. Lietuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės draugijos Vilkaviškio skyrius, Alytaus miesto ir apskrities medžioklės draugija, Panevėžio medžioklės draugija ir Zarasų medžioklės draugija veikė Vilkaviškio, Alytaus, Panevėžio ir Zarasų apskrityse.

Draugijos nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai, galintys turėti ginklą.

Draugija saugojo gyvąją gamtą, nustatė medžiojimo ir žvejybos taisykles ir kontroliavo kaip laikomasi šių taisyklių, nuomojo medžioklės ir žvejybos plotus, veisė medžiojamus gyvūnus, naikino kenksmingus žvėris ir paukščius, steigė rezervatus, žuvų ūkius, šunynus, rengė šaudymo pratybas ir rungtynes, šunų parodas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą šaltinis nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Lietuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės draugijos Vilkaviškio skyriaus dokumentai įrašyti 1949-11-15. Dokumentų perdavimo akto nėra. 1952-12-31 sudarytas Lietuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės draugijos Vilkaviškio skyriaus fondas Nr. 603. Apyraše Nr.1 buvo įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1952-11-10 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Zarasų rajono valstybinio archyvo perėmė 4 Lietuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės draugijos Zarasų skyriaus bylas, kurios buvo įrašytos Lietuvos medžioklės ir žūklės draugijos Zarasų skyriaus fondo Nr. 1111 apyraše Nr. 1.

1964 m. archyve rastos 2 neaprašytos Alytaus miesto ir apskrities medžioklės draugijos ir Panevėžio apskrities medžioklės draugijos bylos.

1965-11-23, sujungus Lietuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės draugijos Zarasų skyriaus fondą Nr. 1111 ir Lietuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės draugijos Vilkaviškio skyriaus fondą Nr. 603 bei papildomai įrašius 2 Alytaus miesto ir apskrities medžioklės draugijos ir Panevėžio apskrities medžioklės draugijos bylas, buvo sudarytas jungtinis Lietuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės draugijos apskričių skyrių fondas Nr. 1111.

1965 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas (fondo Nr. 603 apyrašas Nr. 1).

1999 m. patikslintas Lietuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės draugijos apskričių skyrių fondo Nr. 1111 pavadinimas. Fondas pavadintas „Lietuvos medžioklės draugijos.“

Iš viso jungtiniame fonde Nr. 1111 yra 1 apyrašas, 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Lietuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės draugijos Vilkaviškio skyriaus susirašinėjimo su centro valdyba šaudymo rungtynių organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, Mažojo kalibro šaudymo rungtynių taisyklės, draugijos narių sąrašai ir bilietai, finansų dokumentai.

Alytaus miesto ir apskrities medžioklės draugijos valdybos pranešimas apie 1938 m. medžioklės sezoną.

Panevėžio medžioklės draugijos narių registracijos knyga.

Zarasų medžioklės draugija. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai medžioklės klausimais, draugijos įstatai, visuotinių narių susirinkimų protokolai, revizijos komisijos aktai, susirašinėjimo su Lietuvos medžioklės draugijų sąjunga veiklos klausimais dokumentai, 1939 m. Lietuvos šaudymo pirmenybių programa, žinios apie valdybos narius, narių sąrašai, prašymai ir leidimai rengti visuotinius narių susirinkimus, priimti į draugiją, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal draugijas – fondo sudarytojus.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 402, ap. 4, b. 121, l. 32–33.

2 LCVA. F. 1111, ap. 1, b. 7.

3 LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 9, l. 1–41.

4 LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 1267, l. 1–54.

5 LCVA. F. 1111, ap. 1, b. 1, l. 21.

6 LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 1934, l. 1–32.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 15:56