O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1131 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAURĖS LIETUVAI ŠELPTI CENTRO KOMITETO FONDĄ NR. 1131

2006-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šiaurės Lietuvai šelpti centro komitetas (1929 m. sausis – 1940-10-03)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Šiaurės Lietuvai šelpti centro komitetas (toliau – komitetas) įsteigtas 1929 m. sausio mėn. Komitetą įsteigė Sofija Smetonienė.

Komitetą valdė komiteto prezidiumas, garbės pirmininkė, pirmininkas, vicepirmininkas.

LTSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-10-03 nutarimu komitetas, kurio įsteigimas ir veikla nebuvo reglamentuoti jokiais teisiniais aktais, likviduotas.[1]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Komitetas buvo visuomeninė organizacija, kurios tikslas buvo šelpti nukentėjusius nuo nederliaus šiaurės Lietuvos ūkininkus. Komitetas steigė apskričių, valsčių šelpimo komitetus, vargingų šeimų vaikų prieglaudas, maitinimo įstaigas, rinko aukas, teikė pagalbą nukentėjusiems produktais, daiktais, pinigais, parėmė Likėnų kurorto statybą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad Šiaurės Lietuvai šelpti centro komiteto dokumentai archyve gauti 1953-10-18. Dokumentų perdavimo akto nėra. Fonde buvo 35 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1964–1966 m. papildomai įrašyta 15 apskaitos vienetų.

1969 m. iš fondo Nr. 843 perkelta ir į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

LTSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1970-11-26 perdavė archyvui 42 Šiaurės Lietuvai šelpti centro komiteto bylas, įrašytas apyraše Nr. 2.

1986 m. iš fondo Nr. 805 perkelta ir į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1131 yra 2 apyrašai, 102 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytas Šiaurės Lietuvos nukentėjusiems šelpti centro komiteto sudarymo projektas, centro komiteto prezidiumo, komiteto skyrių, posėdžių protokolai, centro komiteto kreipimasis į Amerikos lietuvius, į Lietuvos visuomenę; apskričių ir valsčių komitetams sudaryti instrukcija, susirašinėjimo su skyriais, įstaigomis, draugijomis, sąjungomis nukentėjusiųjų šelpimo klausimais dokumentai, asmenų prašymai skirti pašalpos, aukų lapai.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o susirašinėjimo su skyriais bylos – pagal skyrių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 50 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr.  2

 

Apyraše įrašyti valsčių komitetų posėdžių protokolai, apyskaitos, susirašinėjimo nukentėjusiųjų šelpimo klausimais dokumentai, asmenų prašymai skirti pašalpas, asmenų, gavusių pašalpą, sąrašai, finansų dokumentai.

Veiklos bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o skyrių apyskaitų bylos susistemintos ir įrašytos - pagal skyrių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 52 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 19291935 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 402, ap. 11, b. 349, l. 135.

 

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 16:16