O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1140 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SIONISTŲ ORGANIZACIJŲ FONDĄ NR. 1140

2007-04- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lietuvos sioninkų socialistų partija „Ceirei-Cion“ (Hitachdut) (1923-03-17–1935-07-04)

2. Sioninkų jaunimo sąjunga „Gordonija“ (1928-03-08–1937-07-13)

Sioninkų jaunimo draugija „Gordonija“ (1937-07-14–1940-08-06)

3. Palestinos žydų darbininkams bei jų įstaigoms remti draugija (1928-07-11–1929-02-06)

Palestinos žydų darbininkams bei jų įstaigoms remti draugija „Kapaj“ (1929-02-07–1940-08-14)

4. Draugija amatui ir žemės ūkiui žydų tarpe skleisti (1921-02-07–1929-02-06)

Draugija amatui ir žemės ūkiui žydų tarpe skleisti Lietuvoje „Ort“ (1929-02-07–1940-08-06)

5. Organizacija Hachorim Hacharadim (1937–1938 m.)

6. Pasaulio sionisčių organizacija VICO (1923 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lietuvos sioninkų socialistų partijos „Ceirei-Cion“ (Hitachdut) įstatai 1923-03-17 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr.287. Partiją valdė visuotinis narių susirinkimas, centro komitetas, revizijos komisija.

Partija 1929-02-07 pakeitė įstatus ir persiregistravo, rejestro Nr.1173.

Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje sudarytos Komisijos klausimams apie draugijas spręsti 1935-07-04 nutarimu partija uždaryta.[1]

2. Sioninkų jaunimo draugija „Gordonija“. Sioninkų jaunimo sąjungos „Gordonija“ įstatai 1928-03-08 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr.1051. Sąjungą valdė skyrių atstovų suvažiavimas, centro komitetas, revizijos komisija.

Sąjunga 1929-02-07 pakeitė įstatus ir persiregistravo, rejestro Nr.1216.[2]

1937-07-14 sąjunga pakeitė įstatus, pavadinimą ir persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr.4982. Sąjunga pavadinta Sioninkų jaunimo draugija „Gordonija“. Draugiją valdė skyrių atstovų suvažiavimas, centro valdyba, revizijos komisija.

Vidaus reikalų ministro 1940-08-06 nutarimu draugija uždaryta.[3]

3. Palestinos žydų darbininkams bei jų įstaigoms remti draugija „Kapaj“. Palestinos žydų darbininkams bei jų įstaigoms remti draugijos įstatai 1928-07-11 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr.1101. Draugiją valdė narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

Draugija 1929-02-07 pakeitė įstatus, pavadinimą ir persiregistravo, rejestro Nr.1224. Draugija pavadinta Palestinos žydų darbininkams bei jų įstaigoms remti draugija „Kapaj“. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, centro komitetas, revizijos komisija.

1936-07-16 draugija pakeitė įstatus ir persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr.1243. [4]

Vidaus reikalų ministro 1940-08-14 nutarimu draugija uždaryta.[5]

4. Draugija amatui ir žemės ūkiui žydų tarpe skleisti Lietuvoje „Ort“. Draugijos amatui ir žemės ūkiui žydų tarpe skleisti įstatai 1921-02-07 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr.71.[6]

Draugija 1929-02-07 pakeitė įstatus, pavadinimą ir persiregistravo, rejestro Nr.1211.[7] Draugija pavadinta Draugija amatui ir žemės ūkiui žydų tarpe skleisti Lietuvoje „Ort“ Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

1936-09-12 draugija pakeitė įstatus ir persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr.287.

Vidaus reikalų ministro 1940-08-06 nutarimu draugija uždaryta.[8]

5. Organizacija Hachorim Hacharadim. Datos, kada organizacija įkurta ir uždaryta, nenustatytos. Veiklos datos nurodytos pagal fonde esančių dokumentų chronologines ribas.

6. Pasaulio sionisčių organizacija VICO. Datos, kada organizacija įkurta ir uždaryta, nenustatytos. Veiklos data nurodyta pagal fonde esančių dokumentų datą.

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

1. Lietuvos sioninkų socialistų partijos „Ceirei-Cion“ (Hitachdut) nariais galėjo būti visi pilnamečiai žydų tautybės Lietuvos piliečiai. Partija siekė pagal socializmo principus sutvarkyti žydų gyvenimą Palestinoje.

Partija ugdė tautinę ir socialinę žydų sąmonę, steigė žydų mokyklas, vakarinius kursus, mokytojų seminarijas, bibliotekas ir kitas kultūros bei švietimo įstaigas, profesines sąjungas, kooperatyvus, sporto, muzikos bei dramos ratelius, rengė mitingus, paskaitas, leido leidinius.

2. Sioninkų jaunimo sąjungos „Gordonija“ nariais galėjo būti visi žydų tautybės jaunuoliai nuo 16 metų amžiaus. Sąjungos tikslas buvo auklėti, organizuoti, jungti žydų jaunuomenę, siekiančią sukurti Palestinoje žydų centrą.

Sąjunga ugdė tautinę ir socialinę žydų jaunimo sąmonę, populiarino žydų fizinį darbą, hebrajų kalbą, skatino žydų jaunuomenės mokslinę ir kultūrinę veiklą, palaikė ryšius su kitomis sionistinėmis organizacijomis.

Steigė ir rėmė bibliotekas, knygynus, liaudies universitetus, muziejus, vakarinius kursus, skaityklas, sporto draugijas, žemdirbių kuopas, klubus ir kitas įstaigas, rengė susirinkimus, vakarus, koncertus, paskaitas, leido leidinius.

3. Palestinos žydų darbininkams bei jų įstaigoms remti draugijos „Kapaj“ nariais galėjo būti visi pilnamečiai žydų tautybės Lietuvos piliečiai. Draugijos tikslas buvo remti Palestinos žydų darbininkų veiklą, jų ekonomines bei juridines įstaigas.

Draugija rūpinosi žydų gyventojų švietimu, informavo juos apie Palestinos žydų darbininkų padėtį, steigė klubus, skaityklas, kursus, leido laikraščius bei platino leidinius.

4. Draugijos amatui ir žemės ūkiui žydų tarpe skleisti Lietuvoje „Ort“ nariais galėjo būti visi pilnamečiai Lietuvos piliečiai. Draugijos tikslas buvo skatinti neturtingus Lietuvos žydus verstis žemės ūkiu, populiarinti amatus.

Draugija steigė ir išlaikė amatų ir žemės ūkio mokyklas, kursus, kitas mokymosi įstaigas, pavyzdingus ūkius ir dirbtuves, leido leidinius.

5. Organizacija Hachorim Hacharadim. Tikslas ir veiklos sritis nenustatyti.

6. Pasaulio sionisčių organizacija VICO. Tikslas ir veiklos sritis nenustatyti.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Lietuvos centriniame valstybės archyve dokumentai buvo sutvarkyti ir 1952-10-20 sudarytas

Lietuvos respublikos žydų sąjungų ir draugijų „Vico“, „Ceirei-Cion“, Kepyklų savininkų sąjunga, Pirklių sąjunga, „Ort“ jungtinio fondo Nr.1140 apyrašas Nr.1, į kurį įrašyti 27 apskaitos vienetai.

1971-12-20 LTSR centrinis valstybinis archyvas perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo Draugijos amatui ir žemės ūkiui žydų tarpe skleisti Lietuvoje „Ort“ dokumentų 1 bylą, įrašytą apyraše Nr.2.

1979-02-01 iš fondo Nr.1140 apyrašo Nr.1 į fondą Nr.604 buvo perkelti 7 apskaitos vienetai, į fondo Nr.1140 apyrašą Nr.1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1994-11-28 buvo patikslintos bylų antraštės, 2 apskaitos vienetai perkelti į fondą Nr.588 ir 1 apskaitos vienetas - į fondą Nr.590, papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai (seni apyrašai). Pakeista dalies bylų numeracija, sudaryta šių bylų šifrų pakeitimo lentelė. Buvo patikslintas fondo pavadinimas. Jungtinis fondas pavadintas „Sionistinės organizacijos“.

Iš viso fonde Nr.1140 yra 2 apyrašai, 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1920-1938 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Lietuvos sioninkų socialistų partijos „Ceirei-Cion“ (Hitachdut) respublikinės konferencijos aplinkraščiai, pranešimas, centro komiteto aplinkraščiai ir biuleteniai, komiteto posėdžių, „Ceirei-Cion“ draugijų susirinkimų dėl delegatų rinkimų į Pasaulio sioninkų konferenciją, Lietuvos žydų žemės ūkio sąjungos konferencijos protokolai, susirašinėjimo su Kauno miesto ir apskrities viršininku, skyriais Vilkijos žydų knygų draugijos įregistravimo, Pasaulio sioninkų XV kongreso organizavimo, laikraščio „Undzir Ruf“ platinimo, akcijos „Šėkėl“ išplėtimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, gavusiųjų leidimus vykti į Palestiną, laikraščio prenumeratorių sąrašai, statistinės žinios apie emigraciją į Palestiną.

Sioninkų jaunimo sąjungos „Gordonija“ aplinkraštis apie padėtį pasaulio sionistų organizacijose, konferencijos biuleteniai, Sioninkų darbo partijos programos Palestinos kolonizavimo klausimais.

Palestinos žydų darbininkams bei jų įstaigoms remti draugijos „Kapaj“ centro komiteto aplinkraščiai apie sionistinės organizacijos „Hechaluc“ pionierių skyriaus ir „Hapoel“ (darbininkų) skyriaus steigimą, pasiruošimą XI konferencija, susirašinėjimo su skyriais nario mokesčio, laikraščių platinimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai.

Pasaulio sionisčių organizacijos „VICO“ aplinkraščiai dėl organizacijos veiklos, papročių, pomėgių ir malonumų Šabato metu, naujos hebrajų literatūros, trumpa Izraelio istorija, draugijos „Keren-Kajemet“ biuletenis „Bat-Ami“.

Hachorim Hacharadim organizacijos narių registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal organizacijas.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyta 19 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1938 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašyti Draugijos amatui ir žemės ūkiui žydų tarpe skleisti Lietuvoje „Ort“ susirašinėjimo su Švietimo ministerija, Kauno miesto taryba ir valdyba profesinės mokyklos veiklos, pašalpų skyrimo klausimais dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.2 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1929 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 402, ap. 4, b. 260, l. 3, 42, 63.

[2] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 559, l. 3, 9.

[3] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 1519, l. 17, 85.

[4] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 571, l. 3.

[5] LCVA. F. 377, ap. 10, b. 284, l. 42.

[6] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 76, l. 5.

[7] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 130, l. 2.

[8] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 76 l. 11, 148.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 16:18