O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1112 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ KATALIKŲ JAUNIMO „PAVASARIO“ VYRŲ IR MERGAIČIŲ SĄJUNGOS FEDERACIJOS SALAKO RAJONO FONDĄ NR. 1112

2008-01-        Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ Ežerėnų rajonas (1923-04-23–1926-02-10)

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ sąjungos Ežerėnų rajonas (1926-02-11–1927-10-16)

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ sąjungos Salako rajonas (1927-10-17–1937-06-29)

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Salako rajonas (1937-06-30 –1940-07-09)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ Ežerėnų rajonas įkurtas 1923-04-23.[1]

Sąjungai pakeitus pavadinimą, rajonas 1926-02-11 pavadintas „Lietuvių katalikų jaunimo ,,Pavasario“ sąjungos Ežerėnų rajonas“.[2]

Vadovaujantis Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ sąjungos centro valdybos raštu Nr.590, 1927-10-17 Ežerėnų rajonas buvo panaikintas ir vietoj jo įsteigtas Salako rajonas.[3]

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ sąjungos Salako rajonas 1928-02-11 įregistruotas Ežerėnų apskrities viršininko įstaigoje.[4]

Sąjungai pakeitus pavadinimą, rajonas 1937-06-30 pavadintas „Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Salako rajonas“. Rajoną valdė rajono valdyba, revizijos komisija. Rajonas 1937-12-27 į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 7176.[5]

Vidaus reikalų ministro 1940-07-09 nutarimu federacija su visais padaliniais uždaryta.[6]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Salako rajonas savo veikloje vadovavosi federacijos įstatais, vadovavo rajono ribose veikusių kuopų veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-11-10 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR valstybinio Zarasų rajono archyvo perėmė 84 Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ Zarasų skyriaus bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1975 m. patikslintas bylų skaičius fonde. Apyraše Nr. 1 buvo įrašyti 86 apskaitos vienetai.

1999 m. buvo patikslintas fondo pavadinimas, fondas pavadintas ,,Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Salako rajonas“.

Iš viso fonde Nr. 1112 yra 1 apyrašas, 86 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos Salako rajono veiklos dokumentų yra Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos fonde Nr. 572.

 

Veiklos bylos apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti centro valdybos aplinkraščiai ir biuleteniai, Salako rajono aplinkraščiai, biuleteniai, susirašinėjimo su kuopomis veiklos klausimais dokumentai, kuopų visuotinių narių, valdybų susirinkimų protokolai, kuopų narių sąrašai, finansų dokumentai.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 86 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 572, ap. 3, b. 701, 1. 67.
[2].LCVA. F. 402, ap. 4, b. 47, 1. 55.
[3] LCVA. F. 1112, ap. 1, b. 9, l. 413.
[4] LCVA. F. 1112, ap. 1, b. 1, l. 40.
[5] LCVA. F. 1097, ap. 2, b. 381, l. 1.
[6] LCVA. F. 402, ap. 5, b. 116, 1. 12, 113.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 15:56