O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1115 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KATALIKIŠKŲJŲ ORGANIZACIJŲ DRAUGIJŲ SĄJUNGOS „KATALIKŲ VEIKIMO CENTRAS“ DUSETŲ SKYRIAUS FONDĄ NR. 1115

2007-12-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Katalikų veikimo centro Dusetų skyrius (1927-10-21–1937 m. gruodžio mėn.)

Katalikiškųjų organizacijų draugijų sąjungos „Katalikų veikimo centras“ Dusetų skyrius (1937 m. gruodžio mėn.–1940-07-17)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Katalikų veikimo centro Dusetų skyrius 1927-10-21 įregistruotas Ežerėnų apskrities viršininko įstaigoje.[1] Skyrių valdė skyriaus taryba, skyriaus valdyba ir revizijos komisija.

Skyrius veikė Dusetų parapijoje.

Katalikų veikimo centrui pakeitus pavadinimą, skyrius 1937 m. gruodžio mėn. pavadintas „Katalikiškųjų organizacijų draugijų sąjungos „Katalikų veikimo centras“ Dusetų skyriumi“.

1938-02-21 skyrius persiregistravo ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 8080.[2]

Skyrius 1940-07-17 uždarytas.[3]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Katalikiškųjų organizacijų draugijų sąjungos „Katalikų veikimo centras“ Dusetų skyriaus nariais galėjo būti visi Dusetų parapijos katalikai. Skyriaus tikslas buvo vienyti lietuvius katalikus, skleisti katalikybę.

Skyrius steigė knygynus, skaityklas, laikė mokyklas, prieglaudas, rengė paskaitas, kursus, spektaklius, organizavo rinkliavas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-10-08 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR Zarasų rajono valstybinio archyvo perėmė 4 Katalikiškųjų organizacijų draugijų sąjungos „Katalikų veikimo centras“ Dusetų skyriaus bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1115 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1932 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Katalikų veikimo centro įstatai, instrukcija, vyriausiosios ir Panevėžio rajono valdybų aplinkraščiai, biuleteniai, nurodymai, skyriaus visuotinių narių susirinkimų protokolai, susirašinėjimo su Panevėžio rajono valdyba kursų, rekolekcijų, atlaidų organizavimo, leidinių platinimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, paskaitų konspektai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1932 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1115, ap. 1, b. 3, 1. 5.
[2] LCVA. F. 1097, ap. 2, b. 388, l. 1.
[3] LCVA. F. 377, ap. 10, b. 284, l. 21.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 15:58