O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1114 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJOS ZARASŲ RAJONO FONDĄ NR. 1114

2007-10-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Lietuvių katalikių moterų draugijos Ežerėnų rajonas (1926–1928 m.)

Lietuvių katalikių moterų draugijos Zarasų rajonas (1929 m.–1940-07-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių katalikių moterų draugija 1919–1925 m. kiekvienoje vyskupijoje steigė skyrius, 1926–1931 m. apskrityse ir apylinkėse steigė draugijos rajonus ir skyrius, 1932–1940 m. - draugijos regionus, regionuose - draugijos rajonus, o rajonuose - skyrius.

Tiksli data, kada įsteigtas Lietuvių katalikių moterų draugijos Ežerėnų rajonas, nenustatyta. 1926 m. Lietuvių katalikių moterų draugijos Ežerėnų rajonas jau veikė.

Lietuvių katalikių moterų draugijos Zarasų rajono pavadinimas 1926-1928 m. dokumentuose įvairuoja. Rajonas vadinamas: Lietuvių katalikių moterų draugijos Ežerėnų-Zarasų rajonas, Lietuvių katalikių moterų draugijos Zarasų rajonas, Lietuvių katalikių moterų draugijos Ežerėnų rajonas.

Ministrų Kabinetas 1929-01-29 nutarimu pakeitė Ežerėnų pavadinimą į Zarasų.[1]

1937-06-03 Lietuvių katalikių moterų draugijos Zarasų rajonas persiregistravo ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 3086.[2]

Lietuvių katalikių moterų draugijos Zarasų rajoną valdė draugijos rajono skyrių atstovų konferencija, valdyba, revizijos komisija.

Vidaus reikalų ministro 1940-07-26 nutarimu Lietuvių katalikių moterų draugija su visais padaliniais uždaryta.[3]

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

Lietuvių katalikių moterų Zarasų rajonas savo veikloje vadovavosi Lietuvių katalikių moterų draugijos įstatais, vadovavo draugijos rajone veikiančių skyrių veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-12-03 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR Zarasų rajono archyvo perėmė 8 Lietuvių katalikių moterų draugijos Zarasų skyriaus bylas, įrašytas apraše Nr. 1.

1999 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Lietuvių katalikių moterų draugijos Zarasų rajonas.“

Iš viso fonde Nr. 1114 yra 1 apyrašas, 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Lietuvių katalikių moterų Zarasų rajono veiklos dokumentų yra Lietuvių katalikių moterų draugijos fonde Nr. 567.

Fonde yra Lietuvos mokytojų sąjungos fondui Nr. 952 priklausančių dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvių katalikių moterų draugijos centro valdybos aplinkraščiai, posėdžių protokolai, Antalieptės, Dusetų, Švedriškės skyrių susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, asmenų prašymai priimti į draugiją, Salako skyriaus finansų dokumentai.

Lietuvos mokytojų sąjungos Imbrado skyriaus 1934–1940 m. veiklos dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos ne pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 923, ap. 1, b. 595, l. 18.
[2] LCVA. F. 567, ap. 2, b. 47, l. 5, 44, 45, 63.
[3] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 1980, l. 31.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 15:57