O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1169 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS LENKŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS DRAUGIJOS „POCHODNIA“ FONDĄ NR. 1169

2006-05-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos lenkų švietimo ir kultūros draugija „Pochodnia“ (1924-09-20–1940-08-08)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos lenkų švietimo ir kultūros draugijos „Pochodnia“ įstatai 1924-09-20 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 462.

Draugija pakeitė įstatus ir juos perregistravo Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje 1926-07-31, registro Nr. 802 ir 1928-05-30, registro Nr. 1081.

Draugija 1937-12-31 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 7673.

Vidaus reikalų ministro 1940-08-08 nutarimu draugija uždaryta.[1]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvos lenkų švietimo ir kultūros draugijos „Pochodnia“ nariais galėjo būti visi lenkų tautybės Lietuvos piliečiai.

Draugijos tikslas buvo burti Lietuvos lenkus, rūpintis jų švietimu ir kultūra.

Draugija steigė lenkų pradžios ir profesines mokyklas, gimnazijas, mokytojų seminarijas, organizavo profesinius ir bendro lavinimo kursus, besimokantiems skyrė stipendijas ir pašalpas. Rengė parodas, muzikos, dainų, vaidinimų ir literatūros konkursus, paskaitas ir kt. Steigė ir išlaikė bibliotekas ir knygynus, leido periodinius leidinius ir knygas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad Lietuvos lenkų švietimo kultūros draugijos „Pochodnia“ bylos gautos archyve 1953 m. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Dokumentai sutvarkyti ir 1953-06-23 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 23 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1962 m. ir 1965 m. į apyrašą Nr.1 papildomai įrašyti 43 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1169 yra 1 apyrašas, 66 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių ir lenkų kalbomis.

Fondui priklausančių dokumentų yra fonde Nr. 1654.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos įstatai ir statutas, narių visuotinių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai; susirašinėjimo su Lietuvos ir Lenkijos lenkų draugijomis veiklos klausimais; prašymai priimti į draugiją, narių knygelės, narių, lenkų mokytojų, draugijos bibliotekų ir kt. sąrašai; narių ir inventoriaus registracijos knygos; lenkų mokytojų kursų baigimo pažymėjimai ir egzaminų darbai; pranešimai ir straipsniai apie Lietuvos lenkų kultūrinę ir ekonominę padėtį.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 66 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių ir lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Viktorija Petravičiūtė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. 377, ap. 10, b. 337.


 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 16:23