O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1135 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

XXIII VILNIAUS ŠAULIŲ RINKTINĖS FONDĄ NR. 1135

2007-11-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

XXIII Vilniaus šaulių rinktinė (1939-10-28–1940-08-30)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Šaulių sąjungos vado 1939-10-28 įsakymu Nr. 42 įsteigta XXIII Vilniaus šaulių rinktinė.[1]

Rinktinė savo veikloje vadovavosi 1935 m. Šaulių sąjungos įstatymu, 1936 m. Šaulių sąjungos statutu[2] ir kitais teisės aktais.

1940-07-13 Šaulių sąjungos likvidavimo įstatymu Šaulių sąjunga su visais jos padaliniais nuo 1940-07-13 likviduota.[3]

XXIII Vilniaus šaulių rinktinė likviduota 1940-08-30.[4]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

XXIII Vilniaus šaulių rinktinės nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai nuo 16 metų amžiaus.

Rinktinė organizavo vietos šaulius, vadovavo, kontroliavo būrių veiklą, rūpinosi šaulių karine parengtimi, skleidė krašto gynimo idėjas, mokė šaulius ir gyventojus karo dalykų, ugdė šaulių fizinį ir dvasinį pasirengimą, teikė policijai ir krašto gyventojams pagalbą gaisro, potvynio ir kt. nelaimių atvejais, rengė literatūros ir muzikos vakarus, sporto varžybas, loterijas, prižiūrėjo karių kapus, turėjo dūdų orkestrą, chorą, bibliotekas. 1939-12-18 įsteigtas Vilniaus šaulių sporto klubas „Grandis“,[5] veikė vandens sporto klubas.

Laikė ginklų sandėlius, narius aprūpino ginklais ir amunicija.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Dokumentų perdavimo akto nėra.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Lietuvos šaulių Sąjungos XXIII Vilniaus šaulių rinktinės fondas Nr.1135 įrašytas 1953-10-23. Fonde buvo 1 apyrašas, 127 apskaitos vienetai.

1963 m. papildomai įrašyti 103 apskaitos vienetai. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

1999 m. patikslintas fondo pavadintas „XXIII Vilniaus šaulių rinktinė“.

Iš viso fonde Nr. 1135 yra 1 apyrašas, 230 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1939-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

XXIII Vilniaus šaulių rinktinės veiklos dokumentai yra įrašyti ir fonde Nr. 561.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

XXIII Vilniaus šaulių rinktinės veiklos dokumentai: Vilniaus miesto ir apskrities viršininko, Šaulių sąjungos centro valdybos tvarkomieji dokumentai, rinktinės vado įsakymai ir aplinkraščiai, rinktinės vado raportai apie įsteigtus būrius, žinios apie šaulius, šaulių būrius ir jų narius, susirašinėjimo su centro valdyba ir būriais veiklos klausimais dokumentai.

Būrių veiklos dokumentai: tvarkomieji dokumentai, būrių tarybų posėdžių ir narių susirinkimų protokolai, susirašinėjimo su rinktine karinio parengimo, aprūpinimo ginklais, manevrų, sporto švenčių ir varžybų, kursų, stovyklų ir kultūrinių renginių organizavimo, dalyvavimo iškilmėse, personalo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, šaulių mokymo planai ir programos, šaulių ir šaulių, apdovanotų už gaisrų gesinimus, sąrašai, tarnybos lapai, asmenų prašymai priimti į sąjungą, finansų dokumentai.

Rinktinės veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą, būrių veiklos bylos – pagal būrių pavadinimus, o tarnybos lapai – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 230 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Neringa Betingienė[1] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 4461, l. 144.
[2] LCVA. F. 383, ap. 8, b. 1242, l. 14-43.
[3] Vyriausybės žinios. 1940 m., Nr.717 – 5670.
[4] LCVA. F. 561, ap. 2, b. 1400, l. 1.
[5] LCVA. F. 561, ap. 20, b. 273, l. 35.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 16:17