O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1117 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ SĄJUNGOS ZARASŲ SKYRIAUS FONDĄ NR. 1117

2006-02-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos Ežerėnų skyrius (1927 m.–1930 m. sausio mėn.)

Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos Zarasų skyrius (1930 m. sausio mėn.–1933-06-22)

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Zarasų skyrius (1933-06-23–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos įstatai 1927-02-10 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 917.[1]

Tiksli data, kada 1927 m. įkurtas Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos Ežerėnų skyrius, nenustatyta. Skyrių valdė visuotinis skyriaus narių suvažiavimas, skyriaus valdyba, revizijos komisija. Skyrius savo veikloje vadovavosi Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos įstatais.

1929-01-29 Ežerėnai pavadinti Zarasais. 1930 m. sausio mėn. Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos Ežerėnų skyrius pavadintas Zarasų skyriumi.

1933-06-23 Lietuvos kariuomenės savanorių sąjunga pakeitė įstatus ir pavadinimą. Ji pavadinta Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga. Įstatai įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 68.[2] Tiksli data, kada Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos Zarasų skyrius pavadintas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Zarasų skyriumi, nenustatyta.

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu skyrius iki 1936-07-01 turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti.[3] Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Zarasų skyrius 1937-11-23 perregistruotas ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 7020.[4]

Vidaus reikalų ministro 1940-08-26 nutarimu sąjunga su visais jos skyriais uždaryta.[5]

Sudarytojo veiklos sritis

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Zarasų skyriaus aktyviaisiais nariais galėjo būti visi Lietuvos kariuomenės savanoriai, gyvenantys Zarasų apskrityje, o nariais rėmėjais – visi Lietuvos piliečiai.

Skyriaus tikslas buvo ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, ugdyti tautinę sąmonę, rūpintis narių ir žuvusių savanorių kūrėjų šeimų materialine padėtimi. Skyrius rėmė ginkluotąsias krašto pajėgas, rūpinosi kariniu narių rengimu, organizavo ekskursijas, paskaitas, kursus, platino knygas ir periodinius leidinius, steigė ir išlaikė įmones, nariams skyrė pašalpas, paskolas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR Zarasų rajono valstybinis archyvas 1952-11-11 perdavė archyvui 6 Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Zarasų skyriaus bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1117 yra 1 apyrašas, 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti sąjungos aplinkraščiai, susirašinėjimo su sąjungos centro valdyba savanorių kūrėjų kongreso Kaune organizavimo klausimu dokumentai, skyriaus narių sąrašai; narių, vykstančių į savanorių kūrėjų kongresą Kaune, sąrašai ir pažymėjimai; savanorių prašymai priimti į skyrių.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 402, ap. 4, b. 503, l. l.-3 a.p.
[2] LCVA, F. 402, ap. 4, b. 503, l. 25 a.p
[3] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 522 – 3626.
[4] LCVA, F. 404, ap. 2, b. 344, l. 15.
[5] LCVA, F. 402, ap. 5, b. 188, l. 1.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 16:13