O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1118 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ KATALIKŲ BLAIVYBĖS DRAUGIJOS SKYRIŲ FONDĄ NR. 1118

2007-09-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lietuvių katalikų blaivybės draugijos Antazavės skyrius (1928-04-21–1940-08-06)

2. Lietuvių katalikų blaivybės draugijos Dusetų skyrius (1927-03-30–1935-06-08)

3. Lietuvių katalikų blaivybės draugijos Joniškio skyrius (1921-08-03–1940-08-06)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lietuvių katalikų blaivybės draugijos Antazavės skyrius 1928-04-21 įregistruotas Ežerėnų apskrities viršininko įstaigoje.[1]

1938-03-26 skyrius perregistruotas bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 8399.[2]

2. Lietuvių katalikų blaivybės draugijos Dusetų skyrius. Tikslios datos, kada Dusetų skyrius įsteigtas ir baigė veiklą, nenustatytos. 1927-03-30 skyrius jau veikė, o 1935-06-08 dar veikė.[3]

3. Lietuvių katalikų blaivybės draugijos Joniškio skyrius 1921-08-03 įregistruotas Šiaulių miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 96.[4]

1937-06-18 skyrius perregistruotas bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 4110.[5]

Skyrius valdė skyriaus narių susirinkimas, skyriaus valdyba.

Vidaus reikalų ministro 1940-08-06 nutarimu Lietuvių katalikų blaivybės draugija ir jos skyriai uždaryti.[6]

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

1– 3. Lietuvių katalikų blaivybės draugijos Antazavės, Dusetų, Joniškio skyriai savo veikloje vadovavosi draugijos įstatais. Nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai katalikai.

Skyriai propagavo blaivybę: organizavo paskaitas, renginius, platino literatūrą, ragino uždrausti prekybą degtine, steigė vaikų „Angelo sargo“ blaivybės būrelius mokyklose, rinko aukas draugijai priklausančių alkoholikų ligoninių ir sanatorijos statybai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Zarasų rajono valstybinio archyvo 1952-10-08 perėmė 2 Lietuvių katalikų blaivybės draugijos Dusetų skyriaus bylas.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve 1953-11-23 fondas buvo pertvarkytas, bylos sujungtos ir įrašytos į Lietuvių katalikų blaivybės draugijos Dusetų skyriaus fondo Nr. 1118 apyrašą Nr. 1.

Sutvarkius rastus Joniškio skyriaus dokumentus, 1961-09-29 papildomai įrašytą 9 apskaitos vienetai.

1962-09-23 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

1983 m. patikslintas fondo pavadinimas. Jungtinis fondas pavadintas „Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyriai“.

Iš viso fonde Nr. 1118 yra 1 apyrašas, 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Lietuvių katalikų blaivybės draugijos ir Stakliškių skyriaus veiklos dokumentų yra fonde Nr. 1157.

 

Skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Antazavės skyrius. Lietuvių katalikų blaivybės draugijos aplinkraščiai, skyriaus steigiamojo susirinkimo protokolas.

Dusetų skyrius. Lietuvių katalikų blaivybės draugijos aplinkraščiai, visuotinių narių susirinkimų protokolai.

Joniškio skyrius. Lietuvių katalikų blaivybės draugijos įstatai, Angelo sargo vaikų sąjungos statutas, Lietuvių katalikų blaivybės draugijos centro valdybos posėdžių protokolai, įsakymai, aplinkraščiai, gauti raštai veiklos klausimais, visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, skyriaus narių sąrašai, asmenų prašymai priimti į draugiją, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal skyrius.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 12 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Salomėja Loskutova[1] LCVA. F. 1118, ap. 1, b. 12, l. 15.
[2] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 592, l. 53.
[3] LCVA. F. 1118, ap. 1, b. 1, l. 183, 13a.p.
[4] LCVA. F. 412, ap. 9, b. 795, l. 1 a. p.
[5] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 592, l. 39.
[6] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 592, l. 84.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 16:14